Dariusz Mądry
Dariusz Mądry
radca prawny, partner

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku. Laureat w Konkursie „Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego” w kategorii radca prawny w województwie pomorskim. Specjalizuje się w zakresie prawa pracy i relacji społecznych, prawa handlowego, prawa cywilnego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z tychże dziedzin, również na gruncie procesowym.

Dariusz Mądry, jako osoba kierująca praktyką prawa pracy w kancelarii MGS, koncentruje uwagę w szczególności na świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Wykorzystując zebrane wieloletnie doświadczenie zawodowe skuteczne doradza między innymi przy restrukturyzacjach zatrudnienia, zawieraniu układów zbiorowych pracy, uzgadnianiu regulaminów czy zawieraniu wszelkich porozumień zbiorowych. W tym też zakresie prowadzi ze związkami zawodowymi skuteczne negocjacje. Dariusz Mądry prowadzi nadto pracownicze spory sądowe, redaguje lub opiniuje wszelkie akty zakładowego prawa pracy i jest odpowiedzialny za bieżące wsparcie prawne działów HR klientów kancelarii.