Aktualności prawne

Kolejne sukcesy Kancelarii w sporach frankowych

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kancelaria MGS LAW, reprezentowana przez mec. Annę Piwakowską-Rowińską, osiągnęła kolejne sukcesy w sporach frankowych. Wygraną frankowiczów zakończyło się postępowanie sądowe z BPH S.A. o ustalenie nieważności umowy. 
Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny, młodszy partner MGS LAW uzyskała również od Sądu postanowienia o  zabezpieczeniach w kilku kolejnych sprawach frankowych. W wyniku postanowień Sądu kredytobiorcy uzyskali wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat odsetkowo – kapitałowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

 

Wygraną Kancelarii zakończyło się postępowanie sądowe prowadzone w imieniu kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH SA z siedzibą w Gdańsku o ustalenie nieważności umowy oraz o zapłatę uiszczonych przez nich rat odsetkowo – kapitałowych.

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2023r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie sygn. akt XV C 1145/20 stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej z GE Money Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku oraz zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zapłacone przez nich raty kapitałowo – odsetkowe wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty. Sąd Orzekający uwzględnił jednak zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.

Kancelaria uzyskała również kolejne zabezpieczenie roszczenia o ustalenia w sprawie frankowej.

Postanowieniem z dnia 27 października 2023r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie sygn. akt I C 1428/22, w sprawie przeciwko Bankowi PBH S.A. w Gdańsku, na skutek złożonego w toku postępowania wniosku o zabezpieczenie, udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z zawartej umowy kredytu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Kolejne uzyskane przez Kancelarię zabezpieczenia w sprawach frankowych wydają się potwierdzać zmianę w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Gdańsku.

Postanowieniem z dnia 28 września 2023r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie sygn. akt I ACa 1810/23, na skutek złożonego w toku postępowania apelacyjnego wniosku o zabezpieczenie, udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat odsetkowo – kapitałowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Postanowieniem z dnia 11 października 2023r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie sygn. akt IC 259/23, na skutek złożonego w toku postępowania wniosku o zabezpieczenie, udzielił zabezpieczenia roszczenia powódki o ustalenie poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia rat odsetkowo – kapitałowych, nakazał pozwanemu powstrzymanie się od wypowiadania umowy kredytu oraz zakazał pozwanemu dokonywania wpisów o zadłużeniu powódki, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Zapraszamy do kontaktu: + 48 585219250 lub office@mgs-law.eu
Analiza umowy kredytowej jest bezpłatna.
 

Wygrana frankowiczów MGS LAW izabezpieczenie
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego,

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta

Czytaj więcej »