Podsumowanie prawne kwietnia 2019r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne kwietnia 2019r.

Podsumowanie prawne kwietnia 2019r. obejmuje nast─Öpuj─ůce zagadnienia:

PRAWO ENERGETYCZNE

Nowy wykaz odbiorców przemysłowych

Koordynator ds. negocjacji podsumowa┼é swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç w 2018 roku

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ustawa sektorowa dotycz─ůca RODO z podpisem Prezydenta

PRAWO PRACY

Dostosowanie przepis├│w prawa pracy do RODO

PRAWO GOSPODARCZE

Elektroniczny S─ůd Polubowny ÔÇ×Ultima RatioÔÇŁ rozstrzygnie spory pomi─Ödzy przedsi─Öbiorcami

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

e-faktury obowi─ůzkowe

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludno┼Ťci

Nowe przepisy o dost─Öpno┼Ťci stron podmiot├│w publicznych

Projekt nowelizacji przepis├│w o Karcie Polaka

ORZECZNICTWO

Przewlek┼éo┼Ť─ç post─Öpowania w ocenie S─ůdu Najwy┼╝szego┬á – postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

Przyczynienie si─Ö do zaistnienia szkody obni┼╝a kwot─Ö dochodzon─ů pozwem, a nie zas─ůdzon─ů wyrokiem

Odszkodowanie nale┼╝y si─Ö nawet za nienaprawione i sprzedane auto

– – –

PRAWO ENERGETYCZNE

Nowy wykaz odbiorców przemysłowych

W ostatnich dniach kwietnia Prezes URE opublikowa┼é ujednolicony wykaz odbiorc├│w przemys┼éowych, kt├│rzy z┼éo┼╝yli o┼Ťwiadczenia, warunkuj─ůce uzyskanie takiego statusu ÔÇô zgodnie z ustaw─ů o odnawialnych ┼║r├│d┼éach energii. Wykaz obejmuje ┼é─ůcznie 338 podmiot├│w.

Koordynator ds. negocjacji podsumowa┼é swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç w 2018 roku

W kwietniu na stronie internetowej URE opublikowano sprawozdanie z dzia┼éalno┼Ťci Koordynatora ds. negocjacji w 2018 roku. Koordynator umo┼╝liwia skorzystanie konsumentom z pozas─ůdowej formy rozwi─ůzywania sporu z przedsi─Öbiorstwem energetycznym.

Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem w 2018 roku do Koordynatora wp┼éyn─Ö┼éo┬á620 spraw, z czego spe┼éniaj─ůcych kryteria pozwalaj─ůce na zakwalifikowanie pisma konsumenta jako wniosek i wszcz─Öcie na jego podstawie┬ápost─Öpowania by┼éo 469. Przesz┼éo┬á85% (401 z 469) wniosk├│w dotyczy┼éo rynku energii elektrycznej, a niespe┼éna┬á15% (68 z 469) rynku paliw gazowych.

Najcz─Ö┼Ťciej przedmiotem sporu by┼éy kwestie dotycz─ůce┬ározlicze┼ä┬áz przedsi─Öbiorstwem energetycznym lub┬áwprowadzenia konsumenta w b┼é─ůd┬áprzy podpisywaniu umowy z przedsi─Öbiorstwem energetycznym.

Nieco ponad┬á24% (115 ze 469)┬ápost─Öpowa┼ä, kt├│rym nadano bieg w 2018 roku, zako┼äczono przed osi─ůgni─Öciem wyniku, z uwagi na brak zgody przedsi─Öbiorstwa energetycznego na udzia┼é w post─Öpowaniu. Strony dosz┼éy do porozumienia w┬á185 przypadkach. ┼Üredni czas trwania post─Öpowania┬ázako┼äczonego protoko┼éem w 2018 roku wyni├│s┼é┬á90 dni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ustawa sektorowa dotycz─ůca RODO z podpisem Prezydenta

W kwietniu Prezydent podpisa┼é obszern─ů nowelizacj─Ö 162 ustaw, kt├│rej celem jest dostosowanie przepis├│w poszczeg├│lnych ustaw do regulacji RODO.┬á Zmiany prowadz─ů do usuni─Öcia przepis├│w, kt├│re s─ů niezgodne z RODO oraz takich, kt├│re powielaj─ů rozwi─ůzania zawarte w rozporz─ůdzeniu unijnym. Ustawa wprowadza modyfikuje regulacje prawne dotycz─ůce mi─Ödzy innymi sektor├│w: ubezpieczeniowego, bankowego, zdrowa, pracy i polityki spo┼éecznej, ┼Ťrodowiska, przedsi─Öbiorczo┼Ťci i rozwoju, a tak┼╝e infrastruktury.

