Podsumowanie prawne lipca i sierpnia 2019r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne lipca i sierpnia 2019r.

Podsumowanie prawne 聽lipca i sierpnia 2019r. obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

PRAWO ENERGETYCZNE

Sejm przyj膮艂 nowel臋 ustawy o OZE

Podpisane Rozporz膮dzenie Ministra Energii聽 w sprawie sposobu obliczenia kwoty r贸偶nicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

ELEKTROMOBILNO艢膯

Rozporz膮dzenie w sprawie wymaga艅 technicznych dla stacji 艂adowania

Konsultacje projektu rozporz膮dzenia w sprawie dop艂at do zakupu nowych samochod贸w elektrycznych i wodorowych

PRAWO PRACY

Planowane zmiany w sytuacji emerytalnej kobiet z rocznika 1953

Wy艂膮czenie dodatku sta偶owego z minimalnego wynagrodzenia za prac臋

POST臉POWANIE CYWILNE

21 sierpnia 2019 r. zacz臋艂y obowi膮zywa膰 niekt贸re przepisy du偶ej reformy KPC

PRAWO SP脫艁EK

Elektroniczny rejestr akcjonariuszy

Nowe obowi膮zki sp贸艂ek publicznych

Prosta sp贸艂ka akcyjna

PRAWO KARNE

Prokurator b臋dzie mia艂 prawo wstrzyma膰 decyzj臋 s膮du o zwolnieniu podejrzanego z tymczasowego aresztu po wp艂acie przez niego por臋czenia maj膮tkowego.

ZMIANA USTAW O WYKONYWANIU ZAWOD脫W PRAWNICZYCH

PRAWO RODZINNE

S膮d nie uwzgl臋dnia obci膮偶enia hipotecznego nieruchomo艣ci szacuj膮c warto艣膰 maj膮tku wsp贸lnego ma艂偶onk贸w przy podziale tego maj膮tku

PRAWO SPO呕YWCZE/FMCG

Nowa ustawa o przeciwdzia艂aniu marnowaniu 偶ywno艣ci

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w

RODO/GDPR

U偶ycie wtyczki 鈥濴ubi臋 to鈥 prowadzi do wsp贸艂administrowania danymi osobowymi z Facebookiem

Podsumowanie prawne 聽lipca i sierpnia 2019r.:

PRAWO ENERGETYCZNE

Sejm przyj膮艂 nowel臋 ustawy o OZE

Sejm przyj膮艂 w pi膮tek nowelizacj臋 ustawy o OZE, kt贸ra przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla 藕r贸de艂 odnawialnych. Ministerstwo Energii liczy, 偶e dzi臋ki tym aukcjom uda si臋 zrealizowa膰 15-proc. cel OZE na 2020 r.

Ustawa rozszerza dotychczasow膮 definicj臋 prosumenta: to odbiorca ko艅cowy, wytwarzaj膮cy energi臋 elektryczn膮 wy艂膮cznie z odnawialnych 藕r贸de艂 energii na w艂asne potrzeby w mikroinstalacji, kt贸ry mo偶e magazynowa膰 lub sprzedawa膰 t臋 energi臋, nie tylko sprzedawcy zobowi膮zanemu na okre艣lonych warunkach, ale tak偶e dowolnemu innemu sprzedawcy na warunkach z nim uzgodnionych. Prosumentami b臋d膮 mogli zosta膰 mali i 艣redni przedsi臋biorcy, dla kt贸rych wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu ich przewa偶aj膮cej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Ustawa umo偶liwia te偶 tworzenie na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich sp贸艂dzielni energetycznych i zawiera elementy promocji takich rozwi膮za艅.Za generalny cel nowelizacji Ministerstwo Energii uzna艂o przyspieszenie inwestycji w OZE, tak by Polska wype艂ni艂a cel udzia艂u energii ze 藕r贸de艂 odnawialnych na koniec 2020 r. 鈥 15 proc. w ko艅cowym zu偶yciu energii brutto. Elementem tego planu jest przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. aukcji, kt贸re maj膮 m.in. doprowadzi膰 do budowy 2500 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej.

Ustawa zawiera zapisy, kt贸re umo偶liwi膮 Urz臋dowi Regulacji Energetyki przeprowadzenie aukcji w tym roku, m.in. okre艣laj膮ce maksymalna ilo艣膰 i warto艣膰 energii elektrycznej, jaka mo偶e zosta膰 w 2019 r. trafi膰 na aukcje. Dzi臋ki nim 鈥 wed艂ug wylicze艅 ME 鈥 艂膮czny przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE z aukcji w 2019 r. b臋dzie rz臋du 10 TWh, a 艂膮cznie z aukcjami z roku 2018 鈥 ok. 35 TWh.

