Aktualności prawne

Newsletter prawny i gospodarczy MGS LAW – luty 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zmiany w prawie, nowelizacje kodeksów i ustaw – Newsletter MGS LAW zawiera  informacje zebrane z końcem lutego i publikowane z początkiem  marca 2023 r.
Newsletter prawny i gospodarczy przygotowany przez Zespół Kancelarii MGS LAW to syntetyczne informacje na temat zmian w prawie i aktualnego orzecznictwa.
PRAWO ENERGETYCZNE
  • Ustawa wiatrakowa przyjęta przez Sejm
  • Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków
  • Wydłużenie sprzedaży węgla od samorządów
OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
  • Przedsiębiorcy z branży elektroenergetycznej z zarzutami Prezesa UOKiK

  • Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – opinia Rzecznika Generalnego TSUE

PRAWO PRACY
  • Badania pracowników na obecność alkoholu
  • Skargi do Komisji Europejskiej

 

Zapraszamy do lektury!

 

PRAWO ENERGETYCZNE

Ustawa wiatrakowa przyjęta przez Sejm w lutym 2023 r.

Według nowych przepisów turbiny wiatrowe będą mogły być zlokalizowane w odległości min. 700 m od budynków mieszkalnych i tylko wtedy, gdy jest to przewidziane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonywanej w ramach MPZP będą jedną z podstaw dla określenia odległości minimalnej pomiędzy 10 – krotnością maksymalnej wysokości turbiny (zasada 10H), a 700 m dla budynków mieszkalnych. Co ważne, władze gminy zobligowane będą do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla projektów MPZP uwzględniających elektrownie wiatrowe. Kolejną regulacją jest zniesienie zakazu budowy budynków w pobliżu już istniejących wiatraków oraz wprowadzenie minimalnych odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Zgodnie z nowymi przepisami wiatraki mogą być lokalizowane w odległości 3 – krotności średnicy wiatraka z łopatami oraz 2 – krotności wysokości wiatraka od sieci najwyższych napięć.

Nowela przewiduje również korzyści dla mieszkańców gmin. Inwestor zaoferuje bowiem
co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej na zasadzie prosumenta wirtualnego. Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość objęcia udziału nie większego niż 2 kW i odbierania energii elektrycznej w cenie wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy.

UWAGA! W dniu 15 marca 2023 r. Prezydent podpisał Ustawę wiatrakową. Jakie założenia ostatecznie ustawa zawiera przeczytaj tutaj: Ustawa wiatrakowa 2023 r. podpisana przez Prezydenta
 
 
Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Już 28 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy prawo budowlane nakładająca na właścicieli budynków i lokali dodatkowe obowiązki w zakresie uzyskania świadectwa efektywności energetycznej budynku lub lokalu (tzw. paszport energetyczny).
Paszport energetyczny jest dokumentem sporządzonym na bazie oceny energetycznej budynku dotyczącej obliczenia zapotrzebowania nieruchomości na energię potrzebną m.in. do jej ogrzewana i wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz klimatyzacji i oświetlenia.

Podkreślenia wymaga, że obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku obowiązuje w Polsce od dawna. Jak dotąd, dotyczył jednak wyłącznie budynków wybudowanych po 2009 r. Nowe przepisy nakładają obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków indywidualnych czy wielorodzinnych wybudowanych przed 2009 rokiem. Jednakże sporządzenie świadectw dla budynków już istniejących będzie konieczne przy ewentualnej transakcji najmu lub sprzedaży. Co istotne, właściciele mieszkań będą musieli sporządzić charakterystykę energetyczną mieszkania tylko przy nowych umowach, nie będzie to dotyczyło umów zawartych przed wejściem nowych przepisów w życie. Świadectwo trzeba będzie także sporządzić w przypadku modernizacji budynku, która będzie miała wpływ na zużycie energii. Okres ważności takiego dokumentu wynosi 10 lat.

Wydłużony czas na zakup węgla od samorządów

Rząd zapowiedział wydłużenie terminu zakupu węgla od gmin do 30 czerwca 2023 r. Dla przypomnienia, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne a także związki gminne mają możliwość zakupu węgla od importerów i sprzedawania go mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Obowiązujące przepisy umożliwiają zakup maksymalnie 3 ton węgla przez jedno gospodarstwo domowe. W celu dokonania zakupu, mieszkańcy muszą złożyć do gminy odpowiedni wniosek.

Powrót do SPISU TREŚCI

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
 
Przedsiębiorcy z branży elektroenergetycznej z zarzutami Prezesa UOKiK

Prezes UOKiK postawił zarzuty dotyczące zmowy przetargowej 7 przedsiębiorcom działającym w branży elektroenergetycznej, tj. EnergoTech z Lublina, ZPUE z Włoszczowy, Przedsiębiorstwu Techniczno-Usługowemu Elektra z Lublina, Ekto z Zaścianek, Elmo z Żelkowa – Kolonii, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Farad” z Józefowa oraz Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „Kurpiewski” z Łomży.

Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziły praktyki stosowane przez uczestników przetargów organizowanych przez PGE Dystrybucja. Jak podaje Prezes UOKiK – Tomasz Chróstny, przedsiębiorcy mogli dzielić między sobą poszczególne postępowania przetargowe, ustalając każdorazowo przed rozpoczęciem aukcji, który z nich wygra. Zadaniem pozostałych uczestników ograniczało się do składania ofert mających na celu wywoływanie wrażenia istnienia konkurencji w przetargu. Przedmiotem dziesięciu z przetargów była budowa punktów rozłącznikowych sterowanych radiowo a jednego przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową drogi ekspresowej s17 w Gliwicach.

