Aktualności prawne

Klauzula waloryzacyjna w ustawie Prawo zamówień publicznych

Facebook
Twitter
LinkedIn

Od 10 listopada br. zaczną obowiązywać nowe regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych związane z projektowanymi postanowieniami umów zamówieniowych.

Obowiązek uwzględniania klauzul waloryzacyjnych dotyczyć będzie każdej umowy bez względu na jej przedmiot, jeśli okres jej trwania przekroczy 6 miesięcy.

Dodatkowo zwolnione są z obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych następujące jednostki:

• jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne im podległe,

• spółki,

• spółdzielnie,

• przedsiębiorstwa,

• zakłady i inne jednostki organizacyjne utworzone przez te jednostki albo do których te jednostki przystąpiły.

Zwolnienie dotyczy dostawy węgla, brykietu, brykietków i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, koksu i półkoksu, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu oraz węgla retortowego.

Powyższe zwolnienie ma charakter tymczasowy i będzie obowiązywało w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

www.mgs-law Zamówienia publiczne
O Nas

Witamy radcę prawnego Filipa Pilarskiego w Zespole MGS LAW

Do Zespołu MGS LAW dołączył radca prawny Filip Pilarski. Serdecznie witamy!  Serdecznie witamy mec. Filipa Pilarskiego w Zespole Prawa Energetycznego MGS LAW. Filip Pilarski jest radcą prawnym, specjalizującym się w szeroko pojętym prawie energetycznym oraz prawie ochrony konkurencji i konsumentów.  Mec. Filip Pilarski  posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych,

Czytaj więcej »
Publikacje

Komentarz M. Sznycera dla Dziennika Gazeta Prawna

Wypowiedź Michała Sznycera dla Dziennika Gazeta Prawna w artykule red. Michała Perzyńskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie fuzji Orlen-PGNiG.  Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem M. Sznycera w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 23 stycznia 2024 r. W artkule redaktora Michała Perzyńskiego „Fuzja z PGNiG pod lupą audytorów” czytamy wypowiedzi ekspertów w sprawie fuzji ORLEN-PGNiG. 

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – grudzień 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem grudnia i opublikowane w styczniu 2024 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.     PRAWO ENERGETYCZNE Zatwierdzone taryfy na 2024 rok Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie

Czytaj więcej »