Author: mgs_master

 • All
 • Energetyka
 • Newsletter
 • O Nas
 • Pozostałe
 • Prawo pracy/HR/PPK
 • Publikacje
 • RODO
 • Szkolenia
 • Uncategorized
 • Wiadomości

MGS LAW przedstawia opracowanie dotyczące ZMIAN W OBSZARZE REGULACJI PRAWA ENERGETYCZNEGO WYNIKAJĄCE Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ: 1)           ustawa – Prawo energetyczne WSTRZYMYWANIE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH 2)           ustawa o odnawialnych źródłach energii SYSTEMY WSPARCIA FIT i FIP – MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA TERMINU NA REALIZACJĘ ZOBOWIĄZANIA DO WYTWORZENIA PO RAZ...

Z uwagi na panujący w kraju od dnia 20 marca br. stan epidemii i związane z tym nadzwyczajne potrzeby Klientów Kancelarii w zabezpieczeniu prowadzonych działalności biznesowych, poniżej przedstawiamy opracowanie dotyczące ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

Ograniczenie przemieszczania się wprowadzone na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Na podstawie ustawy o zwalczaniu i zapobieganiu chorób zakaźnych Minister Zdrowia wydał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze...

Informacja dotycząca pomocy dla przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 - dane na dzień 23 marca 2020 r.   W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii wirusa COVID-19, oraz zwiększającą się liczbą zachorowań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd podjął szereg działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się...

Ostatnie wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa sprawiają, że przedsiębiorcy coraz powszechniej wyrażają obawy, czy uda im się zrealizować swoje obowiązki kontraktowe. Globalna skala zjawiska nakazuje przypuszczać, że część z tych obaw może okazać się uzasadniona. Doniesienia medialne nie pozostawiają złudzeń, że wpływ pandemii doprowadzi...

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju oraz zaleceniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, Kancelaria MGS LAW podejmuje środki ostrożności i przechodzi w system pracy zdalnej, a porady udzielane będą drogą telefoniczną oraz mailowo. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, sądy...

Kredyty zawierane w walutach obcych, przede wszystkim we frankach szwajcarskich, pomimo wcześniejszych zapewnień bankowców, okazały się dzisiaj dla wielu kredytobiorców nieprzewidywalnym obciążeniem finansowym i wielkim rozczarowaniem. Kurs franka szwajcarskiego po latach utrzymuje się nadal na wysokim poziomie i nic nie wskazuje na jego obniżenie. Umowy kredytów waloryzowanych...

Podsumowanie prawne grudnia 2019r. i stycznia 2020r. obejmuje następujące zagadnienia:   PRAWO ENERGETYCZNE Projekt tzw. ustawy offshore Prezes URE prowadzi postępowania w sprawie cofnięcia koncesji sprzedawcom gazu ziemnego Taryfy przedsiębiorstw energetycznych zatwierdzone przez Prezesa URE Prezes URE wyznaczył sprzedawców zobowiązanych na 2020 rok   PRAWO CYWILNE Zawezwanie do próby...

Praca.trojmiasto.pl: Do umowy zlecenia nie mają zastosowania przepisy prawa pracy. Nie oznacza to jednak, że taka umowa może zawierać dowolne zapisy. "Mam pytanie odnośnie do umowy zlecenia. Czy zleceniodawca może zwolnić zleceniobiorcę z dnia na dzień, jeżeli w umowie był 14-dniowy okres wypowiedzenia? Czy powinien zapłacić zleceniobiorcy...