Aktualności prawne

Klauzula waloryzacyjna w ustawie Prawo zamówień publicznych

Facebook
Twitter
LinkedIn

Od 10 listopada br. zaczną obowiązywać nowe regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych związane z projektowanymi postanowieniami umów zamówieniowych.

Obowiązek uwzględniania klauzul waloryzacyjnych dotyczyć będzie każdej umowy bez względu na jej przedmiot, jeśli okres jej trwania przekroczy 6 miesięcy.

Dodatkowo zwolnione są z obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych następujące jednostki:

• jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne im podległe,

• spółki,

• spółdzielnie,

• przedsiębiorstwa,

• zakłady i inne jednostki organizacyjne utworzone przez te jednostki albo do których te jednostki przystąpiły.

Zwolnienie dotyczy dostawy węgla, brykietu, brykietków i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, koksu i półkoksu, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu oraz węgla retortowego.

Powyższe zwolnienie ma charakter tymczasowy i będzie obowiązywało w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

www.mgs-law Zamówienia publiczne
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – sierpnień 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem sierpnia i publikowane we wrześniu 2023 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. PRAWO ENERGETYCZNE Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej podpisana przez Prezydenta Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci

Czytaj więcej »
Energetyka

Prawo energetyczne – wykłady na studiach podyplomowych poprowadzi M. Sznycer

Serdecznie zapraszamy na nowe studia podyplomowe „Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu”. Studia będą odbywały się w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w formie hybrydowej a część: Prawo energetyczne poprowadzi mec. Michał Sznycer, radca prawny, partner MGS LAW.  Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu – to najnowsze studia podyplomowe, skierowane do biznesu i samorządów

Czytaj więcej »
Energetyka

Nowelizacja ustawy OZE – komentarz MGS LAW dla Projekt Solartechnik

Zmiany w regulacjach dot. OZE – w biuletynie Projekt Solartechnik komentują radcy prawni, eksperci  ds. prawa energetycznego: mec. Anna Eliszewska i mec. Michał Sznycer. Podczas posiedzenia 17 sierpnia br. Sejm poparł wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE, które częściowo implementują do polskiego prawa rozwiązania unijnej dyrektywy RED II, dotyczącej wspierania odnawialnych

Czytaj więcej »