Agnieszka Kozorowska
radca prawny

Specjalizuje się w prawie pracy – indywidualnym, jak i zbiorowym. Kompleksowo doradza działom HR w sprawach pracowniczych, zajmując
się prawnymi aspektami ich bieżącego funkcjonowania, tworzy i opiniuje akty prawa wewnątrzzakładowego oraz uczestniczy w sporach
sądowych dotyczących stosunku pracy.
Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać jeszcze na studiach, odbywając liczne praktyki w prokuraturach rejonowych, a następnie już
jako aplikant radcowski współpracując z kancelariami radców prawnych okręgu koszalińskiego, a także pełniąc funkcję kuratora sądowego.

W ramach praktyki zawodowej zajmowała się obsługą prawną zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, świadczących usługi w skali
krajowej, zapewniając obsługiwanym podmiotom merytoryczne wsparcie oraz reprezentację w sporach sądowych z zakresu prawa pracy,
prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa spółdzielczego.

Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację radcowską ukończyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie,
a od 2018 roku wpisana jest na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.

Prywatnie wielbicielka kuchni azjatyckiej, podróży oraz literatury faktu.