Aktualności prawne

Klauzula waloryzacyjna w ustawie Prawo zamówień publicznych

Facebook
Twitter
LinkedIn

Od 10 listopada br. zaczną obowiązywać nowe regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych związane z projektowanymi postanowieniami umów zamówieniowych.

Obowiązek uwzględniania klauzul waloryzacyjnych dotyczyć będzie każdej umowy bez względu na jej przedmiot, jeśli okres jej trwania przekroczy 6 miesięcy.

Dodatkowo zwolnione są z obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych następujące jednostki:

• jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne im podległe,

• spółki,

• spółdzielnie,

• przedsiębiorstwa,

• zakłady i inne jednostki organizacyjne utworzone przez te jednostki albo do których te jednostki przystąpiły.

Zwolnienie dotyczy dostawy węgla, brykietu, brykietków i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, koksu i półkoksu, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu oraz węgla retortowego.

Powyższe zwolnienie ma charakter tymczasowy i będzie obowiązywało w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

www.mgs-law Zamówienia publiczne
O Nas

Anna Eliszewska o pracy prawnika w prawie energetycznym

XVIII Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych organizowane przez ELSA Gdańsk odbywają się w dniach 13-15 marca 2023 r. O pracy prawnika w prawie energetycznym opowie podczas swojej prelekcji w dniu 15 marca b.r. mec. Anna Eliszewska.   Do udziału w zaplanowanych wydarzeniach ODPP’23  zapraszani są praktycy i eksperci, którzy gwarantują przekazanie uczestnikom najnowszych i specjalistycznych informacji w określonych dziedzinach.

Czytaj więcej »
Energetyka

MGS LAW Partnerem II Konferencji Naukowej Public Goods GOZE

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, z cyklu 4 konferencji o tej tematyce, to: „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Rynek wytwórców i odbiorców, jedna czy dwie perspektywy energetyki?”   Podczas konferencji poruszone będą takie tematy jak: megatrendy i wyzwania stojące przed firmami na rynkach regulowanych dóbr publicznych oraz przedstawione zostaną propozycje zmian w obszarach prawa,

Czytaj więcej »
Współpraca ELSA Gdańsk Kancelaria MGS LAW
O Nas

MGS LAW Partnerem XXV Lokalnego Konkursu Krasomówczego ELSA Gdańsk

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria MGS LAW została Partnerem XXV Lokalnego Konkursu Krasomówczego w Gdańsku (LKK Gdańsk) .  Organizatorem Konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, a w Jury zasiądzie partner MGS LAW, radca prawny Bartosz Sambożuk. Lokalny Konkurs Krasomówczy to konkurs polegający na wystąpieniu i wygłoszeniu mowy końcowej na podstawie wybranego przez siebie

Czytaj więcej »