Aktualności prawne

Kolejna wygrana frankowiczów z bankiem

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kolejną wygraną Kancelarii MGS LAW zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone w imieniu frankowiczów przeciwko mBank SA.

W dniu 13 grudnia 2022r. Sąd Okręgowy w Radomiu sygn. akt I C 957/20 ustalił wyrokiem wstępnym nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawartej pomiędzy BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a kredytobiorcą.

Sprawa dotyczy umowy kredytowej z 2007r. indeksowanej do CHF. Sąd podzielił twierdzenia Kancelarii uznając, iż umowa zawiera postanowienia abuzywne skutkujące jej nieważnością. Wyrok nie jest prawomocny.

Zapraszamy do kontaktu: +48 585219250 lub office@mgs-law.eu
Analiza umowy kredytowej jest bezpłatna.

 

Być może zainteresuje Cię również: 

Wzrost stóp procentowych w Szwajcarii

Ważny wyrok TSUE w sprawach frankowych

Kolejna wygrana kancelarii MGS LAW w sporze frankowym 

 

 

www.mgs-law.eu Wygrana frankowiczów
RODO

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL

Od 17 listopada istnieje możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL, co może zapobiec wykorzystaniu takich danych do działalności przestępczej,  jak np.: zaciągnięcie na fałszywe dane kredytów czy pożyczek.    Wraz z dniem 17 listopada 2023r. wchodzą w życie przepisy ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Kolejne sukcesy Kancelarii w sporach frankowych

Kancelaria MGS LAW, reprezentowana przez mec. Annę Piwakowską-Rowińską, osiągnęła kolejne sukcesy w sporach frankowych. Wygraną frankowiczów zakończyło się postępowanie sądowe z BPH S.A. o ustalenie nieważności umowy.  Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny, młodszy partner MGS LAW uzyskała również od Sądu postanowienia o  zabezpieczeniach w kilku kolejnych sprawach frankowych. W wyniku postanowień Sądu kredytobiorcy

Czytaj więcej »
Energetyka

Czym są „Taryfy Dynamiczne”? – wyjaśnia M. Sznycer w publikacji Stowarzyszenia z energią o prawie

Taryfy dynamiczne – aktywne uczestnictwo odbiorcy na rynku energii – na stronie Stowarzyszenia z energią o prawie zagadnienie omawia Michał Sznycer, partner MGS LAW, radca prawny.  7 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Jest to duża zmiana (w środowisku branżowym i prawnym

Czytaj więcej »