Dariusz Mądry
radca prawny, partner

Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy i prawie pracy.

W zakresie zbiorowego prawa pracy zajmuje się m.in. rokowaniami nad zakładowymi układami zbiorowymi pracy, rozwiązywaniem sporów zbiorowych, negocjacjami porozumień zbiorowych dotyczących zabezpieczenia praw pracowników i związków zawodowych na okoliczność restrukturyzacji (umowy społeczne), negocjacjami porozumień zbiorowych dotyczących m.in. wzrostu wynagrodzeń, przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zwolnieniami grupowymi. Przygotowuje na potrzeby pracodawców projekty regulaminów pracy, wynagradzania, nagród i premiowania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych zakładowych źródeł prawa pracy i uzgadnia ich treść ze związkami zawodowymi.

W zakresie prawa pracy świadczy bieżącą pomoc prawną przy wszelkich indywidualnych sprawach ze stosunku pracy (nawiązywanie, rozwiązywanie, zmiana stosunku pracy), opiniuje lub przygotowuje projekty umów i wszelkich innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy. Świadczy bieżącą pomoc dla działów HR we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy, prawidłowego rozliczenia i optymalizacji przez pracodawcę jako płatnika świadczeń publicznoprawnych w związku z zatrudnieniem pracowników (ubezpieczenia społeczne, zobowiązania podatkowe), doradza przy procesach optymalizacji zatrudnienia w tym również z uwzględnieniem wykorzystania pracowników tymczasowych lub outsourcingu zadań. Reprezentuje strony w sporach sądowych w sprawach pracowniczych.

W ramach swojej ponad piętnastoletniej praktyki negocjował ze związkami zawodowymi umowę społeczną dla jednej z największych grup kapitałowych z branży elektroenergetycznej w Polsce. Negocjował istotną zmianę zakładowego układu zbiorowego pracy u pracodawcy będącego jednym z największych przedsiębiorstw z branży petrochemicznej w Polsce. Co roku prowadzi w spółkach z udziałem Skarbu Państwa m.in. negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Przeprowadził w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi kilka procesów zwolnień grupowych. Wielokrotnie wspierał pracodawców w zakresie zbiorowego prawa pracy i prawa pracy przy istotnych restrukturyzacjach ekonomiczno – organizacyjnych ich przedsiębiorstw.

Laureat konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego” w kategorii radca prawny w województwie pomorskim.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku.
Prywatnie miłośnik wędkarstwa muchowego i spinningowego (catch &release), jazdy na rowerach MTB, spływów kajakowych i biwakowania.