Aktualności prawne

Nowy Kodeks karny 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z dniem 1 października 2023r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego. Jakie zmiany wprowadza? 

Jak wskazano w uzasadnieniu do Ustawy, założeniem ustawodawcy, podstawą prac nad projektem zmian Kodeksu karnego, była potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne jak: życie i zdrowie człowieka, wolność, wolność seksualna i własność.

Ponadto, zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości (autora noweli) głównym celem ustawy jest wzmocnienie ochrony prawnokarnej przed najcięższymi kategoriami przestępstw przez zaostrzenie odpowiedzialności karnej za:

  • najpoważniejsze przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, w szczególności na szkodę małoletnich,
  • przestępstwa drogowe popełniane w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
  • przestępstwa popełniane w ramach zorganizowanych grup przestępczych.

Komentowana ustawa wprowadza m.in. następujące zmiany:

KATALOG KAR

Komentowana ustawa przewiduje likwidację kary 25 lat pozbawienia wolności jako odrębnego rodzaju kary. Wydłuża karę terminowego pozbawienia wolności do 30 lat, pozostawiając jako dolną granicę tej kary 1 miesiąc. Ponadto wprowadza karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH

W zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich nowelizacja przewiduje możliwość odpowiadania nieletniego po ukończeniu 14 lat, a przed ukończeniem 15 lat – na podstawie Kodeksu karnego za zabójstwa kwalifikowane, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają oraz zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że stosowanie środków wychowawczych lub poprawczych nie jest w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.

OBLIGATORYJNY PRZEPADEK POJAZDU

Ustawa wprowadza instytucję obligatoryjnego przepadku pojazdu. Jeżeli kierowca, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, będzie prowadzić pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu, straci pojazd niezależnie czy spowodował wypadek.

NOWE TYPY PRZESTĘPSTW

  • przyjęcie zlecenia zabójstwa (dodany art. 148a k.k.);
  • uchylanie się od wykonania obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki (dodany art. 244c k.k.);
  • przygotowanie do zabójstwa (dodany art. 148 § 5 k.k.).

 

 

Nowy kodeks karny 2023
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – kwiecień 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Unijna ochrona przed manipulacjami na rynku energii (REMIT II) Bezpłatne uprawnienia do emisji w systemie ETS w sektorze ciepłowniczym Informacja Prezesa URE dotycząca cable poolingu Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych

Czytaj więcej »
Energetyka

Kongres Energetyki Przyszłości KEP III edycja

MGS LAW, jako Partner wydarzenia,  serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Kongresie Energetyki Przyszłości, gdzie Michał Sznycer znajdzie się wśród ekspertów na panelu: Nowy kierunek rynku energii.    Kongres Energetyki Przyszłości, III edycja  (KEP 2024) odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 kwietnia 2024 r.  Wśród ekspertów III edycji  Kongresu Energetyki Przyszłości,

Czytaj więcej »
O Nas

Izabela Koszela, radca prawny w Zespole MGS LAW

Izabela Koszela, radca prawny pracuje w Zespole MGS LAW od marca 2024 roku.  Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży budowlanej i deweloperskiej. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości, w tym kompleksowej obsługi prawnej procesów inwestycyjno-budowlanych. Mec. Izabela Koszela w toku dotychczasowej

Czytaj więcej »