Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – lipiec 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem lipca i publikowane w sierpniu 2023 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa. W tym miesiącu koncentrujemy się na energetyce.
 
 
PRAWO ENERGETYCZNE
 • Nowelizacja ustawy prawo energetyczne – implementacja Dyrektywy Rynkowej – uchwalenie tzw. projektu UC74
 • Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjęta przez Sejm (tzw. Projekt UC99)
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.
 
Zapraszamy do lektury!
 

 

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 
Nowelizacja ustawy prawo energetyczne – implementacja Dyrektywy Rynkowej  – uchwalenie tzw. projektu UC74
 

W ostatnich dniach lipca ukończone zostały prace parlamentarne nad ustawą nowelizującą Prawo energetyczne oraz inne ustawy (w tym ustawę o odnawialnych źródłach energii). Obszerna nowelizacja została przekazana do podpisu Prezydenta. Przepisy nowelizacji wprowadzają ogromną liczbę zmian na rynku elektroenergetycznym, m. in.:

 • nowe zasady prowadzenia korespondencji pomiędzy uczestnikami rynku, w tym pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi i odbiorcami;
 • modyfikację formy wypowiadania umów przez odbiorców końcowych i doprecyzowanie zakresu kosztów i odszkodowań ponoszonych przez odbiorcę końcowego wypowiadającego umowę zawartą na czas oznaczony;
 • skrócenie procesu technicznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej;
 • modyfikację obowiązkowych elementów umów z odbiorcami końcowymi;
 • regulacje dotyczące umów z cenami dynamicznymi;
 • modyfikacje obowiązków informacyjnych ciążących na sprzedawcy energii elektrycznej;
 • ramy prawne tzw. porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej;
 • ograniczenie formy umowy, na podstawie której odbiorca w gospodarstwie domowym nabywa energię elektryczną, do umowy kompleksowej;
 • szerokie regulacje dotyczące linii bezpośredniej;
 • ramy prawne tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych;
 • przesunięcie o rok uruchomienia Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE);
 • dodanie nowej przesłanki odmowy udzielenia koncesji.

Poszczególne instytucje i zmiany wynikające z ustawy będą wchodzić w życie w zróżnicowanych okresach – pierwsze już po upływie 14 dni po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw, inne po kilku albo nawet kilkunastu miesiącach.

 

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjęta przez Sejm (tzw. Projekt UC99).

Sejm w dniu 07.07.2023 r. przyjął także obszerną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jakie wprowadza zmiany?

 • Zmiany w zakresie funkcjonowania klastrów energii. Celem nowych przepisów jest zapewnienie systemowego wsparcia dla tej formy działalności oraz aktywacji inwestycji realizowanych w ramach klastrów. Nowelizacja wprowadza preferencje dotyczące energii odnawialnej wytworzonej przez członków klastra i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej, a następnie pobranej z tej sieci w celu zużycia przez strony porozumienia klastra energetycznego w danym okresie rozliczeniowym. W tym zakresie proponuje się m.in. zwolnienie z opłat związanych z OZE, opłaty kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków dotyczących świadectw pochodzenia i efektywności energetycznej.
 • Wprowadzenie pojęcia hybrydowych instalacji OZE. Zgodnie z nowymi przepisami hybrydowe instalacje OZE będą mogły funkcjonować jedynie w połączeniu z magazynem energii.
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad zawierania umów sprzedaży energii, tzw. umów PPA. Przewidują one sprzedaż energii odnawialnej za pośrednictwem publicznych sieci oraz bezpośrednio do odbiorcy. Zgodnie z proponowanymi przepisami, producent energii OZE, który zawarł umowę PPA, będzie zobowiązany przekazać informacje o najważniejszych warunkach tej umowy do Prezesa URE.
 • Wprowadzenie modelu sprzedaży energii między prosumentami – działającymi samodzielnie lub za pośrednictwem agregatorów – peer – to – peer. Handel energią na zasadzie peer-to-peer (P2P) stanowi element nowego modelu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, opartego na wymianie energii między dwoma lub większą liczbą „rówieśników” oraz na stałym i krótkoterminowym przełączaniu się odbiorców między różnymi dostawcami. Przepisy dotyczące P2P mają wejść w życie później niż większość przepisów z nowej nowelizacji ustawy o OZE – 1 stycznia 2026 roku.
 • Utworzenie krajowego punktu kontaktowego do spraw odnawialnych źródeł energii.
 
Więcej informacji w osobnym artykule: Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii

 

 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw (UC148)

 

 • Zwiększenie limitu zużycia prądu (objętego zamrożeniem cen) dla gospodarstw domowych z 2000 kWh do 3000 kWh. W przypadku gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, roczny limit zwiększy się z 2600 kWh do 3600 kWh, dla posiadaczy zaś Karty Dużej Rodziny oraz osób, które prowadzą gospodarstwa rolne, roczny limit zwiększy się z 3000 kWh do 4000 kWh. Wykorzystanie limitów możliwe będzie w 2023 roku. Jeżeli doszło do przekroczenie przez odbiorcę energii elektrycznej dotychczasowego limitu, przed wejściem w życie ustawy, sprzedawca energii elektrycznej dokona rozliczenia dodatkowego wolumenu energii w ramach korekty faktur.
 • Obniżenie od 1 października 2023 roku ceny maksymalnej na energię z 785 zł/MWh
  do 693 zł/MWh dla: samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw, wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
 • Wprowadzenie w 2023 roku składki solidarnościowej od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 roku obciążającej spółki węglowe. Jak wskazano w projekcie ustawy nadmiarowe dochody to takie, które przekraczają 120% średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Dochody te obciążone zostaną składką solidarnościową w wysokości 33%. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na częściowe sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.
 • Utrzymanie i wzmocnienie mechanizmu wsparcia odbiorców wrażliwych i istotnych dla gospodarki.
 

Powrót do SPISU TREŚCI

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
Newsletter prawny mgs law lipiec 2023
Publikacje

Wypowiedź Bartosza Sambożuka dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, radca prawny, partner MGS LAW w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna ocenia sytuację byłych zarządów koncernów państwowych.    Kolejne państwowe koncerny nie udzielają absolutoriów byłym zarządom. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa – komentuje Bartosz Sambożuk, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennik Gazeta Prawna.

Czytaj więcej »
Publikacje

Bartosz Sambożuk komentuje dla Dziennika Gazeta Prawna

Bartosz Sambożuk, ekspert w dziedzinie prawa handlowego w wypowiedzi dla Dziennika Gazeta Prawna.   Radca prawny, partner MGS LAW Bartosz Sambożuk ocenia, że brak absolutorium wobec byłego zarządu i rady nadzorczej otwiera spółce drogę do ewentualnych roszczeń wobec sprawujących w niej kierownicze stanowiska w 2023 roku. Zapraszamy do lektury artykułu „Czarne chmury nad byłym zarządem

Czytaj więcej »
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »