MGS LAW głównym doradcą prawnym Orange Polska w procesie zawierania innowacyjnych cPPA

MGS LAW głównym doradcą prawnym Orange Polska w procesie zawierania innowacyjnych cPPA

Radcowie prawni z zespołu prawa energetycznego Kancelarii MGS LAW: Michał Sznycer – partner i Anna Eliszewska – młodszy partner, doradzali Orange Polska w procesie negocjacji i zawieraniu dwóch umów sprzedaży energii elektrycznej z farm wiatrowych, które powstaną w Wielkopolsce: Jarocinie (5 MW) i Krotoszynie (10 MW).

Umowy zostały zawarte w modelu corporate Power Purchase Agreement (cPPA) i są pierwszymi w Polsce umowami tego typu, które mają na celu dostarczenie energii elektrycznej do odbiorcy końcowego posiadającego tak wiele rozproszonych punktów (ok. 18 tysięcy PPE).

Orange Polska na podstawie zawartych kontraktów ma zakupić w 10 – letnim okresie (od 2021 roku) wolumen 500 GWh, co pozwoli pokryć nawet 10% zapotrzebowania Spółki na energię elektryczną.

Zakup energii z farm wiatrowych wpisuje się w strategię Orange Polska ukierunkowaną na zmniejszenie jej śladu węglowego, w ramach której podejmowane są inicjatywy mające na celu ograniczenie skutków zmian klimatycznych.

Zawarcie przez Orange Polska cPPAs potwierdza rosnącą popularność wykorzystywania źródeł odnawialnych przez odbiorców końcowych, przy czym zespół MGS LAW nadal identyfikuje istotne bariery w ich rozwoju i upowszechnianiu.

W ramach doradztwa na rzecz Orange Polska zespół MGS LAW wykorzystał wieloletnie doświadczenie nabyte przy negocjacji umów sprzedaży energii elektrycznej z farm wiatrowych, zawieranych przez wytwórców z przedsiębiorstwami obrotu.

Prace doradcze na rzecz Orange Polska były jednym z kluczowych projektów 6-osobowego zespołu prawa energetycznego MGS LAW, który doradza największym przedsiębiorstwom energetycznym w obszarach związanych z rozwojem innowacyjności i kształtowaniem najnowszych trendów w branży.

 

Informacje o zawarciu umów opublikowane przez Orange Polska i wpd znajdują się pod poniższymi linkami:

 

https://biuroprasowe.orange.pl/informacje-prasowe/orange-polska-inwestuje-w-zielona-energie/

https://www.wpd.de/en/wpd-announces-the-conclusion-of-a-further-ppa-in-poland/

 

O udziale MGS LAW w niniejszych transakcjach pisze specjalistyczny magazyn branżowy CEE Legal Matters:  MGS Law Advises Orange Poland on Power Purchase Agreements with WPD in Poland