In memory of Mayor Paweł Adamowicz

On behalf of our partners and all employees of MGS LAW Firm we extend our heartfelt condolences to the Family and Friends of Mayor Paweł Adamowicz. We sympathise with all citizens of Gdańsk. Please remember that the Mayor, as most of us in our Firm, was an attorney-at-law. Apart from that, he was also a man of many achievements – a well-known oppositionist, local […]

Pamięci Prezydenta Pawła Adamowicza

W imieniu partnerów oraz wszystkich pracowników Kancelarii MGS LAW pragniemy złożyć najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim Pana Prezydenta Pawła Adamowicza. Łączymy się w bólu z wszystkimi gdańszczanami, przypominając, że Pan Prezydent, jak większość z nas w Kancelarii, był radcą prawnym. Był też człowiekiem wielu dokonań – znanym opozycjonistą, samorządowcem, Europejczykiem. Przede wszystkim jednak był współtwórcą takiego Gdańska, z jakiego wszyscy jesteśmy dumni. Przypominając jego […]