Agnieszka Cwalina-Kowalewska
Agnieszka Cwalina-Kowalewska
adwokat, partner

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2007 roku członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, w 2010 roku została wpisana na listę adwokatów. Od 2013 roku jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Od 2010 roku odpowiedzialna za realizację obsługi prawnej na rzecz klientów Kancelarii MGS z sektora energetycznego, gazowego i paliwowego (Energy & Utilites). Od 2013 roku członek Zespołu ds. Umów TOE, w ramach którego m.in. brała udział w opracowaniu standardu GUD-K dla obrotu energią elektryczną na rynku gospodarstw domowych oraz ostatecznej treści i formy obowiązującego na rynku Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej. Posiada wieloletnią i bogatą specjalizację w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań administracyjnych, reprezentując podmioty z branży energetycznej, w tym także w ramach sporów przed regulatorami (URE/UOKiK), jak i sądami powszechnymi, a także w zakresie mechanizmów wsparcia energetyki odnawialnej oraz kogeneracji. Jest aktywnym obserwatorem i uczestnikiem wdrożenia w Polsce regulacji dotyczących efektywności energetycznej oraz przejrzystości na hurtowym rynku energii (REMIT i EMIR). Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie regulacji związanych z prawem antymonopolowym i prawem konsumenckim na rynku detalicznym energii elektrycznej i paliw gazowych.

Ukończyła kurs inwestowania na giełdzie, organizowany przez Szkołę giełdową Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz warsztaty EFET standarised documentation in the context of the Polish wholesale gas market. Jest członkiem Stowarzyszenia Ekspertów Majątkowych z/s w Gdyni (SEM), w ramach którego pełni funkcję rzecznika eksperta. Jednocześnie w ramach uprawnień nadawanych przez SEM uzyskała tytuł konsultanta praw majątkowych.

Agnieszka Cwalina-Kowalewska w ramach Kancelarii MGS współodpowiada za realizację wsparcia prawnego dla podmiotów zagranicznych oraz za koordynację pracy z kancelariami i prawnikami zagranicznymi na rynkach europejskich

Biegle włada językiem angielskim (CAE), w tym prawniczym (TOLES Higher, TOLES Advanced) oraz biznesowym (BEC Higher), jak również w stopniu zaawansowanym językiem hiszpańskim.