Michał Sznycer

Radca prawny, partner

Specjalizuje się w zarządzaniu i koordynacji obsługi prawnej przedsiębiorstw, w szczególności z szeroko pojętej branży energetycznej i paliwowej oraz spółek technologicznych (IT/NT), także z pogranicza tych branż (DSR, ESCO, i/eOT, blockchain, carsharing/e-mobility). W ramach MGS odpowiada także za kontakty z kancelariami i prawnikami zagranicznymi, w tym poza granicami Unii Europejskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami prawnymi w ramach przekształceń i konsolidacji grup energetycznych oraz w doradztwie dla ich zarządów oraz jednostek organizacyjnych. W latach 2007 – 2009 kierował Wydziałem Prawnym, a w latach 2009 – 2017 koordynował z ramienia Kancelarii MGS LAW obsługą prawną, jednej z największych polskich spółek obrotu energią elektryczną. W latach 2007 – 2011 był odpowiedzialny za doradztwo prawne dla spółek z segmentu wytwarzania w OZE jednej z największych grup energetycznych w Polsce, w tym przejmowania źródeł hydroenergetycznych w procesie unbundlingu oraz konsolidacji segmentu elektrowni wodnych. Od 2009 roku członek Towarzystwa Obrotu Energią (TOE), pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Jest członkiem Zespołu ds. OZE, Kogeneracji i Efektywności Energetycznej (ZOKE) oraz Komitetu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej (KDP TOE).

Praktyk, od 2010 zaangażowany w prace doradcze i analityczne związane z opracowaniem, a później wdrożeniem wszelkich zmian w obszarze regulacji energetycznej, w tym tzw. „małego trójpaku”, a w późniejszym okresie – ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), włączając w to udział w pracach zespołów i komisji sejmowych zajmujących się procesem legislacyjnym w energetyce. Bierze udział w pracach związanych z dostosowaniem się przedsiębiorstw energetycznych do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego (III Pakiet Energetyczny, EMIR, REMIT, MIFID2/MIFIR, RODO, Pakiet Zimowy). Z ramienia Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych odpowiada za obszar legislacyjny i regulacyjny, w tym w relacji do legislacji zarówno krajowej, jak i unijnej.

Od czerwca 2018 roku Członek Rady Pracodawców Pomorza, od maja 2019r. pełni funkcję Wiceprezesa Pracodawców Pomorza, odpowiedzialnego za kwestie prawne i energetyczne.

Od 2019 członek Rady OZE przy Konfederacji LEWIATAN.

Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu prawa energetycznego, prowadzi także szkolenia z tego zakresu. Jest aktywnym uczestnikiem i obserwatorem tworzenia nowego otoczenia regulacyjnego w polskiej energetyce. Współtwórca jednej z pierwszych w Polsce praktycznych koncepcji sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w OZE przez prosumentów. Biegle włada językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, wykonuje zawód radcy prawnego od 2007 roku.

Prywatnie fan nowych technologii i gadżetów, wielki entuzjasta MTB, snowboardingu, motoryzacji starej i tej najnowszej (e-mobility), podróży małych i wielkich.

Być może zainteresuje Cię również: 

 

Michał Sznycer w wywiadzie dla Rzeczpospolitej o regulacji cen na rynku energii 2022 r.

Konferencja OZE /Nowe Trendy /2022 – Michał Sznycer wśród prelegentów

Prawo Energetyczne i Ustawa OZE – M. Sznycer prowadzi wykład na Politechnice Gdańskiej

Raport TOE „Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce” współtworzony przez MGS LAW

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

Zmiany dotyczące linii bezpośredniej – nowelizacja prawa energetycznego – artykuł dla Stowarzyszenia „Z energią o prawie” 

Spotkanie na temat cen energii – Forum Energii i Klimatu Pracodawców Pomorza

RAPORT TOE – „RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU W POLSCE” tworzony po raz kolejny przez MGS LAW

Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Deal

Michał Sznycer w składzie Komisji Rewizyjnej TOE

Strategia wodorowa – Analiza MGS LAW przekazana do Ministerstwa Klimatu

PCHET 2020 – Konferencja Wodorowa – M. Sznycer pełni rolę moderatora