Press conference on the power market

At the press conference of 25 September Michał Sznycer, as the attorney of the Management Board of the Pomeranian Employers for power issues, is presenting the position of the Pomeranian Employers on the effect of the power market situation on business and, consequently, on the possible economic condition.

Konferencja prasowa o rynku energii elektrycznej

Michał Sznycer jako pełnomocnik zarządu Pracodawców Pomorza do spraw energetyki na konferencji prasowej w dniu 25 września przedstawia stanowisko  Pracodawców Pomorza  dotyczące  wpływu sytuacji na rynku energii elektrycznej na przedsiębiorców, a w dalszej konsekwencji potencjalny stan gospodarki. Pełen tekst omawianego stanowiska dostępny na stronie: http://pracodawcypomorza.pl/2018/09/25/energia/