Ustawa w zasadniczej mierze wesz┼éa w ┼╝ycie 4 maja 2019 roku.

PRAWO PRACY

Dostosowanie przepis├│w prawa pracy do RODO

Dnia 4 maja 2019 roku wesz┼éy w ┼╝ycie zmiany w Kodeksie pracy, kt├│re maj─ů na celu dostosowanie brzmienia obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w do RODO, wprowadzaj─ůcego przes┼éank─Ö istnienia „obowi─ůzku prawnego” jako podstawy przetwarzania danych osobowych.

Nowa regulacja przewiduje, ┼╝e pracodawca jest zobowi─ůzany do ┼╝─ůdania od osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie podania danych osobowych obejmuj─ůcych:

1) imi─Ö (imiona) i nazwisko;

2) dat─Ö urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez tak─ů osob─Ö;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Z dotychczasowego katalogu zosta┼éy zatem usuni─Öte dane w postaci imion rodzic├│w, a miejsce zamieszkania zast─ůpiono danymi kontaktowymi wskazanymi przez kandydata.

Ponadto, co r├│wnie┼╝ jest nowo┼Ťci─ů, ┼╝─ůdanie podania danych osobowych wskazanych w pkt 4-6 powy┼╝ej mo┼╝e mie─ç miejsce wy┼é─ůcznie, je┼Ťli jest┬áto niezb─Ödne do wykonywania pracy okre┼Ťlonego rodzaju lub na okre┼Ťlonym stanowisku – pracodawca musi oceni─ç czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne s─ů do celu, jakim jest zatrudnienie okre┼Ťlonej osoby. Zdaniem ustawodawcy nie ka┼╝dy stosunek pracy uzasadnia bowiem gromadzenie informacji o wykszta┼éceniu, kwalifikacjach zawodowych lub przebiegu dotychczasowego zatrudnienia osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie. Ma to s┼éu┼╝y─ç pe┼énej realizacji przewidzianej w RODO zasady minimalizacji zakresu przetwarzanych danych.

Inne ni┼╝ wskazane powy┼╝ej dane osobowe b─Öd─ů mog┼éy by─ç przetwarzane m. in. gdy b─Ödzie to niezb─Ödne do wype┼éniania odr─Öbnego obowi─ůzku pracodawcy na┼éo┼╝onego przepisem prawa.

Gromadzenie danych osobowych osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie lub pracownika mo┼╝liwe b─Ödzie r├│wnie┼╝ na podstawie zgody. Zgodnie z nowymi regulacjami pracodawca nie b─Ödzie mia┼é mo┼╝liwo┼Ťci przetwarzania danych osobowych dotycz─ůcych wyrok├│w skazuj─ůcych i narusze┼ä prawa), co oznacza, ┼╝e tego rodzaju dane b─Öd─ů mog┼éy by─ç przetwarzane tylko, gdy konkretny przepis prawa b─Ödzie przewidywa─ç obowi─ůzek ich ┼╝─ůdania przez pracodawc─Ö lub obowi─ůzek ich udost─Öpnienia przez osob─Ö ubiegaj─ůc─ů si─Ö o zatrudnienie lub pracownika.

PRAWO GOSPODARCZE

Elektroniczny S─ůd Polubowny ÔÇ×Ultima RatioÔÇŁ rozstrzygnie spory pomi─Ödzy przedsi─Öbiorcami

Stowarzyszenie Notariuszy podpisa┼éo porozumienie z Ministrem Cyfryzacji w przedmiocie utworzenia Elektronicznego S─ůdu Polubownego ÔÇ×Ultima RatioÔÇŁ, kt├│ry rozstrzyga─ç ma spory pomi─Ödzy przedsi─Öbiorcami. W ramach umowy s─ůd utworzony przy tym Stowarzyszeniu, b─Ödzie m├│g┼é korzysta─ç z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowod├│w to┼╝samo┼Ťci. Rozpocz─ů┼é on swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç 25 kwietnia i jest to pierwszy, elektroniczny s─ůd, kt├│ry prowadz─ůc arbitra┼╝ gospodarczy ma korzysta─ç z takiego rozwi─ůzania.

