Zwiększenie ochrony konsumentów w zakresie usług finansowych – nowelizacja ustawy

Po 6- miesięcznym okresie vacatio legis w dniu 17 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wprowadziła szereg doniosłych zmian w dotychczasowej treści ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem wprowadzonej nowelizacji jest m.in. zapewnienie większej skuteczności ochrony interesów konsumentów, w szczególności w zakresie usług finansowych. Uczestnictwo w rynku usług finansowych wiąże się […]

Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym ciąg dalszy – Wykonanie zastępcze

Kolejnym, obok grzywny w celu przymuszenia (o którym już pisałem), odebrania rzeczy ruchomej, odebrania nieruchomości, opróżnienia lokalu i innych pomieszczeń, przymusu bezpośredniego, instrumentem, który może mieć zastosowanie przy egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym jest wykonanie zastępcze (art. 127 – 135 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Wykonanie zastępcze, w przeciwieństwie do grzywny w celu przymuszenia, jest środkiem egzekucyjnym, który wprost prowadzi do wykonania obowiązku, którego obowiązany nie […]

Gratulacje dla przyszłych radców prawnych!

Z przyjemnością informujemy, że nasi aplikanci: Anna Eliszewska oraz Adam Darda zdali z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. W imieniu zespołu Kancelarii MGS serdecznie GRATULUJEMY!

Podsumowanie prawne miesiąca: kwiecień 2016

W miesiącu kwietniu Prawne podsumowanie miesiąca obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Częstsze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Memorandum trzech regulatorów w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania narastającemu problemowi kradzieży i dewastacji infrastruktury energetycznej, kolejowej i telekomunikacyjnej Składka audiowizualna PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Niższa opłata sądowa dla konsumentów i gospodarstw rodzinnych Sprzedaż sprzętu paramedycznego pod pozorem bezpłatnych badań układu krążenia W dniu 17 kwietnia 2016 roku […]

Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 – MGS w czołówce kancelarii pomorskich

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu dzisiejszym „Rzeczpospolita” opublikowała Ranking Kancelarii Prawniczych 2016, w którym Kancelaria MGS Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk zajęła wiodące 8 miejsce w województwie pomorskim i znalazła się w pierwszej dziesiątce czołowych kancelarii prawniczych na Pomorzu. W rankingu krajowym znaleźliśmy się również na wysokim 110 miejscu. Największe i najlepsze kancelarie prawnicze zostały wyłonione z zastosowaniem kryteriów jakościowych, uwzględniających jakość świadczonych usług, jak […]

Stabilność kontra elastyczność, czyli czy terminową umowę najmu można wypowiedzieć?

Zjawiskiem powszechnie występującym w obrocie gospodarczym, w tym również dwustronnie profesjonalnym, a pomiędzy dwoma podmiotami o statusie przedsiębiorcy, jest zawieranie umów najmu (zazwyczaj lokali użytkowych) na czas określony z możliwością jej wypowiedzenia przez jedną lub obie strony z zachowaniem określonego w umowie terminu wypowiedzenia. Stosowana w tego typu umowach konstrukcja prawna umowy zawartej na czas oznaczony, która umożliwia jednej lub obu stronom nieskrępowane jej wypowiedzenie bez względu na przyczynę […]

Prawne podsumowanie miesiąca: marzec 2016

Przedstawiamy Państwu poniżej prawne podsumowanie miesiąca: marzec 2016. A w nim: PRAWO ENERGETYCZNE 1.Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) rozpoczęła publiczne konsultacje propozycji zawartych w dokumencie REMIT o nazwie “Functioning and Usefulness of the European Register of Market Participants” 2.Trwają prace nad nową ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa odległościowa) 3.Propozycje wsparcia dla prosumentów według Ministra Energii 4.Pierwsze […]

Czy zawezwanie do próby ugodowej zawsze przerywa bieg przedawnienia?

Zgodnie z treścią art. 184 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej k.p.c), sprawy cywilne, których charakter na to pozwala, można rozstrzygnąć poprzez zawarcie ugody. W celu realizacji tego uprawnienia, na podstawie art. 185 k.p.c. wierzyciel może zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla dłużnika o zawezwanie do próby ugodowej. Możliwość taka cieszy się sporym zainteresowaniem, głównie ze […]

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych, zdrowia, pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz udanego wypoczynku w gronie rodzinnym życzą Państwu partnerzy wraz z zespołem Kancelarii MGS.

Publikacja Instytutu Metropolitalnego współtworzona przez mec. Marcina Muzę i aplikanta adwokackiego Miłosza Haber

Polecamy Państwu bardzo ciekawy materiał, którego współautorami są prawnicy z kancelarii MGS: mec. Marcin Muza, radca prawny oraz Miłosz Haber, aplikant adwokacki. Podręcznik, wydany przez Instytut Metropolitalny jest ekspertyzą dotyczącą  tzw. ustawy krajobrazowej i zostaje przeznaczony dla samorządów gminnych. Będzie on kolportowany w gminach jako instrukcja dla pracowników urzędów. W publikacji wykorzystano tekst mec. Marcina Muzy pt.: „Egzekucja administracyjna obowiązków wynikających z uchwały krajobrazowej” […]