Newsletter prawny MGS LAW

www.mgs-law.eu

Newsletter prawny MGS LAW

AKTUALNO艢CI PRAWNE MGS LAW

Przedstawiamy Pa艅stwu poni偶ej zebrane informacje prawno-gospodarcze z ostatniego miesi膮ca publikowane na bie偶膮co w naszych mediach spo艂eczno艣ciowych:

  • Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu – Og贸lnopolska Konferencja Naukowa z udzia艂em MGS LAW w dniach 9-11 czerwca 2021 r.
  • Wygrana Kancelarii MGS LAW w sporze frankowym z mBank SA.
  • Projekt kolejnej nowelizacji Prawa energetycznego.
  • Praca zdalna w Kodeksie Pracy.
  • Nowelizacja ustawy odleg艂o艣ciowej oddana do konsultacji publicznych.
  • Kolejne projekty offshore z prawem do pokrycia ujemnego salda.
  • Sejm popar艂 poprawki Senatu w sprawie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).
  • Wsparcie Komisji Europejskiej dla polskich projekt贸w offshore.
  • Projekt wydzielenia aktyw贸w w臋glowych wpisany do wykazu prac legislacji.
  • Nowelizacja ustawy o efektywno艣ci energetycznej wesz艂a w 偶ycie.

 

Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu – Og贸lnopolska Konferencja Naukowa z udzia艂em MGS LAW w dniach 9-11 czerwca 2021 r.

Og贸lnopolska Konferencja Naukowa 鈥濸rawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu鈥 organizowana przez Stowarzyszenie 鈥瀂 energi膮 o prawie鈥 oraz SKN Prawa Energetycznego „on/off” odb臋dzie si臋 w dniach 9-11 czerwca 2021 r. w formie online .

MGS LAW jako jeden z G艂贸wnych Patron贸w Merytorycznych serdeczne zaprasza na konferencj臋, podczas kt贸rej zostanie poruszona tematyka aktualnych wyzwa艅 w prawie energetycznym w uj臋ciu mi臋dzynarodowym oraz krajowym. W trakcie dw贸ch dni eksperckich zostan膮 r贸wnie偶 poruszone kwestie zwi膮zane z rozwojem technologii wodorowych, offshore, onshore oraz fotowoltaiki.

Z ramienia Kancelarii MGS LAW wyst膮pi膮:

– Anna Eliszewska oraz Micha艂 Sznycer聽 w panelu聽 鈥濧ktualne wyzwania prawa energetycznego w polskim systemie prawnym鈥澛 (wyst膮pienie pierwszego dnia 09.06),

– Micha艂 Sznycer 鈥 w panelu dotycz膮cym rozwoju technologii wodorowych (wyst膮pienie pierwszego dnia 09.06),

– Marcin Trzci艅ski 鈥 w panelu dotycz膮cym rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (wyst膮pienie drugiego dnia 10.06).

Konferencja zosta艂a obj臋ta patronatem m. in. Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Klimatu i 艢rodowiska, Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki, a tak偶e innych podmiot贸w w swojej dzia艂alno艣ci zwi膮zanych z szeroko poj臋t膮 energetyk膮. Jednym z G艂贸wnych Patron贸w Merytorycznych ca艂ego wydarzenia jest Kancelaria MGS LAW.

Wi臋cej informacji na temat konferencji oraz zapisy znajduj膮 si臋 na stronie: https://konferencja-greendeal.umk.pl/

Wygrana Kancelarii MGS LAW w sporze frankowym z mBank SA.

Post臋powanie s膮dowe przeciwko mBank SA prowadzone przez Kancelari臋 MGS LAW w imieniu frankowicz贸w zako艅czy艂o si臋 wygran膮 w I instancji.

S膮d Okr臋gowy w Gda艅sku dnia 12 maja 2021 r. ustali艂 niewa偶no艣膰 umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z mBank SA oraz zas膮dzi艂 od banku na rzecz kredytobiorc贸w wszystkie zap艂acone przez nich raty za ostatnie 10 lat, stosuj膮c teori臋 dwu kondycji. Tym samym uwzgl臋dni艂 pow贸dztwo kredytobiorc贸w w 100%.

Sprawa dotyczy艂a umowy kredowej聽 z 2008 r. indeksowanej do CHF na kwot臋 759.000 z艂. S膮d wyda艂 wyrok po pierwszej rozprawie, oddalaj膮c wi臋kszo艣膰 wniosk贸w dowodowych Banku, bez przeprowadzania dowodu z opinii bieg艂ego.