Dzia┼éania podj─Öte w ramach projektu utworzenia elektronicznego s─ůdu polubownego wpisuj─ů si─Ö realizacj─Ö Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyj─Ötej w 2017 roku. – Projektem strategicznym w tym zakresie jest zapewnienie dost─Öpu obywateli do w┼éa┼Ťciwie zorganizowanego wymiaru sprawiedliwo┼Ťci. Wa┼╝na wi─Öc jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo┼Ťci i instytucji wp┼éywaj─ůcych na jego kszta┼ét, m. in poprzez sprawne i szybkie rozstrzyganie spor├│w, a wi─Öc w spos├│b umo┼╝liwiaj─ůcy realizacj─Ö w wi─Ökszym stopniu postulatu dost─Öpu obywateli do wymiaru sprawiedliwo┼Ťci – m├│wi zast─Öpca dyrektora Departamentu System├│w Pa┼ästwowych z Ministerstwa Cyfryzacji Anna Weber. Z tego w┼éa┼Ťnie powodu zdecydowano o udost─Öpnieniu Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej mo┼╝liwo┼Ťci pod┼é─ůczenia Elektronicznego S─ůdu Polubownego ÔÇ×Ultima RatioÔÇŁ do W─Öz┼éa Krajowego i wykorzystania ┼Ťrodk├│w identyfikacji, w tym profilu zaufanego.

Warto zauwa┼╝y─ç, ┼╝e przedmiotowy s─ůd to zupe┼éna nowo┼Ť─ç w polskich realiach prawnych ÔÇô nie posiada budynku, jest wy┼é─ůcznie internetowy, a pozew mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç w bardzo kr├│tkim czasie od momentu zalogowania si─Ö do systemu informatycznego.

Zadeklarowano, ┼╝e nowy s─ůd b─Ödzie m├│g┼é rozpatrze─ç kilka tysi─Öcy spraw miesi─Öczne, a wyroki b─Öd─ů wydawane przez notariuszy w ci─ůgu trzech tygodni.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

e-faktury obowi─ůzkowe

Od dnia 18 kwietnia 2019 wesz┼éy w ┼╝ycie przepisy ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zam├│wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub us┼éugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Nak┼éadaj─ů one na zamawiaj─ůcych obowi─ůzek odbierania faktur elektronicznych za po┼Ťrednictwem dedykowanej platformy elektronicznego fakturowania w momencie, gdy wykonawca wys┼éa┼é ustrukturyzowan─ů faktur─Ö za po┼Ťrednictwem tej platformy.

Obowi─ůzek elektronicznego fakturowania obowi─ůzuje od:

  • od 18 kwietnia 2019 r. ÔÇô zam├│wie┼ä publicznych o warto┼Ťci r├│wnej lub powy┼╝ej 30 000 euro;
  • od 1 sierpnia 2019 r. ÔÇô┬á┬ázam├│wie┼ä publicznych o warto┼Ťci mniejszej ni┼╝ 30 000 euro.

Powy┼╝szy obowi─ůzek nie b─Ödzie mia┼é zastosowania do:

  • zam├│wie┼ä publicznych obj─Ötych klauzul─ů ochrony informacji niejawnych lub dotycz─ůcych produkcji lub handlu broni─ů, amunicj─ů lub materia┼éami wojennymi;
  • mi─Ödzynarodowych um├│w koncesji, zawieranych mi─Ödzy Rzeczpospolit─ů Polsk─ů a krajami Unii Europejskiej lub organizacj─ů mi─Ödzynarodow─ů;
  • post─Öpowa┼ä o udzielenie zam├│wienia publicznego, post─Öpowa┼ä o zawarcie umowy koncesji, wszcz─Ötych przed dniem 18 kwietnia 2019 roku i do um├│w zawartych w wyniku takich post─Öpowa┼ä.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dost─Öpna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludno┼Ťci

