Joanna Sadowska

Radca prawny

Joanna Sadowska pracuje w zespole prawa pracy MGS LAW. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianych HR i prawa pracy. Wykorzystując kompetencje mediatora, uczestniczy w imieniu klientów w dialogu społecznym prowadzonym ze związkami zawodowymi.

Mec. Joanna Sadowska dysponuje wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych i przekształceniowych oraz podmiotów jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Uczestniczyła w procesach budowlanych realizowanych z funduszy publicznych, stąd Jej kompetencje związane z praktyczną znajomością ustawy Prawo zamówień publicznych.

W życiu prywatnym Joanna Sadowska podziela opinię Joseph’a Conrada, iż  „Na morzu można wszystko znaleźć, zależnie od tego, czego się szuka”.