podsumowanie prawne miesiąca

Podsumowanie prawne kwietnia 2019r. 640 426 MGS Law
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne kwietnia 2019r.

Podsumowanie prawne kwietnia 2019r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Nowy wykaz odbiorców przemysłowych Koordynator ds. negocjacji podsumował swoją działalność w 2018 roku OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Ustawa sektorowa dotycząca RODO z podpisem Prezydenta PRAWO PRACY…

read more
Podsumowanie prawne marca 2019 r. 640 426 MGS Law
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne marca 2019 r.

Podsumowanie prawne marca 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Projekt rozporządzenia wykonawczego do tzw. ustawy prądowej Prezes URE zatwierdził taryfy OSP i OSD OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Pierwsza kara pieniężna za naruszenie RODO nałożona…

read more
Podsumowanie prawne lutego 2019 r. 640 426 MGS Law
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne lutego 2019 r.

Podsumowanie prawne lutego 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia: ENERGETYKA Nowelizacja tzw. ustawy „prądowej” Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii Prezes URE wydał nowe wytyczne do treści Programów zgodności Informacja Prezesa URE dotycząca…

read more
Podsumowanie prawne stycznia 2019 r. 640 426 MGS Law
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne stycznia 2019 r.

Podsumowanie prawne stycznia 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia: ENERGETYKA Projekt tzw. rozporządzenia taryfowego Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Nowe ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych Informacja Prezesa URE w sprawie ogłoszenia…

read more
Podsumowanie prawne grudnia 2018 r. 640 426 MGS Law
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne grudnia 2018 r.

Podsumowanie prawne grudnia 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym ukształtuje maksymalne ceny energii elektrycznej w 2019 roku Prezes URE złożył zawiadomienie do Prokuratury w sprawie podejrzenia manipulacji na rynku hurtowym Ustawa…

read more
Podsumowanie prawne listopada 2018 r. 640 426 MGS Law
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne listopada 2018 r.

Podsumowanie prawne listopada 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE PRAWO ENERGETYCZNE Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Ministerstwo Energii opublikowało projekt PEP2040 PRAWO GOSPODARCZE Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym Projektowane…

read more
Podsumowanie prawne października 2018r. 640 426 MGS Law
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne października 2018r.

Podsumowanie prawne października 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Nowelizacja Prawa energetycznego Prawo dla przedsiębiorców – zmiany w ustawie o KRS Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) PRAWO KONSUMENCKIE Zmiany umów na trwałym nośniku –…

read more
Podsumowanie prawne września 2018 r. 640 426 MGS Law
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne września 2018 r.

Podsumowanie prawne września 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Nowy Regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE Minister Energii powołał sprzedawcę awaryjnego paliwa gazowego UOKiK postuluje zakaz sprzedaży energii…

read more
Podsumowanie prawne sierpnia 2018 r. 640 426 MGS Law
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne sierpnia 2018 r.

Podsumowanie prawne sierpnia 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Projekt nowelizacji Prawa energetycznego Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o rynku mocy Tajemnica przedsiębiorstwa i jej naruszenie – nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zatrudnianie…

read more
Podsumowanie prawne lipca 2018 r. 640 426 MGS Law
www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne lipca 2018 r.

Podsumowanie prawne lipca 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii Zmiany w ustawie o odpadach Pełna elektronizacja PZP od 1 stycznia 2020 roku czeka na podpis Prezydenta Reforma żeglugi śródlądowej Przedsiębiorstwo w spadku…

read more