Amendment to the RES Act

On 1 July  2018,  the day after being published, another amendment to the Renewable Energy Sources Act came into force. Its purpose is, this time, to unblock investments into renewable energy sources by way of improving and resuming auctioning. However, the elemental purpose of the new regulation is to improve the auctioning rules which will facilitate unblocking new auctions and […]

Nowelizacja ustawy o OZE

W dniu 1 lipca br., dzień po opublikowaniu, weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem jest tym razem odblokowanie inwestycji w OZE poprzez poprawienie i wznowienie systemu aukcyjnego. Podstawowym zadaniem przyjętych regulacji jest jednak poprawienie zasad systemu aukcyjnego, co umożliwi odblokowanie kolejnych aukcji i uruchomienie nowych inwestycji w OZE. W nowelizacji znajdziemy przede wszystkim nową regułę kumulacji pomocy publicznej.  Jednym z warunków […]

Serdecznie witamy!

Witamy pracownika MGSLAW

Mamy przyjemność poinformować, że od 2 lipca b.r. do zespołu Kancelarii MGS dołączyła Pani Magdalena Gajo. Serdecznie witamy i życzymy udanej współpracy!

Split payment obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

Z dniem 1 lipca 2018 roku zaczął obowiązywać mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Mechanizm ten został wprowadzony ustawą z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jako jeden z elementów uszczelniania systemu VAT. Polega on na możliwości regulowania płatności za nabyty towar lub usługę na dwa oddzielne rachunki bankowe: kwotę netto wynikającą z faktury regulujemy na rachunek bankowy wskazany przez sprzedawcę […]

Podsumowanie prawne czerwca 2018 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne czerwca 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia: ZMIANY W PRAWIE • Nowelizacja ustawy o OZE PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW • Pobieranie opłat windykacyjnych przez instytucje finansowe • Opłaty przewyższające kwotę pożyczki PRAWO ENERGETYCZNE • Prezes URE opublikował wykaz odbiorców przemysłowych, którzy nie będą mogli skorzystać z prawa do wykonania obowiązku OZE tylko w stosunku do części energii nabywanej na własne potrzeby PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH • Urząd […]