S膮d uzna艂, i偶 umowa zawiera postanowienia abuzywne skutkuj膮ce jej niewa偶no艣ci膮. Wyrok zapad艂 po niespe艂na sze艣ciu miesi膮cach od z艂o偶enia pozwu.

Projekt kolejnej nowelizacji Prawa energetycznego

Du偶a nowelizacja wdra偶aj膮ca Centralny System Informacji Rynku Energii zosta艂a podpisana 1 czerwca przez Prezydenta, a na stronie internetowej Rz膮dowego Centrum Legislacji ju偶 pojawi艂 si臋 kolejny, obszerny projekt zmian ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii.

Nowelizacja ma na celu implementacj臋 szeregu dyrektyw unijnych, w tym RED II. Projekt zak艂ada wprowadzenie wielu nowych definicji, w szczeg贸lno艣ci obywatelskiej spo艂eczno艣ci energetycznej czy umowy z cen膮 dynamiczn膮 energii elektrycznej. Przewidziany jest w nim tak偶e odr臋bny rozdzia艂 reguluj膮cy kwestie zwi膮zane z obywatelsk膮 spo艂eczno艣ci膮 energetyczn膮. Proponuje si臋 tak偶e zliberalizowanie wymog贸w w zakresie budowy linii bezpo艣redniej 鈥 ustawa ma wskazywa膰 okoliczno艣ci, w kt贸rych zgoda Prezesa URE na budow臋 takiej linii nie b臋dzie wymagana.

Nowelizacja ma wprowadza膰 daleko id膮ce zmiany dotycz膮ce dostarczania energii elektrycznej do odbiorc贸w ko艅cowych, odnosz膮ce si臋 m. in. do procesu zmiany sprzedawcy, odszkodowa艅 za rozwi膮zanie umowy zawartej na czas oznaczony oraz wprowadzi膰 zasad臋 dostarczania energii do odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wy艂膮cznie na podstawie umowy kompleksowej. Projekt zosta艂 skierowany do opiniowania m. in. przez Prezesa URE i Prezesa UOKiK, a jego tre艣膰 wraz z uzasadnieniem i OSR mo偶na znale藕膰 TUTAJ.

Praca zdalna w Kodeksie Pracy?

Wszystko na to wskazuje. 19 maja 2021 r. na stronie Rz膮dowego Centrum Legislacji zosta艂 opublikowany projekt nowelizacji聽Kodeksu Pracy. Obecnie trwaj膮 nad nim konsultacje.
Proponowane zmiany maj膮 zast膮pi膰 obecnie obowi膮zuj膮ce przepisy dotycz膮ce pracy w warunkach telepracy. Dotychczasowe regulacje zdaniem rz膮du s膮 bowiem niewystarczaj膮ce i zbyt rzadko stosowane.

Wa偶n膮 zmian膮 b臋dzie wprowadzenie definicji pracy zdalnej. Zgodnie z projekt ma by膰 wykonywana w ca艂o艣ci lub cz臋艣ciowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawc膮. Pracownik b臋dzie m贸g艂 j膮 艣wiadczy膰 wy艂膮cznie po uzgodnieniu warunk贸w z pracodawc膮. Ustawodawca przewiduje jednak, 偶e zmiany w tym zakresie mo偶na b臋dzie wprowadzi膰 r贸wnie偶 w czasie obowi膮zywania umowy.
Zmiana trybu pracy w czasie trwania umowy ma mie膰 charakter 鈥瀙rzej艣ciowy鈥. Strony b臋d膮 mog艂y w terminie 3 miesi臋cy od wprowadzenia zmiany wyst膮pi膰 z wnioskiem o przywr贸cenie poprzednich warunk贸w. Istnie膰 maj膮 wyj膮tki, kiedy to pracodawca mo偶e nakaza膰 prac臋 zdaln膮, np.: po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego.

Projekt zak艂ada, i偶 zaistnieje mo偶liwo艣膰 wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczaj膮cym 12 dni w roku kalendarzowym.

Nowelizacja ustawy odleg艂o艣ciowej oddana do konsultacji publicznych

Mniej wi臋cej w po艂owie kwietnia mogli艣my us艂ysze膰 bardziej odwa偶ne zapowiedzi w zwi膮zku z nowelizacj膮 ustawy odleg艂o艣ciowej oraz ujrze膰 pierwsze kroki zwi膮zane z dzia艂aniami w tym kierunku.

