Anna Sznycer-Klein

Radca prawny

Jest ekspertem w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz windykacji należności. W swojej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym w szczególności podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rynku offshore, na rynku spożywczym oraz sektora energetycznego.

Obsługiwała szereg przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach obsługi spółek działających na rynku deweloperskim oraz budowlanym, a także wojskowym.

Mec. Anna Sznycer-Klein ma też doświadczenie w prawie prawa ochrony danych osobowych i doradztwie w przedsięwzięciach związanych z wdrażaniem procedur ochrony danych osobowych. Prowadziła szkolenia z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz ochrony danych osobowych. W ramach swojej praktyki zawodowej prowadziła liczne postępowania przed sądami gospodarczymi oraz przed Krajową Izbą odwoławczą, reprezentując Klientów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim w 2008 r na Wydziale Prawa i Administracji. Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku od 2013 roku, natomiast doświadczenie w zawodzie zdobywa od 2006 roku.


Doświadczenie – wybrane projekty:
• doradztwo przy szeregu procesów o udzielenie zamówień publicznych (Szpital Pediatryczny w Poznaniu, rewitalizacji linii tramwajowych w Katowicach);
• bieżące wsparcie w zakresie realizacji projektów na rzecz Zakładu Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Prywatnie wielbicielka podróżowania, pisania opowiadań, scrapbookingu oraz kotów.