Anna Eliszewska

Radca prawny, Of Counsel

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej i gazowej, w prawie ochrony danych osobowych i prawie kontraktowym. W ramach swojej praktyki bieżąco doradza podmiotom działającym na detalicznym i hurtowym rynku energii elektrycznej i paliw gazowych, w tym w zakresie sporządzania i weryfikacji umów z odbiorcami końcowymi, ramowych (także w standardzie EFET), sprzedaży energii elektrycznej z mikroinstalacji, umów prosumenckich, świadczenia usług podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe oraz świadczenia usług operatora handlowego lub handlowo – technicznego.

W ramach swojej praktyki zawodowej obsługuje szereg przedsięwzięć związanych z budowaniem koncepcji produktów na rynku energetycznym i okołoenergetycznym (ESCO, efektywność energetyczna, HAN/SmartHome), a także produktów energetycznych kierowanych do odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych (zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w segmentach biznesowych), w tym w szczególności produktów bundle’owanych.

Bierze udział w projektach związanych z dostosowywaniem działalności przedsiębiorstw energetycznych do nowych regulacji (m.in. dyrektywy MIFID2 oraz rozporządzeń EMIR i REMIT), a także w pracach i analizach dotyczących systemowego zastosowania LNG na terenie Polski. Jest współautorem wielu opinii i analiz prawnych dotyczących praktycznych aspektów przestrzegania przez Operatorów Systemów

Dystrybucyjnych zasady unbundlingu i realizacji Programów Zgodności. Prowadzi liczne postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w tym postępowania o udzielenie koncesji i dotyczące nałożenia kary pieniężnej. Zarządzała i czynnie uczestniczyła w kilkunastu projektach obejmujących audyt i wdrożenie u Klientów środków zapewniających zgodność prowadzonej działalności z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych (wdrożenie tzw. rozporządzenia RODO).

Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa energetycznego oraz prawa ochrony danych osobowych. Jest aktywnym członkiem Towarzystwa Obrotu Energią. Obecnie bierze czynny udział w pracach towarzyszących zmianom legislacyjnym w obszarze prawa energetycznego.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i jest radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez tę Izbę. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Biegle włada językiem angielskim.

W czasie prywatnym czyta w towarzystwie swoich kotów syberyjskich i planuje kolejne podróże po Azji.

Być może zainteresuje Cię również: 

Centralny System Informacji Rynku Energii – CSIRE – jak wpłynie na rynek energii i OZE – na łamach portalu teraz-srodowisko.pl komentuje Anna Eliszewska

Raport TOE „Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce” współtworzony przez Annę Eliszewską z Zespołem  MGS LAW

„Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce – stan za 30 marca 2021 roku.” – A. Eliszewska wraz z MGS LAW współautorką Raportu TOE

Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Deal- A. Eliszewska prelegentką na Konferencji

Strategia wodorowa – Analiza MGS LAW współtworzona przez A. Eliszewską przekazana do Ministerstwa Klimatu