Klaudia Albercka-Toczko
radca prawny, młodszy partner

Ma szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego.
Do obszaru świadczonej przez nią pomocy prawnej należy przede wszystkim doradztwo zakresie transakcji M&A, umów inwestycyjnych,
przekształceń i bieżącej obsługi korporacyjnej spółek handlowych. Dotychczas wspierała Klientów m. in. w procesach likwidacji i łączenia
spółek oraz sprzedaży przedsiębiorstwa – od etapu proponowania Klientom odpowiednich rozwiązań prawnych, planowania transakcji
i koordynacji działań, poprzez projektowanie kontraktów, na negocjowaniu ich treści skończywszy. Pracowała w tym zakresie z dużymi
podmiotami działającymi na rynku międzynarodowym m. in. ze spółkami jednej z największych belgijskich grup kapitałowych branży
budowlanej, międzynarodowej grupy kapitałowej branży górniczej i wydobywczej, a także ze spółkami operującymi na rynku usług morskich.

W ramach Kancelarii MGS zajmuje się przede wszystkim obsługą klientów obcojęzycznych.
Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym angielskim językiem prawniczym – w 2009 roku uzyskała Certificate of Proficiency in English,
natomiast w 2012 roku ukończyła roczne studium prawa brytyjskiego i europejskiego organizowane przez British Law Centre we współpracy
z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posługuje się również biegle językiem szwedzkim, który studiowała
w ramach kierunku dziennego skandynawistyka. W 2012 roku ukończyła kurs szwedzkiego języka prawniczego
Svenska för Jurister 1 (język szwedzki dla prawników) na Uniwersytecie w Turku w Finlandii.

Prywatnie wielbicielka dalekiej północy i języków nordyckich.