Dariusz Mądry

Radca prawny, partner

Specjalizuje się w negocjacjach ze związkami zawodowymi.
Prowadzi w imieniu pracodawców negocjacje porozumień zbiorowych w tym umów społecznych, porozumień dotyczących wzrostów wynagrodzeń, porozumień na okoliczność przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania, pracy i zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Wspiera przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz we wszystkich sprawach związanych z prowadzonym przez pracodawców dialogiem społecznym.

W swojej ponad piętnastoletniej praktyce negocjował ze związkami zawodowymi porozumienia zbiorowe w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników największych grup kapitałowych branży przemysłu petrochemicznego i elektroenergetycznego, przyczyniając się do zapewnienia pokoju społecznego w realizowanych procesach gospodarczych. Wielokrotnie brał udział w rokowaniach mających na celu zawarcie lub zmianę zakładowych układów zbiorowych pracy. Co roku prowadzi w imieniu pracodawców przemysłu petrochemicznego i elektroenergetycznego negocjacje porozumień płacowych oraz innych porozumień będących wynikiem prowadzonego dialogu społecznego. W latach 2021-2022 brał udział w negocjacjach porozumień zabezpieczających pracowników na okoliczność przejścia zakładów pracy na innego pracodawcę w związku z łączeniem się kluczowych spółek przemysłu petrochemicznego i gazowniczego. W ramach tego procesu gospodarczego negocjował również wielostronne porozumienia zbiorowe mające na celu zabezpieczenie pracowników zatrudnionych u pracodawców wchodzących w skład łączących się grup kapitałowych.

Wraz ze swoim zespołem specjalistów świadczy również bieżącą pomoc prawną w sprawach indywidualnego prawa pracy. Reprezentuje pracodawców przed sądami pracy. Doradzając bazuje na wieloletnim doświadczeniu w zakresie bieżącej obsługi tzw. „centrów usług wspólnych” oraz jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za politykę personalną u dużych pracodawców.

Laureat konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego” w kategorii radca prawny w województwie pomorskim.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku.

Prywatnie propagator aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, wędkarz, miłośnik survivalu, trekkingu i wypraw rowerowych.