Obowi膮zek utrzymywania zapas贸w gazu ziemnego przez przedsi臋biorstwa energetyczne w 2017 roku

Obowi膮zek utrzymywania zapas贸w gazu ziemnego przez przedsi臋biorstwa energetyczne w 2017 roku

Ustawa o zapasach ropy naftowej, produkt贸w naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post臋powania w sytuacjach zagro偶enia bezpiecze艅stwa paliwowego pa艅stwa i zak艂贸ce艅 na rynku naftowym 鈥 jakie problemy z ustaleniem obowi膮zku utrzymywania zapas贸w gazu ziemnego w 2017 roku czekaj膮 przedsi臋biorc贸w energetycznych?

W dniu 2 wrze艣nia 2016 roku wesz艂a w 偶ycie ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy 鈥 Prawo energetyczne oraz niekt贸rych innych ustaw (鈥瀗owelizacja ustawy o zapasach鈥), kt贸ra dokona艂a m.in. zmian w ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produkt贸w naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post臋powania w sytuacjach zagro偶enia bezpiecze艅stwa paliwowego pa艅stwa i zak艂贸ce艅 na rynku naftowym (鈥瀠stawa o zapasach鈥). Ustawa ta wprowadzi艂a – pocz膮wszy od 1 pa藕dziernika 2017 roku – obowi膮zek utrzymywania zapas贸w obowi膮zkowych gazu ziemnego przez przedsi臋biorstwa energetyczne wykonuj膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranic膮 oraz podmioty dokonuj膮ce przywozu gazu ziemnego. Przedsi臋biorstwa te s膮 zwolnione z obowi膮zku utrzymywania zapas贸w obowi膮zkowych gazu ziemnego na podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych, jednak w my艣l dyspozycji art. 36 ust. 2 nowelizacji ustawy o zapasach 聽b臋d膮 聽zobowi膮zane do utrzymywania zapas贸w obowi膮zkowych gazu ziemnego pocz膮wszy od dnia 1 pa藕dziernika 2017 roku w przypadku przywozu gazu ziemnego. Zgodnie z tre艣ci膮 art. 35 ust. 1 nowelizacji ustawy聽o zapasach, 聽powy偶sze decyzje zwalniaj膮ce z obowi膮zku utrzymywania zapas贸w gazu ziemnego wygasn膮 z mocy prawa z dniem 30 wrze艣nia 2017 roku. G艂贸wnym problemem interpretacyjnym wynikaj膮cym z nowej regulacji jest to, 偶e jednocze艣nie, zgodnie z tre艣ci膮 art. 37 nowelizacji ustawy o zapasach, wielko艣膰 zapas贸w ustali Prezes URE na okres od dnia 1 pa藕dziernika 2017 roku do dnia 30 wrze艣nia 2018 roku, na podstawie danych o wielko艣ci dokonanego przywozu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku, czyli od pocz膮tku roku i za okres, w kt贸rym omawiany obowi膮zek magazynowania nie by艂 obligatoryjny. Powy偶szy obowi膮zek b臋dzie obliczany na podstawie danych wynikaj膮cych ze sprawozda艅 statystycznych sporz膮dzanych przez to przedsi臋biorstwo lub podmiot oraz danych przekazywanych Prezesowi URE.

Cytowane wy偶ej przepisy generuj膮 okre艣lone ryzyko dla sp贸艂ek zajmuj膮cych si臋 obrotem gazem ziemnym, kt贸re planuj膮 import gazu z zagranicy po dniu 1 pa藕dziernika 2017 roku., Przedmiotowe ryzyko wynika z w膮tpliwo艣ci co do sposobu okre艣lenia podstawy do wyliczenia wielko艣ci zapas贸w obowi膮zkowych gazu ziemnego dla przedsi臋biorstwa energetycznego na okres od dnia 1 pa藕dziernika 2017 roku do dnia 30 wrze艣nia 2018 roku, a konkretnie co do tego czy wyliczenie wielko艣ci obowi膮zku nie powinno nast膮pi膰 z uwzgl臋dnieniem danych dotycz膮cych realizacji um贸w dotycz膮cych zakupu gazu ziemnego z zagranicy w ostatnim kwartale 2017 roku (a wi臋c w okresie obowi膮zywania bezwzgl臋dnego obowi膮zku utrzymywania zapas贸w), czy te偶 na wy艂膮cznie na podstawie danych wynikaj膮cych ze sprawozda艅 statystycznych dotycz膮cych realizacji um贸w dotycz膮cych zakupu gazu ziemnego z za okres od 1 stycznia 2017 roku (a wi臋c w okresie, gdy przedsi臋biorstwa korzystaj膮 ze zwolnienia z obowi膮zku). Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia ekonomicznego, gdy偶 mo偶e okaza膰 si臋, 偶e za okres czwartego kwarta艂u 2017 roku sp贸艂ki dokonuj膮ce obrotu gazem z zagranic膮 b臋d膮 musia艂y utrzymywa膰 zapas obowi膮zkowy tego surowca, obliczony na podstawie danych statystycznych przekazywanych regulatorowi ju偶 od pocz膮tku 2017 roku, co ma znaczenie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy nie b臋d膮 realizowa膰 importu z zagranicy po 1 pa藕dziernika tego roku.

Wyliczenie wielko艣ci zapas贸w obowi膮zkowych gazu ziemnego na okres od dnia 1 pa藕dziernika 2017 roku do dnia 30 wrze艣nia 2018 roku powinno jednak nast膮pi膰 z proporcjonalnym uwzgl臋dnieniem danych dotycz膮cych realizacji um贸w dotycz膮cych zakupu gazu ziemnego z zagranicy w ostatnim kwartale 2017 roku, a stanowisko takie jest to zgodne z wyk艂adni膮 celowo艣ciow膮 art. 35 nowelizacji ustawy o zapasach. Trudno bowiem zgodzi膰 si臋 z interpretacj膮 art. 37, kt贸ra nak艂ada艂aby obowi膮zek wyliczenia wielko艣ci obowi膮zku utrzymywania zapas贸w dla przedsi臋biorstwa na podstawie danych o wielko艣ci dokonanego przewozu w okresie od 1 stycznia 2017 roku, a wi臋c w okresie, w 聽kt贸rym przedsi臋biorstwo b臋dzie dysponowa艂o wa偶n膮 decyzj膮 zwalniaj膮c膮 je z utrzymywania obowi膮zkowych zapas贸w gazu ziemnego, zw艂aszcza przy uwzgl臋dnieniu faktu, 偶e nowelizacja ustawy o zapasach przewiduje, 偶e decyzje zwalniaj膮ce wydane innym podmiotom zachowuj膮 wa偶no艣膰 z dniem wej艣cia w 偶ycie nowelizacji ustawy o zapasach i wygasn膮 najp贸藕niej z dniem 30 wrze艣nia 2017 roku.

Micha艂 Sznycer, radca prawny, partner