Aleksander Jarymowicz

Referent prawny

Student IV roku na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
Od początku studiów aktywnie zaangażowany w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk.
Przez dwa lata pełnił w nim funkcję Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich, aby następnie pełnić ją w strukturach ELSA Poland.
Z kancelarią związany jest od początku swoich praktyk zawodowych.
Obecnie zajmuje się pomocą podczas obsługi klientów, w szczególności podmiotów gospodarczych.
Prywatnie miłośnik literatury, historii muzyki oraz piłki nożnej.