Podpisane Rozporz膮dzenie Ministra Energii聽 w sprawie sposobu obliczenia kwoty r贸偶nicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

G艂贸wnym celem rozporz膮dzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw jest okre艣lenie sposobu obliczenia kwoty r贸偶nicy ceny oraz rekompensaty finansowej, w tym 艣redniowa偶onej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, pozosta艂ych koszt贸w jednostkowych przedsi臋biorstw energetycznych oraz sposobu wyznaczania obowi膮zuj膮cych w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek op艂at za energi臋 elektryczn膮 dla odbiorc贸w ko艅cowych (tzw. cen odniesienia).

Projektowana regulacja zawiera m.in. wzory do obliczania kwoty zwrotu r贸偶nicy ceny, oddzielnie dla pierwszego i drugiego p贸艂rocza tego roku, oraz wzory do kalkulowania 艣redniowa偶onych cen energii na rynku hurtowym, u偶ywanych do dalszych oblicze艅. Zawiera tak偶e formu艂y do obliczania koszt贸w jednostkowych. Rozporz膮dzenie wesz艂o w 偶ycie po up艂ywie 21 dni od dnia og艂oszenia.

Zgodnie ze znowelizowan膮 ustaw膮 o cenach energii, ceny dla odbiorc贸w z grupy taryfowej G, w tym gospodarstw domowych, mikro- i ma艂ych firm, szpitali, jednostek sektora finans贸w publicznych, w tym samorz膮d贸w, oraz pa艅stwowych jednostek organizacyjnych nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej przez ca艂y 2019 r. b臋d膮 mia艂y zamro偶one ceny energii. Sp贸艂ki obrotu 鈥 sprzedawcy energii, kt贸rzy po 1 lipca b臋d膮 dostarcza膰 energi臋 odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o rekompensat臋 z tytu艂u 艣wiadczenia us艂ugi publicznej, wyp艂acan膮 z Funduszu Wyp艂aty R贸偶nicy Ceny.

Od 1 lipca 2019 r. przedsi臋biorstwa obrotu nie b臋d膮 ju偶 mia艂y obowi膮zku oferowania cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r. dla 艣rednich i du偶ych przedsi臋biorstw. Dla tych firm nowelizacja ustawy wprowadza mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o dop艂at臋 do ka偶dej zakupionej, a zu偶ytej w II po艂owie 2019 r. ilo艣ci energii w ramach dozwolonej przepisami UE pomocy de minimis.

ELEKTROMOBILNO艢膯

15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP zosta艂o opublikowane rozporz膮dzenie w sprawie wymaga艅 technicznych dla stacji 艂adowania i punkt贸w 艂adowania stanowi膮cych element infrastruktury 艂adowania drogowego transportu publicznego, przygotowane w Ministerstwie Energii

Minister Energii podpisa艂 rozporz膮dzenie 26 czerwca 2019 r. Ma ono na celu uregulowanie zasad funkcjonowania infrastruktury s艂u偶膮cej do 艂adowania energi膮 elektryczn膮 pojazd贸w samochodowych i stanowi wykonanie upowa偶nienia zawartego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno艣ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124). Wprowadzane przepisy prawne przyczyni膮 si臋 do zapewnienia jak najwy偶szego stopnia bezpiecze艅stwa ww. instalacji w trakcie ich eksploatacji.

Dokument okre艣la wymagania techniczne dotycz膮ce bezpiecze艅stwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji 艂adowania i punkt贸w 艂adowania stanowi膮cych element infrastruktury 艂adowania drogowego transportu publicznego, a tak偶e przewiduje zasady kontroli spe艂nienia tych wymaga艅 przez Urz膮d Dozoru Technicznego.

Rozporz膮dzenie jest jednym z element贸w ram prawnych dla rozwoju elektromobilno艣ci w Polsce. Zgodnie z Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, dokumentem przygotowanym przez Ministra Energii i przyj臋tym przez rz膮d w dniu 29 marca 2017 r., w Polce w perspektywie do 2020 r. powinno powsta膰 co najmniej 6,4 tys. publicznie dost臋pnych punkt贸w 艂adowania samochod贸w elektrycznych. Rozporz膮dzenie Ministra Energii uzupe艂nia ramy regulacyjne dla sektora elektromobilno艣ci, wspieraj膮c realizacje wyznaczonego celu.

