Miłosz Haber Młodszym Partnerem MGS LAW

Adwokat MGS LAW

Miłosz Haber Młodszym Partnerem MGS LAW

Miłosz Haber, z dniem 1 stycznia 2021 roku zostanie Młodszym Partnerem Kancelarii MGS LAW. Stanie się to decyzją wspólników Kancelarii MGS LAW, którzy  docenią w ten sposób wieloletni wkład i współpracę z mec. Miłoszem Haberem

Miłosz Haber jest związany z kancelarią MGS LAW od 2011 roku. Zaczynał pracę jeszcze jako student prawa. Posiada aktualnie wieloletnie doświadczenie w bieżącej i kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży budowlanej i telekomunikacyjnej.

Jest ekspertem w zakresie kompleksowej obsługi operatorów telekomunikacyjnych, w tym zajmujących się operowaniem internetowymi sieciami szerokopasmowymi. Prowadzi w kancelarii liczne postępowania administracyjne w zakresie podatków od nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.

Specjalizuje się w dziedzinie prawa handlowego, cywilnego materialnego oraz postępowania cywilnego. Reprezentuje Klientów kancelarii w sporach cywilnych i gospodarczych, również z elementem zagranicznym.

W ramach swojej praktyki zajmował się obsługą spółek z sektora energetycznego, w tym spółek Skarbu Państwa. Prowadził liczne procesy jako pełnomocnik przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem energią elektryczną, w tym także z udziałem konsumentów energii elektrycznej.

Doskonale orientuje się w zagadnieniach związanych z prawem upadłościowym oraz windykacją należności.

Miłosz Haber jest absolwentem studiów prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin adwokacki i został wpisany na listę Adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Aktualnie uczestnik studiów doktoranckich w zakresie prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Komisji Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Współautor przewodnika dla samorządu gminnego w zakresie „ustawy krajobrazowej”.

Prywatnie zapalony wędkarz.

Serdecznie gratulujemy awansu i życzymy udanej współpracy!