Michał Sambożuk

Adwokat

Kieruje działem prawa karnego, rodzinnego i spadkowego Kancelarii. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, spadkowym, sportowym oraz w prawie karnym.
Jest ekspertem w zakresie skomplikowanych procesów rozwodowych oraz rodzinnych. Zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego. Prowadzi obrony w sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych. Reprezentuje interesy pokrzywdzonych jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych.
Prawnik z bogatym doświadczeniem procesowym. W ramach swojej praktyki skupia się na postępowaniach sądowych Klientów Kancelarii. Prowadził liczne sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego (w tym
rodzinnego i spadkowego) i karnego. Od 2014 roku Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Był również arbitrem Piłkarskiego Sądu Polubownego przy PomZPN.
Prowadził szkolenia z zakresu prawa karnego w dużych spółkach energetycznych z większościowym udziałem Skarbu Państwa.
Doskonale orientuje się w zagadnieniach związanych ze stykiem prawa karnego oraz prawa rodzinnego, jak również prawa karnego i prawa spółek.
Reprezentował Klientów w sprawach przed Piłkarskim Sądem Polubownym przy Polskim Związku Piłki Nożnej oraz przed Trybunałem Arbitrażowym przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Ukończył aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej od 2012 roku.

Prywatnie wielbiciel gotowania, podróży, biegania, dobrego piwa oraz swojego psa Kuffla.