Posts Tagged :

newsletter prawny mgs

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne kwietnia 2018 r.

Podsumowanie prawne kwietnia 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Nowelizacja Kodeksu cywilnego – bez 10-letniego przedawnienia PRAWO GOSPODARCZE Nieewidencjonowana działalność gospodarcza i ulga na start PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Reklamy wprowadzające w błąd – decyzja w sprawie T-Mobile Prezes UOKiK nałożył 1,5 mln zł kary – Twoja Telekomunikacja PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH…

read more
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne marca 2018 r.

Podsumowanie prawne marca 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Konstytucja dla biznesu – uchwalona Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO Prawo wodne – nowelizacja Prezydent podpisał ustawę o obrocie instrumentami finansowymi Nowe rozporządzenie taryfowe – gaz Sprawozdania spółek w formie elektronicznej PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Pierwsza decyzja dotycząca przewagi kontraktowej ORZECZNICTWO ​Przewóz pracowników Termin na odrzucenie…

read more
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne lutego 2018 r.

Podsumowanie prawne lutego 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wejdzie w życie ponad pół roku później Nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwa praktyka rynkowa w postaci automatycznego dodawania usługi do kart płatniczych Reklama Magmisiów mogła wprowadzać konsumentów w błąd ORZECZNICTWO Gwarancja wadialna konsorcjum Przed skargą na przewlekłość musi być ponaglenie Napływ spraw nie uzasadnia przewlekłości…

read more
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne stycznia 2018 r.

Podsumowanie prawne stycznia 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych podpisana PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kara ponad 20 mln zł dla Banku Millennium Zmowa cenowa podmiotów certyfikujących PRAWO PRACY Dwa nowe Kodeksy pracy – projekty w marcu PRAWO ADMINISTRACYJNE Projekt ustawy o jawności życia publicznego a obowiązki średnich przedsiębiorców Zmiany warunków technicznych budynków i ich usytuowania ORZECZNICTWO Umowa…

read more
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne grudnia 2017 r.

Podsumowanie prawne grudnia 2017 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Prezydent podpisał ustawę o rynku mocy (oraz zmianę obliga giełdowego dla energii elektrycznej od 2018 roku na poziomie 30% dla wytwórców energii w źródłach konwencjonalnych) Nowe rozporządzenie taryfowe PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Decyzje UOKiK wobec Euro Bank S.A., Bank Handlowy S.A. i Bank Ochrony Środowiska S.A. za nieprawidłowości w informowaniu klientów o zmianach opłat…

read more
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne listopada 2017 r.

Podsumowanie prawne listopada 2017 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Założenia do zmiany Prawa energetycznego Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Rynek mocy – koniec negocjacji z Komisją Europejską w ramach prenotyfikacji NOWE PRAWO W CYBERPRZESTRZENI Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Zgoda na marketing bezpośredni 26 mln zł kary za reklamy suplementów diety…

read more
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne października 2017 r.

Podsumowanie prawne października 2017 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Zaktualizowany wykaz odbiorców przemysłowych Projekt ustawy o rynku mocy po pierwszym czytaniu PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kara UOKiK za nieuczciwą sprzedaż (misselling) Kary za zmowę przetargową PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Od października 2018 r. – zamówienia publiczne online ORZECZNICTWO Nie jest dopuszczalna skarga na odpowiedź organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Skuteczne oświadczenie woli niezależne od rzeczywistego…

read more
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne września 2017 r.

Podsumowanie prawne września 2017 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Projekt nowych przepisów o ochronie danych osobowych PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia, czy na terenach trzech województw dotkniętych nawałnicami dochodzi do zmów cenowych lub nadużywania pozycji dominującej Prawomocna kara finansowa za stosowanie opłaty aktywacyjnej i wyrównawczej Fikcyjne rabaty stanowią naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Przeszukanie w ramach postępowania wyjaśniającego…

read more
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne sierpnia 2017 r.

Podsumowanie prawne sierpnia 2017 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Prawo zamówień publicznych – będzie nowa ustawa PRAWO OCHRONY KONKURENCJI KONSUMENTÓW istotny pogląd Prezesa UOKiK – korzystanie z FOREX zgoda na koncentrację EMPIK z Platon Ubezpieczyciel Link4 niezasadnie uznawał, że składa nową ofertę objęcia ubezpieczeniem OC posiadaczowi pojazdu mechanicznego PRAWO ENERGETYCZNE Nowelizacja ustawy o zapasach weszła w życie Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z podpisem Prezydenta…

read more
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne lipca 2017 r.

Podsumowanie prawne lipca 2017 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; modyfikacja przepisów Prawa energetycznego. Konsultacje publiczne dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego opłaty za koncesje. Projekt przewiduje podwyższenie górnej granicy…

read more