Nowelizacja ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE

W dniu 1 lipca br., dzie艅 po opublikowaniu, wesz艂a w 偶ycie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii, kt贸rej celem jest tym razem odblokowanie inwestycji w OZE poprzez poprawienie i wznowienie systemu aukcyjnego.

Podstawowym zadaniem przyj臋tych regulacji jest jednak poprawienie zasad systemu aukcyjnego, co umo偶liwi odblokowanie kolejnych aukcji i uruchomienie nowych inwestycji w OZE.

W nowelizacji znajdziemy przede wszystkim now膮 regu艂臋 kumulacji pomocy publicznej. 聽Jednym z warunk贸w dopuszczalno艣ci tej pomocy jest wym贸g, aby pomoc operacyjna zosta艂a pomniejszona o wszelk膮 uprzednio otrzyman膮 pomoc inwestycyjn膮. Warunek ten stanowi tzw. regu艂臋 kumulacji, kt贸rej celem jest zapewnienie, aby pomoc (lub innego rodzaju wsparcie) na jedno przedsi臋wzi臋cie 鈥撀 udzielana z r贸偶nych 藕r贸de艂 鈥 mia艂a charakter proporcjonalny, tj. by艂a ograniczona do minimum niezb臋dnego do przeprowadzenia tego przedsi臋wzi臋cia, co zapewnia艂 resort energii.

Nowe regulacje to tak偶e zmiany w zasadach inwestowania w elektrownie wiatrowe oraz pr贸ba uporz膮dkowania tych zasad po przyj臋tej w 2016 roku ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w tym poprzez uporz膮dkowanie zasad opodatkowania wiatrak贸w i przywr贸cenie stosowanej wcze艣niej, korzystniejszej dla inwestor贸w interpretacji.

Oczekiwana od dawna ustawa zak艂ada te偶 nowe mechanizmy wsparcia dla grupy ma艂ych wytw贸rc贸w energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii w postaci tzw. feed-in tariffs (FiT) lub feed-in-premium (FiP). Chodzi o instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz).

Sta艂a cena zakupu, obowi膮zuj膮ca w okresie 15 lat, w przypadku mechanizm贸w FiT i FiP ma stanowi膰 90 % ceny referencyjnej dla danego typu instalacji (biogazowni lub elektrowni wodnej) i b臋dzie waloryzowana corocznie 艣redniorocznym wska藕nikiem cen towar贸w i us艂ug konsumpcyjnych og贸艂em z poprzedniego roku kalendarzowego.

Przyj臋ta ustawa nie wprowadza zbyt wielu zmian w zakresie mikroinstalacji. Zmianie ulega ich maksymalna wielko艣膰 鈥 z 40 kW do 50 kW, a tak偶e zasady podatkowe dotycz膮ce rozlicze艅 w prosumenckim systemie opust贸w.