Adwokat MGS LAW

Miłosz Haber

Adwokat, młodszy partner

Specjalizuje się w dziedzinie prawa handlowego, cywilnego materialnego oraz postępowania cywilnego. Reprezentuje Klientów w sporach cywilnych i gospodarczych, również z elementem zagranicznym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej i kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży budowlanej i telekomunikacyjnej. Jest ekspertem w zakresie kompleksowej obsługi operatorów telekomunikacyjnych, w tym zajmujących się operowaniem internetowymi sieciami szerokopasmowymi. Prowadzi liczne postępowania administracyjne w zakresie podatków od nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.

W ramach swojej praktyki zajmował się obsługą spółek z sektora energetycznego, w tym spółek Skarbu Państwa. Prowadził liczne procesy jako pełnomocnik przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem energią elektryczną, w tym także z udziałem konsumentów energii elektrycznej.

Doskonale orientuje się w zagadnieniach związanych z prawem upadłościowym oraz windykacją należności.

Absolwent studiów prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Po ukończeniu aplikacji adwokackiej złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin adwokacki i został wpisany na listę Adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Aktualnie uczestnik studiów doktoranckich w zakresie prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Członek Komisji Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Współautor przewodnika dla samorządu gminnego w zakresie „ustawy krajobrazowej”

Prywatnie zapalony wędkarz.