Aktualności prawne

Kolejne sukcesy Kancelarii w sporach frankowych

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kancelaria MGS LAW, reprezentowana przez mec. Annę Piwakowską-Rowińską, osiągnęła kolejne sukcesy w sporach frankowych. Wygraną frankowiczów zakończyło się postępowanie sądowe z BPH S.A. o ustalenie nieważności umowy. 
Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny, młodszy partner MGS LAW uzyskała również od Sądu postanowienia o  zabezpieczeniach w kilku kolejnych sprawach frankowych. W wyniku postanowień Sądu kredytobiorcy uzyskali wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat odsetkowo – kapitałowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

 

Wygraną Kancelarii zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone w imieniu kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA z siedzibą w Gdańsku o ustalenie nieważności umowy oraz o zapłatę uiszczonych przez nich rat odsetkowo – kapitałowych.

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2023r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie sygn. akt XV C 1145/20 stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej z GE Money Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zapłacone przez nich raty kapitałowo – odsetkowe wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty. Sąd Orzekający uwzględnił jednak zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.

Kancelaria uzyskała również kolejne zabezpieczenie roszczenia o ustalenia w sprawie frankowej.

Postanowieniem z dnia 27 października 2023r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie sygn. akt I C 1428/22, w sprawie przeciwko Bankowi PBH S.A. w Gdańsku, na skutek złożonego w toku postępowania wniosku o zabezpieczenie, udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z zawartej umowy kredytu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Kolejne uzyskane przez Kancelarię zabezpieczenia w sprawach frankowych wydają się potwierdzać zmianę w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Gdańsku.

Postanowieniem z dnia 28 września 2023r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie sygn. akt I ACa 1810/23, na skutek złożonego w toku postępowania apelacyjnego wniosku o zabezpieczenie, udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat odsetkowo – kapitałowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Postanowieniem z dnia 11 października 2023r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie sygn. akt IC 259/23, na skutek złożonego w toku postępowania wniosku o zabezpieczenie, udzielił zabezpieczenia roszczenia powódki o ustalenie poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia rat odsetkowo – kapitałowych, nakazał pozwanemu powstrzymanie się od wypowiadania umowy kredytu oraz zakazał pozwanemu dokonywania wpisów o zadłużeniu powódki, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Zapraszamy do kontaktu: + 48 585219250 lub office@mgs-law.eu
Analiza umowy kredytowej jest bezpłatna.
 

Wygrana frankowiczów MGS LAW izabezpieczenie
Energetyka

Regulacja cen energii – lekarstwo czy trucizna dla polskiego rynku? – M. Sznycer w BiznesAlert.pl

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem mec. M. Sznycera w BiznesAlert.pl –  o regulacji cen energii w najbliższym czasie. W artykule z dn. 8 listopada 2023 r.  Regulacja cen energii – lekarstwo czy trucizna dla polskiego rynku?  czytamy:   – Ustawowa ingerencja w ceny energii jest tematem, który budzi w Polsce liczne kontrowersje. Jest to o tyle zrozumiałe, że za regulacją cen

Czytaj więcej »
Energetyka

Komentarz M. Sznycera w portalu Forsal.pl o polityce cenowej dla energii

W artykule redaktora Michała Perzyńskiego: „Eksperci: Powinniśmy zmienić sposób, w jaki mrozimy ceny energii” z 6 listopada 2023 r. możemy zapoznać się z  komentarzami ekspertów o polityce cenowej dla energii elektrycznej na kolejne miesiące. Wśród ekspertów, którzy zostali poproszeni o opinię, znalazł się mec. Michał Sznycer, radca prawny, specjalista ds. prawa energetycznego, partner Kancelarii MGS

Czytaj więcej »
Newsletter

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – październik 2023 r.

Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem października i publikowane w listopadzie 2023 r. Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.     PRAWO ENERGETYCZNE Kontrowersyjna interpretacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie kalkulacji odpisu

Czytaj więcej »