Prezydent podpisa┼é w kwietniu nowelizacj─Ö ustawy o ewidencji ludno┼Ťci, kt├│ra zak┼éada zmian─Ö podmiotu udost─Öpniaj─ůcego dane z rejestru PESEL. Po wej┼Ťciu w ┼╝ycie przedmiotowej nowelizacji gminy nie b─Öd─ů udost─Öpnia─ç ju┼╝ tylko danych z lokalnych rejestr├│w, ale r├│wnie┼╝ z rejestru centralnego. Na gruncie obecnie obowi─ůzuj─ůcych regulacji udost─Öpnianie danych osobowo-adresowych na poziomie centralnym odbywa si─Ö poprzez ministra spraw wewn─Ötrznych i administracji z og├│lnokrajowego rejestru PESEL, podczas gdy na poziomie lokalnym odbywa si─Ö ono poprzez organy gminy z rejestru mieszka┼äc├│w. Dane, kt├│re s─ů zawarte w takim rejestrze lokalnym, stanowi─ů cz─Ö┼Ť─ç centralnego rejestru PESEL, jednak dany organ (tj. w├│jt, burmistrz, prezydent miasta) mo┼╝e udost─Öpnia─ç dane dotycz─ůce jedynie osoby zameldowanej na terenie gminy, do kt├│rej zosta┼é skierowany wniosek.

Po wej┼Ťciu w ┼╝ycie nowelizacji┬á organy gmin b─Öd─ů posiada┼éy ustawow─ů kompetencj─Ö do udost─Öpniania danych jednostkowych z og├│lnokrajowego rejestru PESEL, a tym samym wniosek o ich udost─Öpnienie b─Ödzie mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç w dowolnym, jednym organie gminy. Minister b─Ödzie ju┼╝ rozpatrywa┼é jedynie wnioski z┼éo┼╝one do niego przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie nowelizacji ustawy.

Nowe przepisy o dost─Öpno┼Ťci stron podmiot├│w publicznych

W dniu 15 kwietnia 2019 roku Prezydent RP podpisa┼é ustaw─Ö o dost─Öpno┼Ťci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot├│w publicznych Celem nowej ustawy jest wprowadzenie jednolitych, zgodnych z normami UE i przede wszystkim z potrzebami os├│b niepe┼énosprawnych, standard├│w dost─Öpno┼Ťci i zrozumia┼éo┼Ťci informacji udost─Öpnianych przez publiczne instytucje i organizacje pozarz─ůdowe na ich stronach internetowych oraz w ich mobilnych aplikacjach. Zgodnie z przepisami strony www i aplikacje mobilne b─Öd─ů musia┼éy m. in. umo┼╝liwia─ç wsp├│┼éprac─Ö z mo┼╝liwie najwi─Öksz─ů liczb─ů program├│w, w tym z narz─Ödziami i programami wspomagaj─ůcymi osoby niepe┼énosprawne, a tak┼╝e pozwala─ç na ┼éatwe nawigowanie poprzez odpowiednie mapy link├│w, nag┼é├│wk├│w list lub tabel. Nacisk po┼éo┼╝ono tak┼╝e na takie w┼éa┼Ťciwo┼Ťci stron i aplikacji jak postrzegalno┼Ť─ç ÔÇô w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç strony internetowej lub aplikacji mobilnej umo┼╝liwiaj─ůc─ů jej odbi├│r przez u┼╝ytkownika za pomoc─ů zmys┼éu s┼éuchu, wzroku lub dotyku, oraz zrozumia┼éo┼Ť─ç. Ustawa wprowadza te┼╝ system kontroli jej przestrzegania i zesp├│┼é sankcji pieni─Ö┼╝nych za jej naruszanie (odpowiednio 5 lub 10┬á000 z┼éotych za naruszenie).

