Podsumowanie prawne listopada 2017 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne listopada 2017 r. obejmuje następujące zagadnienia: PRAWO ENERGETYCZNE Założenia do zmiany Prawa energetycznego Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Rynek mocy – koniec negocjacji z Komisją Europejską w ramach prenotyfikacji NOWE PRAWO W CYBERPRZESTRZENI Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Zgoda na marketing bezpośredni 26 mln zł kary za reklamy suplementów […]