Bartosz Sambożuk

Radca prawny, partner

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie spółek handlowych ze szczególnym nastawieniem na procesy M&A. Brał udział w szeregu akwizycji i połączeń podmiotów polskich i zagranicznych, opiewających łącznie na kilkadziesiąt milionów euro.

Jest ekspertem w zakresie realizacji inwestycji budowlanych (liniowych i kubaturowych), w szczególności opartych o wzorce zgodne ze standardem FIDIC. W ramach swojej działalności zajmował się obsługą prawną generalnego wykonawcy robót teletechnicznych Stadionu Energa Gdańsk oraz firm wykonujących roboty budowlane związane z Pomorską Koleją Metropolitalną, oraz budową dróg wojewódzkich i krajowych.

W swojej praktyce zajmuje się kompleksową bieżącą obsługą, w tym korporacyjną, podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicznym. Są to zarówno podmioty z branży budowlanej, telekomunikacyjnej, jak również usługowo-handlowej i górniczo-wydobywczej.

Przez wiele lat kierował obsługą prawną spółki zajmującej się zarządzaniem Stadionem Energa Gdańsk, jak również podmiotów zajmujących się budową i operowaniem sieciami szerokopasmowymi na terenie całego kraju.

Reprezentuje swoich Klientów w skomplikowanych i długotrwałych procesach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym jak i sądami polubownymi, np. przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Był jednym z pomysłodawców powstania Piłkarskiego Sądu Polubownego przy Pomorskim Związku Piłki Nożnej a nieprzerwanie od 2012 r. pełni funkcję jego Wiceprzewodniczącego. Jest również Arbitrem tegoż Sądu.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, a od 2010 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz German and Polish Law na Europa – Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Prywatnie zapalony koszykarz i rowerzysta MTB. Wielbiciel dobrej kuchni, literatury fantasy oraz zagorzały kibic piłki nożnej.