Projekt nowelizacji przepis├│w o Karcie Polaka

W najbli┼╝szym czasie poszerzy si─Ö kr─ůg Polak├│w mieszkaj─ůcych poza granicami naszego kraju, kt├│rzy b─Öd─ů mogli uzyska─ç tzw. Kart─Ö Polaka. W dniu 12 kwietnia tego roku, po trzech czytaniach, Sejm przekaza┼é Prezydentowi RP i Marsza┼ékowi Senatu nowelizacj─Ö do ustawy o Karcie Polaka, proponuj─ůc usuni─Öcie z aktualnej regulacji Karty ograniczenie jej zastosowania tylko do okre┼Ťlonych grup obywateli. Dotychczas o Kart─Ö Polaka ubiega─ç si─Ö mog┼éy wy┼é─ůcznie osoby posiadaj─ůce obywatelstwo lub status bezpa┼ästwowca na terenie Armenii, Azerbejd┼╝anu, Bia┼éorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, ┼üotwy, Mo┼édowy, Rosji, Tad┼╝ykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Uzbekistanu. Zgodnie z nowelizacj─ů zniesione zosta┼éyby wszelkie ograniczenia terytorialne, a funkcje dzia┼éaj─ůcej aktualnie Rady do Spraw Polak├│w na Wschodzie przej─Ö┼éaby utworzona w jej miejsce Rada do Spraw Polak├│w poza Granicami Kraju..

PRAWO RODZINNE

Komu przys┼éuguje ÔÇ×500 plusÔÇŁ, gdy rodzice mieszkaj─ů osobno?

ÔÇ×W przypadku zbiegu prawa rodzic├│w ┼Ťwiadczenie wyp┼éaca si─Ö temu z rodzic├│w, kt├│ry rzeczywi┼Ťcie sprawuje opiek─Ö. Istotnym kryterium dla przyznania ┼Ťwiadczenia wychowawczego nie jest rozstrzyganie o w┼éadzy rodzicielskiej, ale faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem, w tym rzeczywiste przebywanie dziecka u danego rodzica.ÔÇŁ – Tak orzek┼é Wojew├│dzki S─ůd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 3 kwietnia 2019 r.

W uzasadnieniu powy┼╝szego wyroku Wojew├│dzki S─ůd Administracyjny w Rzeszowie doprecyzowa┼é, jak nale┼╝y interpretowa─ç katalog os├│b uprawnionych do pobierania ┼Ťwiadczenia okre┼Ťlony w tzw. ustawie 500 plus. WSA w Rzeszowie wskaza┼é, ┼╝e znacz─ůcym kryterium ustalenia osoby uprawnionej do pobierania ┼Ťwiadczenia jest wsp├│lne zamieszkiwanie z dzieckiem. WSA w Rzeszowie zaznaczy┼é przy tym, ┼╝e organy orzekaj─ůce o prawie do ┼Ťwiadczenia ÔÇ×500 plusÔÇŁ w przypadku, kiedy rodzice dziecka nie zamieszkuj─ů wsp├│lnie, winny bra─ç pod uwag─Ö w pierwszej kolejno┼Ťci stan faktyczny w zakresie rzeczywistego sprawowania opieki nad dzieckiem, a nie stan prawny co do rozstrzygni─Ö─ç s─ůd├│w rodzinnych o w┼éadzy rodzicielskiej.

Wyrok rozwodowy do uchylenia w przypadku zmiany zdania strony procesu

S─ůd orzekaj─ůcy w sprawie rozwodu ma┼é┼╝onk├│w ma obowi─ůzek zbada─ç, kt├│ra ze stron ponosi win─Ö za rozk┼éad po┼╝ycia. Jednak na zgodny wniosek stron, s─ůd mo┼╝e odst─ůpi─ç od orzekania o winie ma┼é┼╝onk├│w. Zgoda ta jednak mo┼╝e by─ç cofni─Öta ÔÇô zar├│wno w postepowaniu przed s─ůdem pierwszej instancji, jak i odwo┼éawczym.

