REMIT z perspektywy odbiorcy końcowego

Świadomość obowiązywania tzw. rozporządzenia REMiT, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, jest powszechna wśród przedsiębiorstw energetycznych. REMiT jest jedną z podstawowych regulacji unijnych odnoszących się do transakcji dotyczących produktów energetycznych zawieranych na rynku hurtowym, trudno więc dziwić się, że podmioty stale funkcjonujące na tym rynku szybko zaadoptowały się do nowych realiów […]