We wtorek 4 maja na stronie Rz膮dowego Centrum Legislacji zosta艂 opublikowany zapowiadany projekt nowelizacji. Projekt zmian, tak jak wcze艣niej zapowiadano zostawi wi臋ksz膮 swobod臋 gminom przy decyzjach dotycz膮cych inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych. Po zmianach nowelizacji plan miejscowy b臋dzie m贸g艂 ustali膰 inn膮 odleg艂o艣膰 ni偶 ta wynikaj膮ca z zasady 10 h, jednak nie b臋dzie ona mog艂a by膰 mniejsza ni偶 500 m.
Ponadto ustawa wprowadza r贸wnie偶 nowe definicje takie jak ca艂kowita wysoko艣膰 elektrowni wiatrowej, eksploatuj膮cy elektrowni臋 wiatrow膮 czy te偶 gmina pobliska.

Z nowo艣ci w nowelizacji b臋dziemy mogli r贸wnie偶 znale藕膰 dwa nowe rozdzia艂y, kt贸re dotyczy膰 b臋d膮 konsultacji publicznych projektu planu miejscowego, w kt贸rym przewiduje si臋 granice teren贸w pod budow臋 elektrowni wiatrowych oraz zasady bezpiecznej eksploatacji element贸w technicznych elektrowni wiatrowej.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346353/12785203/12785204/dokument501495.pdf

 

Kolejne projekty offshore z prawem do pokrycia ujemnego salda.

Projekty offshore MFW Ba艂tyk II i Ba艂tyk III, realizowane przez sp贸艂ki Polenergia oraz Equinor jako jedne z pierwszych uzyska艂y prawo do pokrycia ujemnego salda (CfD). Inwestycje w obr臋bie projekt贸w o 艂膮cznej mocy zainstalowanej r贸wnej 1400 MW b臋d膮 wymaga膰 nak艂ad贸w inwestycyjnych si臋gaj膮cych nawet 19 mld z艂. Z racji uzyskanego wsparcia, inwestorzy zobowi膮zali si臋 do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej w okresie 7 lat od dnia wydania decyzji URE okre艣laj膮cej wysoko艣膰 wsparcia.

Prace budowlane w obr臋bie wskazanych projekt贸w mog膮 rozpocz膮膰 si臋 na prze艂omie 2023 i 2024 roku. MFW Ba艂tyk II oraz III do u偶ytku maj膮 zosta膰 oddane najp贸藕niej do ko艅ca 2027 roku.

https://www.wnp.pl/energetyka/polenergia-i-equinor-otrzymaly-wsparcie-dla-projektow-offshore,466898.html

 

Sejm popar艂 poprawki Senatu w sprawie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE)

Na ostatnim posiedzeniu Sejm zaakceptowa艂 23 poprawki zaproponowane przez Senat do projektu ustawy o zmianie ustawy 鈥 Prawo energetyczne i niekt贸rych innych ustaw. Projekt nowelizacji ma teraz trafi膰 do Prezydenta.

Najwa偶niejsz膮 z nowelizacji jest stworzenie CSIRE, tj. Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Jego operatorem ma zosta膰 operator systemu przesy艂owego. Nowa ustawa wskazuje na rodzaj gromadzonych i udost臋pnianych danych. W CSIRE b臋d膮 gromadzone oraz przetwarzane informacje niezb臋dne do realizacji proces贸w rynku energii 鈥撀爌rocesu zmiany sprzedawcy oraz rozlicze艅 za dystrybucj臋 i sprzeda偶 energii elektrycznej. W projekcie okre艣lono harmonogram instalacji przez operator贸w system贸w dystrybucyjnych tzw. licznik贸w zdalnego odczytu.

Przepisy obejm膮 tak偶e problematyk臋 funkcjonowania magazyn贸w energii elektrycznej,聽ujednolicono ich definicj臋 i zwolniono magazynowanie energii elektrycznej z obowi膮zku taryfowego. Magazynowanie energii elektrycznej w magazynach energii elektrycznej o 艂膮cznej mocy zainstalowanej nie wi臋kszej ni偶 10 MW nie b臋dzie obj臋te obowi膮zkiem koncesyjnym. Rozliczenia za us艂ug臋 przesy艂ania i dystrybucji energii elektrycznej dla magazynu energii elektrycznej maj膮 odbywa膰 si臋 wed艂ug regu艂y salda.

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/957_u.htm

Wsparcie Komisji Europejskiej dla polskich projekt贸w offshore.