Wyrazem zasady integralno┼Ťci wyroku rozwodowego jest w szczeg├│lno┼Ťci konieczno┼Ť─ç stwierdzenia w wyroku orzekaj─ůcym rozw├│d – ze wzgl─Ödu na skutki prawne i ze wzgl─Öd├│w natury moralnej – czy i kt├│ry ma┼é┼╝onek zawini┼é rozpadowi ma┼é┼╝e┼ästwa, aby w przysz┼éo┼Ťci ta istotna dla by┼éych ma┼é┼╝onk├│w kwestia nie budzi┼éa w─ůtpliwo┼Ťci i nie mog┼éa by─ç r├│┼╝nie rozstrzygana w innych sprawach. Kwestia winy ma┼é┼╝onk├│w w rozk┼éadzie po┼╝ycia ma┼é┼╝e┼äskiego, w ┼Ťwietle wskazanej zasady oraz przepis├│w Kodeksu rodzinnego i opieku┼äczego, stanowi istot─Ö post─Öpowania rozwodowego.

Z uwagi na integralno┼Ť─ç wyroku rozwodowego cofni─Öcie zgody na etapie instancji odwo┼éawczej przez kt├│r─ůkolwiek ze stron skutkowa─ç musi uchyleniem wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.

Nale┼╝y przy tym wskaza─ç, ┼╝e cofni─Öcie zgody, dla swej skuteczno┼Ťci, nie musi by─ç spe┼énia─ç ┼╝adnych dodatkowych wymog├│w.

ORZECZNICTWO

Zdaniem S─ůdu Najwy┼╝szego, nie jest mo┼╝liwy wniosek o wy┼é─ůczenie s─Ödzi├│w niewyznaczonych do rozpoznania sprawy

S─ůd Najwy┼╝szy uzna┼é ÔÇô wbrew dotychczasowej praktyce s─ůd├│w w tym zakresie ÔÇô ┼╝e przepis odnosz─ůcy si─Ö do s─Ödziego wy┼é─ůczonego z mocy prawa (art. 48 k.p.c.), jak i przepis dopuszczaj─ůcy wy┼é─ůczenie s─Ödziego z uwagi na zaistnienie okoliczno┼Ťci, kt├│re mog┼éyby wywo┼éa─ç uzasadnion─ů w─ůtpliwo┼Ť─ç co do jego bezstronno┼Ťci (art. 49 k.p.c.), odnosi si─Ö jedynie do s─Ödziego wyznaczonego do rozpoznania okre┼Ťlonej sprawy.

Podstawy wy┼é─ůczenia nie maj─ů charakteru abstrakcyjnego ÔÇô ich sens zmierza do zapewnienia prawid┼éowego rozpoznania sprawy w toku, nie za┼Ť wskazywaniu s─Ödzi├│w, kt├│rzy potencjalnie (teoretycznie) nie mogliby rozpoznawa─ç sprawy danej osoby.

Zdaniem S─ůdu, wniosek zawieraj─ůcy ┼╝─ůdanie wy┼é─ůczenia s─Ödziego, kt├│ry nie jest cz┼éonkiem sk┼éadu orzekaj─ůcego, jest niedopuszczalny, konsekwencj─ů niedopuszczalno┼Ťci jest jego odrzucenie.

Przewlek┼éo┼Ť─ç post─Öpowania w ocenie S─ůdu Najwy┼╝szego┬á – postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

S─ůd stwierdzi┼é, ┼╝e oczekiwanie na rozpraw─Ö si─Ögaj─ůce 15 miesi─Öcy jest przewlek┼éo┼Ťci─ů. Wskaza┼é, i┼╝ jest to wynik dzia┼éa┼ä prawodawcy, kt├│ry nakazuj─ůc rozpoznawanie spraw zgodnie z kolejno┼Ťci─ů wp┼éywu, nie stworzy┼é instrument├│w umo┼╝liwiaj─ůcych efektywne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwo┼Ťci.

W uzasadnieniu S─ůd wskaza┼é, i┼╝ zar├│wno w ┼Ťwietle standard├│w ochrony praw cz┼éowieka Rady Europy, jak i dotychczasowego orzecznictwa S─ůdu Najwy┼╝szego, nie mo┼╝na przyj─ů─ç, i┼╝ przewlek┼éo┼Ť─ç post─Öpowania mo┼╝e by─ç usprawiedliwiona brakami organizacyjnymi systemu s─ůdowego. Obowi─ůzkiem pa┼ästwa pozostaje bowiem taka organizacja s─ůdownictwa, w tym zapewnienie optymalnej obsady kadrowej s─ůd├│w, aby prawo do rozpatrzenia sprawy w rozs─ůdnym terminie, nie by┼éo iluzoryczne.