Konsultacje projektu rozporz膮dzenia w sprawie dop艂at do zakupu nowych samochod贸w elektrycznych i wodorowych

Ministerstwo Energii przekaza艂o do konsultacji projekt rozporz膮dzenia w sprawie dop艂at do zakupu nowych samochod贸w elektrycznych i wodorowych. W przypadku auta na pr膮d dop艂ata mo偶e si臋gn膮膰 37,5 tysi膮ca z艂otych.

Zgodnie z projektem rozporz膮dzenia wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu dotyczy os贸b fizycznych, nieprowadz膮cych dzia艂alno艣ci gospodarczej. Aby wsparcie otrzyma膰, trzeba b臋dzie z艂o偶y膰 odpowiedni wniosek i spe艂ni膰 szereg warunk贸w. ME proponuje, by dop艂ata obejmowa艂y pojazdy fabrycznie nowe, po raz pierwszy rejestrowane na terytorium Polski.

W przypadku pojazdu nap臋dzanego wy艂膮cznie energi膮 elektryczn膮, dop艂ata mo偶e wynie艣膰 30 procent ceny zakupu, nie wi臋cej jednak ni偶 37,5 tysi膮ca z艂otych. Przy czym kupowany samoch贸d nie mo偶e by膰 dro偶szy ni偶 125 tysi臋cy z艂otych. W przypadku auta dro偶szego – dop艂ata nie przys艂uguje.

W przypadku pojazdu nap臋dzanego energi膮 elektryczn膮, wytwarzan膮 z wodoru w zainstalowanych w aucie ogniwach paliwowych, dop艂ata mo偶e si臋gn膮膰 30 procent ceny nabycia, nie wi臋cej jednak ni偶 90 tysi臋cy z艂otych. Wodorowe auto nie mo偶e by膰 dro偶sze ni偶 300 tysi臋cy z艂otych.

Warunkiem otrzymania dop艂aty ma by膰 u偶ytkowanie samochodu przez co najmniej rok od zakupu, a w czasie tego roku b臋dzie zarejestrowany w Polsce i dopuszczony do ruchu. Ma r贸wnie偶 posiada膰 ubezpieczenie Auto Casco.

Dodatkowym warunkiem wyp艂acenia wsparcia jest ustanowienie „zabezpieczenia zwrotu wsparcia wraz z nale偶nymi odsetkami i zaakceptowanie przez Zarz膮dzaj膮cego dokument贸w potwierdzaj膮cych ustanowienie tych zabezpiecze艅”.

Zgodnie z projektem form膮 zabezpieczenia takim mo偶e by膰 por臋czenie, weksel z por臋czeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada 艣rodk贸w zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu si臋 egzekucji przez d艂u偶nika.

Konsultacje trwa艂y do dnia 22 lipca 2019 r.

PRAWO PRACY

Planowane zmiany w sytuacji emerytalnej kobiet z rocznika 1953

Zgodnie z wyrokiem Trybuna艂u Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 roku, art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS zosta艂 uznany za niezgodny z konstytucj膮 w stosunku do urodzonych w 1953 r. kobiet, kt贸re przed 1 stycznia 2013 r. naby艂y prawo do tzw. wcze艣niejszej emerytury.

Przepisem tym ustawodawca wprowadzi艂 mechanizm potr膮cania kwot pobranych ju偶 艣wiadcze艅 emerytalnych w ramach tzw. wcze艣niejszej emerytury przy ustalaniu kwoty 艣wiadczenia przys艂uguj膮cego po osi膮gni臋ciu powszechnego wieku emerytalnego.
W zwi膮zku z uznaniem tego przepisu za niezgodny z Konstytucj膮, kobiety z rocznika 1953 mog艂y skorzysta膰 z prawa do z艂o偶enia wniosku o wznowienie post臋powania i ponowne przeliczenie emerytury, ju偶 bez potr膮cania kwot pobranych w ramach tzw. wcze艣niejszej emerytury. Nie wszystkie jednak wniosku mog艂y zosta膰 uwzgl臋dnione, z uwagi na to, 偶e zgodnie z kodeksem post臋powania administracyjnego, ZUS nie mo偶e ponownie ustali膰 wysoko艣ci 艣wiadczenia, je艣li od decyzji o jego przyznaniu min臋艂o 5 lat.

W zwi膮zku z powy偶szym, 12 lipca 2019 roku Senat przyj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie mo偶liwo艣ci wyst膮pienia o ponowne ustalenie wysoko艣ci emerytury dla wszystkich wcze艣niejszych emerytek z rocznika聽1953. Bez znaczenia pozostanie przy tym na jakiej podstawie pobieraj膮 lub pobiera艂y wcze艣niejsz膮 emerytur臋 oraz czy od momentu dor臋czenia decyzji o przyznaniu wcze艣niejszej emerytury up艂yn膮艂 ju偶 termin 5 lat.

