newsletter Tag

  • All
  • Energetyka
  • Newsletter
  • O Nas
  • Pozostałe
  • Prawo pracy/HR/PPK
  • Publikacje
  • RODO
  • Szkolenia
  • Wiadomości

W miesiącu kwietniu Prawne podsumowanie miesiąca obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Częstsze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Memorandum trzech regulatorów w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania narastającemu problemowi kradzieży i dewastacji infrastruktury energetycznej, kolejowej i telekomunikacyjnej Składka audiowizualna PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Niższa opłata sądowa dla konsumentów...