Prezes UOKiK podkreśla, że: uzgadnianie między sobą ofert w przetargach i ustalanie, który z przedsiębiorców wygra, jest złamaniem prawa. Dlatego wszcząłem postępowanie wobec siedmiu podmiotów, które mogły w niedozwolony sposób uzyskać zamówienia publiczne. Ich łączna wartość wyniosła ok. 9 mln zł. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję przedsiębiorcom grożą kary do 10 proc. ich rocznego obrotu. Warto również podkreślić, że ta sprawa jest efektem współpracy pomiędzy UOKiK a organami ścigania.

 

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – opinia Rzecznika Generalnego TSUE

16 lutego 2023 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię, w której stwierdził, że w przypadku uznania zawartej pomiędzy bankiem a konsumentem umowy kredytowej za nieważną z powodu stosowania przez bank nieuczciwych postanowień umownych, bank nie ma prawa domagania się od konsumenta żadnych innych świadczeń poza możliwością dochodzenia zwrotu wypłaconego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili otrzymania wezwania do zapłaty. W uzasadnieniu opinii Rzecznik TSUE podkreślił, że przedsiębiorca stosujący nieuczciwe praktyki nie może czerpać korzyści z sytuacji powstałej w związku ze stosowaniem nieuczciwych, bezprawnych praktyk.

Należy jednak pamiętać, że opinia wydana przez Rzecznika Generalnego nie jest wiążąca dla TSUE, nie stanowi bowiem rozstrzygnięcia ostatecznego. TSUE może, ale nie musi uwzględniać jej w wydawanych rozstrzygnięciach.

Czytaj więcej:

MGS LAW – Co oznacza dla frankowiczów opinia Rzecznika TSUE z 16 lutego 2023 r.

PRAWO PRACY
Badania pracowników na obecność alkoholu.

W poniedziałek 20 lutego b.r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2023r. wraz z przepisami noweli Kodeksu pracy z dnia 1 grudnia 2022r. w zakresie umożliwiającym pracodawcom kontrolowanie pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.


Rozporządzenia zawiera katalog środków działających podobnie do alkoholu oraz określa sposób przeprowadzania kontroli oraz rodzaj wykorzystywanych w tym celu urządzeń. Projekt Rozporządzenia został ogłoszony jeszcze w grudniu 2022r. a przyjęty został dopiero w połowie lutego b.r. niemal w całości zgodnie z pierwotnym brzmieniem.

 
 
Powrót do SPISU TREŚCI  
PRAWO FINANSOWE
 
Skargi do Komisji Europejskiej

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zwróciło się do Komisji Europejskiej o podjęcie działań w sprawie Komisji Nadzoru Finansowego w związku z głośnymi sprawami z m.in. Amber Gold, Get Back, kredytów walutowych itd. W swoich zarzutach Stowarzyszenie wskazuje, że od lat monitoruje rynek usług finansowych i otrzymuje sygnały o nieprawidłowościach związanych z tym szczególnym rynkiem. Ponadto Stowarzyszenie zaapelowało do Komisji o podjęcie kroków w celu wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywy o sygnalistach). W ocenie Stowarzyszenia brakuje ram prawnych, które systemowo chroniłyby osoby zgłaszające te nieprawidłowości i zapobiegały aferom a wdrożenie Dyrektywy skutecznie pomogłoby w walce z naruszeniami.


KNF w odpowiedzi na postawione zarzuty wskazała, że są one nieprawdziwe i sformułowane są w sprzeczności z faktycznym stanem rzeczy. W ocenie KNF podejmowała i nadal podejmuje działania mające chronić interesy wszystkich uczestników rynku finansowego w adekwatny sposób, z uwzględnieniem potrzeby zachowania stabilności systemu bankowego i gospodarki.

 

Powrót do SPISU TREŚCI  

Mamy nadzieję, że ten wybór tematów przypadł Państwu do gustu. Zapraszamy do obserwowania nas na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH  i naszych mediach społecznościowych. 

Powrót do SPISU TREŚCI
Newsletter Prawny MGS LAW
Energetyka

Doradzamy w transakcji związanej z budową dużej farmy fotowoltaicznej

MGS LAW doradza w transakcji związanej z finansowaniem i budową dużej farmy fotowoltaicznej Z dumą informujemy, że radcy prawni i adwokaci Kancelarii MGS LAW byli odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji do projektu realizowanego przez EDP Energia Polska z Columbus Energy S.A. Dokumentacja do projektu obejmującego budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW została przygotowana przez Zespół

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Wygrana z bankiem w sprawie o waloryzację kapitału

Kancelaria MGS LAW wygrała w sądzie proces w sprawie z powództwa banku o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału Mec. Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny MGS LAW poprowadziła z sukcesem i wygrała dla Klientów sprawę z powództwa banku Santander o waloryzację kredytu i zwrot wypłaconego kapitału.   Sąd Rejonowy w Gdyni w sprawie z powództwa Santander Bank Polska SA o waloryzację

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres PV 2024 – M. Sznycer w panelu dyskusyjnym

Kongres PV 2024 to najważniejsze wydarzenie branży PV w Polsce, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.    Tegoroczny Kongres PV odbył się w Warszawie w dniach 27-28 maja 2024 r.  W gronie ekspertów w panelu „Redysponowanie – stracona energia polskiej gospodarki” brał udział Partner MGS LAW, radca prawy Michał Sznycer.  Dziękujemy Pani

Czytaj więcej »