Newsletter

Na stronie internetowej Rz膮dowego Centrum Legislacji udost臋pniony zosta艂 projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii i niekt贸rych innych ustaw. Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu projekt nowelizacji jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Najwa偶niejsze zmiany obejmuj膮: Ograniczenie obowi膮zk贸w koncesyjnych dla przedsi臋biorc贸w wykonuj膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w聽zakresie ma艂ych instalacji Projekt...

13 lipca up艂ywa termin na zg艂oszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjent贸w Rzeczywistych przez sp贸艂ki, kt贸re zosta艂y wpisane do KRS przed dniem 13 pa藕dziernika 2019 roku. W przypadku sp贸艂ek, kt贸re zosta艂y wpisane do KRS po tej dacie, obowi膮zuje termin 7 dni od wpisu...

鈥濼arcza antykryzysowa 4.0鈥 czyli ustawa o dop艂atach do oprocentowania kredyt贸w bankowych udzielanych przedsi臋biorcom dotkni臋tym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym post臋powaniu o zatwierdzenie uk艂adu w zwi膮zku z wyst膮pieniem COVID-19 wesz艂a w 偶ycie 24 czerwca 2020 roku. 鈥濼arcza antykryzysowa 4.0鈥 wprowadzi艂a kolejne zmiany maj膮ce na celu z艂agodzenie...

Na stronie internetowej Prezesa UODO pojawi艂o si臋 d艂ugo wyczekiwane stanowisko dotycz膮ce interpretacji motywu 14 preambu艂y do RODO. Regulator przedstawi艂 swoj膮 wyk艂adni臋 sformu艂owania 鈥瀌anych osoby prawnej鈥, kt贸re s膮 wy艂膮czone z zakresu zastosowania unijnych przepis贸w o ochronie danych osobowych. Znaczenie praktyczne tego zagadnienia jest ogromne, a na rynku...

Zmiany w obszarze regulacji prawa energetycznego wynikaj膮ce z tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 1)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ustawa 鈥 Prawo energetyczne przekazywanie odbiorcy projekt贸w um贸w, zmian w umowach i powiadomie艅 przed艂u偶enie terminu na sprawozdanie prezesa URE   2)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 obr贸t gie艂dowy - dodatkowe formy zabezpiecze艅 niepieni臋偶nych prawa maj膮tkowe uprawnienia do emisji gwarancje bankowe ...

Z uwagi na wej艣cie w 偶ycie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niekt贸rych ustaw w zakresie dzia艂a艅 os艂onowych w zwi膮zku z rozprzestrzenianiem si臋 wirusa SARS-CoV-2, tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, kt贸ra nowelizuje wcze艣niejsze ustawy, ujawni艂a si臋 konieczno艣膰 uaktualnienia wcze艣niejszego opracowania przygotowanego przez zesp贸艂...

Zmiany w obszarze regulacji prawa energetycznego wynikaj膮ce z tzw. tarczy antykryzysowej 2.0   Ustawa 鈥 Prawo energetyczne przed艂u偶enie okresu wa偶no艣ci koncesji terminy w post臋powaniach koncesyjnych regulacje dotycz膮ce operator贸w system贸w zmiany dotycz膮ce innych obowi膮zk贸w sprawozdawczych przed艂u偶enie okresu powo艂ania komisji kwalifikacyjnych2)   Ustawa o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii system aukcyjny w 2020...

MGS LAW przedstawia opracowanie dotycz膮ce ZMIAN W OBSZARZE REGULACJI PRAWA ENERGETYCZNEGO WYNIKAJ膭CE Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ: 1)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ustawa 鈥 Prawo energetyczne WSTRZYMYWANIE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH 2)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ustawa o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii SYSTEMY WSPARCIA FIT i FIP 鈥 MO呕LIWO艢膯 WYD艁U呕ENIA TERMINU NA REALIZACJ臉 ZOBOWI膭ZANIA DO WYTWORZENIA PO RAZ...

Informacja dotycz膮ca pomocy dla przedsi臋biorc贸w w zwi膮zku z pandemi膮 COVID-19 - dane na dzie艅 23 marca 2020 r.   W zwi膮zku z og艂oszeniem przez 艢wiatow膮 Organizacj臋 Zdrowia pandemii wirusa COVID-19, oraz zwi臋kszaj膮c膮 si臋 liczb膮 zachorowa艅 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Rz膮d podj膮艂 szereg dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do ograniczenia rozprzestrzeniania si臋...

Podsumowanie prawne grudnia 2019r. i stycznia 2020r. obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:   PRAWO ENERGETYCZNE Projekt tzw. ustawy offshore Prezes URE prowadzi post臋powania w sprawie cofni臋cia koncesji sprzedawcom gazu ziemnego Taryfy przedsi臋biorstw energetycznych zatwierdzone przez Prezesa URE Prezes URE wyznaczy艂 sprzedawc贸w zobowi膮zanych na 2020 rok   PRAWO CYWILNE Zawezwanie do pr贸by...