S─ůd┬á podkre┼Ťli┼é, ┼╝e odszkodowanie za przewlek┼éo┼Ť─ç nie stanowi odszkodowania za poniesione straty i utracone korzy┼Ťci. Nie jest r├│wnie┼╝ zado┼Ť─çuczynieniem pieni─Ö┼╝nym za doznan─ů krzywd─Ö – suma ta pe┼éni z jednej strony funkcj─Ö sankcji dla pa┼ästwa za wadliwe zorganizowanie wymiaru sprawiedliwo┼Ťci, z drugiej za┼Ť rekompensaty dla strony za doznan─ů szkod─Ö niematerialn─ů, b─Öd─ůc─ů wynikiem przewlek┼éo┼Ťci.

Przyczynienie si─Ö do zaistnienia szkody obni┼╝a kwot─Ö dochodzon─ů pozwem, a nie zas─ůdzon─ů wyrokiem

Sygnatura akt III CZP 105/18, uchwa┼éa trzech s─Ödzi├│w SN z 11 kwietnia 2019 roku

W przedmiotowej sprawie S─ůd Apelacyjny skierowa┼é do S─ůdu Najwy┼╝szego nast─Öpuj─ůce zagadnienie: Czy s─ůd obni┼╝a kwot─Ö dochodzonego przez powoda zado┼Ť─çuczynienia, uznaj─ůc, ┼╝e poszkodowany przyczyni┼é si─Ö do wyrz─ůdzonej mu szkody, w stosunku do kwoty ┼╝─ůdanej w pozwie, czy te┼╝ w stosunku do sumy, kt├│r─ů s─ůd sam zas─ůdzi┼é?ÔÇő

W wydanej uchwale S─ůd Najwy┼╝szy uzna┼é, ┼╝e w przypadku przyczynienia si─Ö poszkodowanego do powstania szkody s─ůd odnosi si─Ö do ┼╝─ůdania pozwu i odpowiednio zmniejsza zado┼Ť─çuczynienie. Obowi─ůzany jest jednak uwzgl─Ödni─ç ograniczenie roszczenia z przyczyny wskazanej w podstawie faktycznej orzeczenia.

Problem prawny powsta┼é na tle tragicznych wydarze┼ä ÔÇô wypadku drogowego ze skutkiem ┼Ťmiertelnym. Ma┼éy ch┼éopiec wtargn─ů┼é na pasy, chc─ůc przedosta─ç si─Ö na druga stron─Ö jezdni. Warunki atmosferyczne utrudnia┼éy widoczno┼Ť─ç, a sygnalizacja ┼Ťwietlna nie dzia┼éa┼éa.

Znaczenie podj─Ötej przez S─ůd Najwy┼╝szy uchwa┼éy zawiera si─Ö w zasadzie w tym, ┼╝e s─ůd odwo┼éawczy orzekaj─ůcy w danej sprawie, obni┼╝aj─ůc zas─ůdzane na rzecz najbli┼╝szych lub poszkodowanego ┼Ťwiadczenia odszkodowawcze, musi odnosi─ç si─Ö do kwoty ┼╝─ůdanej w pozwie, a nie zas─ůdzonej przez s─ůd I instancji.

Odszkodowanie nale┼╝y si─Ö nawet za nienaprawione i sprzedane auto

S─ůd Najwy┼╝szy w wyroku z 3 kwietnia 2019 roku uzna┼é , ┼╝e sprzeda┼╝ nienaprawionego pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym nie pozbawia jego w┼éa┼Ťciciela prawa do uzyskania odszkodowania w wysoko┼Ťci koszt├│w celowej i uzasadnionej naprawy.

Powszechn─ů praktyk─ů jest odmowa wyp┼éaty przez ubezpieczycieli odszkodowa┼ä za szkody komunikacyjne z uwagi na brak naprawy i sprzeda┼╝ uszkodzonego samochodu. Kolejny ju┼╝ wyrok wskazuj─ůcy na niedopuszczalno┼Ť─ç takiej praktyki powinien w nied┼éugim czasie przyczyni─ç si─Ö do zmiany post─Öpowania ubezpieczycieli.