MICHAŁ SZNYCER

Michał Sznycer Specjalizuje się w zarządzaniu i koordynacji obsługi prawnej przedsiębiorstw, w szczególności z szeroko pojętej branży energetycznej i paliwowej oraz spółek technologicznych (IT/NT), także z pogranicza tych branż (DSR, ESCO, i/eOT, blockchain, carsharing/e-mobility). W ramach MGS odpowiada także za kontakty z kancelariami i prawnikami zagranicznymi, w tym poza granicami Unii Europejskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami prawnymi w ramach przekształceń i konsolidacji grup energetycznych oraz w doradztwie dla ich zarządów oraz jednostek organizacyjnych. W latach 2007 – 2009 kierował Wydziałem Prawnym, a w latach 2009 – 2017 koordynował z ramienia Kancelarii MGS LAW obsługą prawną, jednej z największych polskich spółek obrotu energią elektryczną. W latach 2007 – 2011 był odpowiedzialny za doradztwo prawne dla spółek z segmentu wytwarzania w OZE jednej z największych grup energetycznych w Polsce, w tym przejmowania źródeł hydroenergetycznych w procesie unbundlingu oraz konsolidacji segmentu elektrowni wodnych.
Od 2009 roku członek Towarzystwa Obrotu Energią (TOE), pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Jest członkiem Zespołu ds. OZE, Kogeneracji i Efektywności Energetycznej (ZOKE) oraz Komitetu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej (KDP TOE).

Praktyk, od 2010 zaangażowany w prace doradcze i analityczne związane z opracowaniem, a później wdrożeniem wszelkich zmian w obszarze regulacji energetycznej, w tym tzw. „małego trójpaku”, a w późniejszym okresie – ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), włączając w to udział w pracach zespołów i komisji sejmowych zajmujących się procesem legislacyjnym w energetyce. Bierze udział w pracach związanych z dostosowaniem się przedsiębiorstw energetycznych do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego (III Pakiet Energetyczny, EMIR, REMIT, MIFID2/MIFIR, RODO, Pakiet Zimowy). Z ramienia Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych odpowiada za obszar legislacyjny i regulacyjny, w tym w relacji do legislacji zarówno krajowej, jak i unijnej.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, wykonuje zawód radcy prawnego od 2007 roku. Od czerwca 2018 roku Członek Rady Pracodawców Pomorza oraz Pełnomocnik Zarządu tej organizacji ds. Energetyki. Od 2019 członek Rady OZE przy Konfederacji LEWIATAN. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu prawa energetycznego, prowadzi także szkolenia z tego zakresu. Jest aktywnym uczestnikiem i obserwatorem tworzenia nowego otoczenia regulacyjnego w polskiej energetyce. Współtwórca jednej z pierwszych w Polsce praktycznych koncepcji sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w OZE przez prosumentów. Biegle włada językiem angielskim.

Prywatnie fan nowych technologii i gadżetów, wielki entuzjasta MTB, snowboardingu, motoryzacji starej i tej najnowszej (e-mobility), podróży małych i wielkich.