Bartłomiej Wodyński

Starszy prawnik

W kancelarii rozwija specjalizację w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, zagadnień prawa pracy oraz czynnie wspiera działalność kancelarii.

Doświadczenie zawodowe zdobywał odbywając praktyki w poznańskich kancelariach. W ramach praktyki zawodowej doradzał osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów aktywnie związany z naukową działalnością uniwersytecką. Był współzałożycielem i wiceprezesem pierwszego w Polsce Uniwersyteckiego Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego działającego przy UAM.

Biegle włada językiem angielskim.

Prywatnie interesuje się tematyką związaną z historią i technologią piwowarstwa, żeglarstwem olimpijskim oraz szachami. Miłośnik i pasjonat historii miasta Gdańska.