Aktualności prawne

Komentarz M. Sznycera w portalu Forsal.pl o polityce cenowej dla energii

Facebook
Twitter
LinkedIn
W artykule redaktora Michała Perzyńskiego: „Eksperci: Powinniśmy zmienić sposób, w jaki mrozimy ceny energii” z 6 listopada 2023 r. możemy zapoznać się z  komentarzami ekspertów o polityce cenowej dla energii elektrycznej na kolejne miesiące. Wśród ekspertów, którzy zostali poproszeni o opinię, znalazł się mec. Michał Sznycer, radca prawny, specjalista ds. prawa energetycznego, partner Kancelarii MGS LAW. 

 

 

W artykule w portalu  Forsal.pl Michał Sznycer mówi, że powinniśmy powoli odchodzić od mrożenia cen. Argumentuje on, że w najbliższych miesiącach, w dalszym ciągu powinno się objąć ochroną odbiorców w gospodarstwach domowych, ponieważ ten segment rynku, po serii istotnych interwencji rządu w okresie przedwyborczym, w największym stopniu doznałby teraz szoku w związku z powrotem do cen rynkowych. – Miałoby to miejsce nawet w przypadku taryf zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powinno się już natomiast odejść od formuły odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, ponieważ w dużym stopniu ogranicza to rozwój rynku i obciąża spółki sprzedażowe, zwiększając ich koszty funkcjonowania. Zwrócę też uwagę, że ostatnia z interwencji nie zawiera w sobie żadnego mechanizmu rekompensaty dla sprzedawców, a ich straty idą już w setki milionów złotych i to bez uwzględnienia kosztu obsługi tych nagłych zmian, takich np. jak dostosowywanie systemów billingowych – czytamy w Forsal.pl 

– Nie sądzę jednak, by Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny został zlikwidowany, ponieważ muszą zostać utrzymane rozliczenia regulacji za 2023 r. Musi jednak zostać wprowadzony inny mechanizm wypłat rekompensat sprzedawcom w związku z realizacją polityki „schładzania” cen w najbliższych miesiącach – dodaje Sznycer w rozmowie z red. Michałem Perzyńskim z Forsal.pl.

Dalej w artykule M. Sznycer podkreśla, że jakaś forma interwencji ustawowej w poziom cen mogłaby mieć miejsce jeszcze np. przez pierwszą połowę 2024 roku, niezależnie od tego, jakie ceny zatwierdzi w taryfach prezes Urzędu Regulacji Energetyki. – Trzeba mieć też świadomość tego, że poziom cen energii na rynku jest niższy niż w ubiegłym roku, a na podstawie wycen z danego roku tworzy się taryfy na rok przyszły. Uważam jednocześnie, że w perspektywie ok. półtora roku będzie konieczne, by zwolnić sprzedawców energii z obowiązku zatwierdzania cen dla grupy taryfowej G, czyli także odbiorców w gospodarstwach domowych, przy zastosowaniu rozszerzonych elementów ochrony dla tzw. odbiorców wrażliwych i dotkniętych ubóstwem energetycznym. Należy zwrócić uwagę, że takie wymogi na państwach członkowskich również nakłada unijna dyrektywa rynkowa z 2019 r. – tłumaczy Michał Sznycer dla Forsal.pl

 

Cały artykuł wraz z opiniami pozostałych ekspertów dostępny na łamach serwisu Forsal.pl pod linkiem:  https://forsal.pl/biznes/energetyka/artykuly/9338740,eksperci-powinnismy-zmienic-sposob-w-jaki-mrozimy-ceny-energii.html 

 

Forsal.pl – polski opiniotwórczy serwis internetowy, który specjalizuje się w finansach, ekonomii i gospodarce.

Forsal.pl komentarz dot. polityki cenowej dla energii MGS LAW
RODO

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL

Od 17 listopada istnieje możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL, co może zapobiec wykorzystaniu takich danych do działalności przestępczej,  jak np.: zaciągnięcie na fałszywe dane kredytów czy pożyczek.    Wraz z dniem 17 listopada 2023r. wchodzą w życie przepisy ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Kolejne sukcesy Kancelarii w sporach frankowych

Kancelaria MGS LAW, reprezentowana przez mec. Annę Piwakowską-Rowińską, osiągnęła kolejne sukcesy w sporach frankowych. Wygraną frankowiczów zakończyło się postępowanie sądowe z BPH S.A. o ustalenie nieważności umowy.  Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny, młodszy partner MGS LAW uzyskała również od Sądu postanowienia o  zabezpieczeniach w kilku kolejnych sprawach frankowych. W wyniku postanowień Sądu kredytobiorcy

Czytaj więcej »
Energetyka

Czym są „Taryfy Dynamiczne”? – wyjaśnia M. Sznycer w publikacji Stowarzyszenia z energią o prawie

Taryfy dynamiczne – aktywne uczestnictwo odbiorcy na rynku energii – na stronie Stowarzyszenia z energią o prawie zagadnienie omawia Michał Sznycer, partner MGS LAW, radca prawny.  7 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Jest to duża zmiana (w środowisku branżowym i prawnym

Czytaj więcej »