Polski program pomocy dla inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych zosta艂 zaakceptowany przez Komisj臋 Europejsk膮. Celem programu jest przyznanie wsparcia dla inwestycji offshore w formie dwustronnej premii w ramach kontraktu na transakcje r贸偶nicowe dotycz膮ce dwutlenku w臋gla w okresie 25 lat. Premia b臋dzie naliczana jako r贸偶nica mi臋dzy cen膮 referencyjn膮, a cen膮 rynkow膮 energii elektrycznej. Program wsparcia zosta艂 podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich, projekty MFW otrzymaj膮 pomoc w ramach wyj膮tku od wymogu aukcji. W drugim programie pomoc b臋dzie przyznawana na zasadzie otwartych i konkurencyjnych aukcji, kt贸re b臋d膮 organizowane od 2025 r. Bud偶et programu wsparcia to ponad 22 mld euro.
Zdaniem komisji proponowana forma pomocy b臋dzie stanowi艂a zach臋t臋 dla inwestor贸w i b臋dzie sprzyja艂a rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej.

https://biznesalert.pl/morskie-farmy-wiatrowe-offshore-wsparcie-energetyka-oze/

 

Projekt wydzielenia aktyw贸w w臋glowych wpisany do wykazu prac legislacji.

 

W pi膮tek do wykazu prac legislacji zosta艂 wpisany projekt dotycz膮cy utworzenia Narodowej Agencji Bezpiecze艅stwa Energetycznego (NABE). Utworzenie NABE, a tym samym wydzielenie aktyw贸w w臋glowych ma pom贸c sp贸艂kom Skarbu Pa艅stwa w procesie transformacji energetycznej. Po wydzieleniu wytw贸rczych aktyw贸w w臋glowych koncerny energetyczne b臋d膮 mog艂y po艣wi臋ci膰 si臋 w pe艂ni energetyce zeroemisyjnej oraz niskoemisyjnej.
W ramach ca艂ego procesu Skarb Pa艅stwa przejmie aktywa w臋glowe od PGE, Enei, Taurona, a nast臋pie dokona ich koncentracji wok贸艂 jednego podmiotu, kt贸rym b臋dzie PGE GiEK. Przyj臋ta forma ma zapewni膰 bezpiecze艅stwo energetyczne oraz stabiln膮 transformacj臋 pozwalaj膮c膮 stopniowo wygasza膰 elektrownie w臋glowe, przy jednoczesnym rozwoju OZE. Projekt ma zosta膰 przyj臋ty przez Rad臋 Ministr贸w w II kwartale 2021 roku.

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r21034062,Transformacja-sektora-elektroenergetycznego-w-Polsce-Wydzielenie-wytworczych-akt.html

 

Nowelizacja ustawy o efektywno艣ci energetycznej wesz艂a w 偶ycie

W sobot臋 22 maja, wesz艂a w 偶ycie nowelizacja ustawy o efektywno艣ci energetycznej. Zmiany, kt贸re ju偶 nas obowi膮zuj膮 maj膮 na celu zoptymalizowa膰 zu偶ycie energii oraz pozytywnie wp艂yn膮膰 na za艂o偶enia klimatyczno-energetyczne.

Do 2030 r. Polska ma osi膮gn膮膰 oszcz臋dno艣膰 energetyczn膮 na poziomie blisko 65 TWh energii elektrycznej.

Jakie zmiany wprowadza ustawa? Usprawnione ma zosta膰 monitorowanie oraz raportowanie oszcz臋dno艣ci energii elektrycznej. Rozszerzony zosta艂 r贸wnie偶 zakres zada艅 Prezesa URE. Po nowelizacji b臋dzie m贸g艂 on wydawa膰 艣wiadectwa efektywno艣ci energetycznej obejmuj膮ce m.in.: sektor paliw ciek艂ych. W zmianach wprowadzono r贸wnie偶 nowe podmioty zobowi膮zane do uzyskania i przedstawienia do umorzenia 艣wiadectw efektywno艣ci energetycznej. Rozszerzony zosta艂 katalog przedsi臋wzi臋膰 w stosunku do kt贸rych b臋dzie mo偶na wnioskowa膰 o wydanie 艣wiadectwa efektywno艣ci energetycznej. Nowela wprowadza tak偶e obowi膮zek wyposa偶enia budynk贸w wielolokalowych w wodomierze i ciep艂omierze z funkcj膮 zdalnego odczytu.

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9489,Jutro-wchodzi-w-zycie-nowelizacja-ustawy-o-efektywnosci-energetycznej.html

 

Wiadomo艣ci zebra艂 Zesp贸艂 MGS LAW