Aktualności prawne

Kolejne sukcesy Kancelarii w sporach frankowych

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kancelaria MGS LAW, reprezentowana przez mec. Annę Piwakowską-Rowińską, osiągnęła kolejne sukcesy w sporach frankowych. Wygraną frankowiczów zakończyło się postępowanie sądowe z BPH S.A. o ustalenie nieważności umowy. 
Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny, młodszy partner MGS LAW uzyskała również od Sądu postanowienia o  zabezpieczeniach w kilku kolejnych sprawach frankowych. W wyniku postanowień Sądu kredytobiorcy uzyskali wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat odsetkowo – kapitałowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

 

Wygraną Kancelarii zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone w imieniu kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA z siedzibą w Gdańsku o ustalenie nieważności umowy oraz o zapłatę uiszczonych przez nich rat odsetkowo – kapitałowych.

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2023r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie sygn. akt XV C 1145/20 stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej z GE Money Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zapłacone przez nich raty kapitałowo – odsetkowe wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty. Sąd Orzekający uwzględnił jednak zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.

Kancelaria uzyskała również kolejne zabezpieczenie roszczenia o ustalenia w sprawie frankowej.

Postanowieniem z dnia 27 października 2023r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie sygn. akt I C 1428/22, w sprawie przeciwko Bankowi PBH S.A. w Gdańsku, na skutek złożonego w toku postępowania wniosku o zabezpieczenie, udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z zawartej umowy kredytu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Kolejne uzyskane przez Kancelarię zabezpieczenia w sprawach frankowych wydają się potwierdzać zmianę w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Gdańsku.

Postanowieniem z dnia 28 września 2023r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie sygn. akt I ACa 1810/23, na skutek złożonego w toku postępowania apelacyjnego wniosku o zabezpieczenie, udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat odsetkowo – kapitałowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Postanowieniem z dnia 11 października 2023r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie sygn. akt IC 259/23, na skutek złożonego w toku postępowania wniosku o zabezpieczenie, udzielił zabezpieczenia roszczenia powódki o ustalenie poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia rat odsetkowo – kapitałowych, nakazał pozwanemu powstrzymanie się od wypowiadania umowy kredytu oraz zakazał pozwanemu dokonywania wpisów o zadłużeniu powódki, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Zapraszamy do kontaktu: + 48 585219250 lub office@mgs-law.eu
Analiza umowy kredytowej jest bezpłatna.
 

Wygrana frankowiczów MGS LAW izabezpieczenie
RODO

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL

Od 17 listopada istnieje możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL, co może zapobiec wykorzystaniu takich danych do działalności przestępczej,  jak np.: zaciągnięcie na fałszywe dane kredytów czy pożyczek.    Wraz z dniem 17 listopada 2023r. wchodzą w życie przepisy ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Kolejne sukcesy Kancelarii w sporach frankowych

Kancelaria MGS LAW, reprezentowana przez mec. Annę Piwakowską-Rowińską, osiągnęła kolejne sukcesy w sporach frankowych. Wygraną frankowiczów zakończyło się postępowanie sądowe z BPH S.A. o ustalenie nieważności umowy.  Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny, młodszy partner MGS LAW uzyskała również od Sądu postanowienia o  zabezpieczeniach w kilku kolejnych sprawach frankowych. W wyniku postanowień Sądu kredytobiorcy

Czytaj więcej »
Energetyka

Czym są „Taryfy Dynamiczne”? – wyjaśnia M. Sznycer w publikacji Stowarzyszenia z energią o prawie

Taryfy dynamiczne – aktywne uczestnictwo odbiorcy na rynku energii – na stronie Stowarzyszenia z energią o prawie zagadnienie omawia Michał Sznycer, partner MGS LAW, radca prawny.  7 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Jest to duża zmiana (w środowisku branżowym i prawnym

Czytaj więcej »