Po wej艣ciu w 偶ycie ustawy, emerytki z rocznika 1953 b臋d膮 mia艂y p贸艂 roku na z艂o偶enie wniosku o ponowione przeliczenie 艣wiadczenia. Ponadto, zgodnie z za艂o偶eniami mia艂oby im przys艂ugiwa膰 r贸wnie偶 wyr贸wnanie emerytur od dnia, kiedy聽spe艂ni艂y warunki do uzyskania emerytury powszechnej.

Wy艂膮czenie dodatku sta偶owego z minimalnego wynagrodzenia za prac臋

19 lipca 2019 r. Sejm przyj膮艂 ustaw臋 o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋.

Ustawa zak艂ada, 偶e dodatek za sta偶 pracy zostanie wy艂膮czony z katalogu sk艂adnik贸w wynagrodzenia, kt贸re s膮 uwzgl臋dniane przy obliczaniu wysoko艣ci wynagrodzenia pracownika, por贸wnywanego z聽wysoko艣ci膮 minimalnego wynagrodzenia za prac臋. Do tej pory wy艂膮czone by艂y dodatki do wynagrodzenia za prac臋 w porze nocnej, wynagrodzenia za prac臋 w godzinach nadliczbowych , nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe czy emerytalne.

Celem wprowadzenia ww. zmiany jest zapewnienie bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kszta艂tu minimalnego wynagrodzenia za prac臋 oraz poprawa sytuacji pracownik贸w otrzymuj膮cych wynagrodzenie na najni偶szym poziomie.

Ustawa ma wej艣膰 w 偶ycie 1 stycznia 2020 r.

POST臉POWANIE CYWILNE

21 sierpnia 2019 r. zacz臋艂y obowi膮zywa膰 niekt贸re przepisy du偶ej reformy KPC

Nowelizacja Kodeksu post臋powania cywilnego zmienia prawie 300 artyku艂贸w ustawy. Co do zasady zmiany wchodz膮 w 偶ycie po up艂ywie 3 miesi臋cy od dnia og艂oszenia. Cz臋艣膰 przepis贸w wesz艂o jednak w 偶ycie ju偶 21 sierpnia.

W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwali艂 ustaw臋 o zmianie ustawy Kodeks post臋powania cywilnego oraz niekt贸rych innych ustaw. Nowelizacja zmienia prawie 300 artyku艂贸w KPC. Co do zasady zmiany wchodz膮 w 偶ycie po up艂ywie 3 miesi臋cy od dnia og艂oszenia. Cz臋艣膰 przepis贸w wchodzi jednak w 偶ycie ju偶 21 sierpnia, czyli 14 dni od dnia og艂oszenia. Nowelizacja zosta艂a opublikowana 6 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1469.

PRAWO SP脫艁EK

Elektroniczny rejestr akcjonariuszy

Sejm uchwali艂 w dniu 19 lipca nowelizacj臋 kodeksu sp贸艂ek handlowych,聽kt贸ra wprowadzi elektroniczny rejestr akcjonariuszy wszystkich sp贸艂ek akcyjnych oraz sp贸艂ek komandytowo-akcyjnych. Zgodnie z ustaw膮聽dane o akcjonariuszach maj膮 by膰 dost臋pne ju偶 od 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to zwi臋kszenie koszt贸w dzia艂ania ponad 13 tysi臋cy firm w Polsce.

Nowelizacja zak艂ada, 偶e wszystkie akcje, w tym te na okaziciela, b臋d膮 mia艂y form臋 zapisu cyfrowego, a nie jak dotychczas dokumentu papierowego. Takie rozwi膮zanie ma przede wszystkim zapobiega膰 nadu偶yciom finansowym, w tym w szczeg贸lno艣ci praniu brudnych pieni臋dzy oraz zapewnieniu bezpiecze艅stwa obrotu gospodarczego.

Mo偶liwa b臋dzie 艂atwa identyfikacja w艂a艣ciciela akcji na podstawie danych ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zar贸wno przez uczestnik贸w obrotu akcjami, jak i sam膮 sp贸艂k臋 na jej stronie internetowej. Zastosowanie rozwi膮za艅 przyj臋tych w nowelizacji umo偶liwi wprowadzenie jednolitych zasad przenoszenia praw z akcji, niezale偶nie od tego, czy przedmiotem obrotu s膮 akcje imienne, czy te偶 na okaziciela. Obecnie ksi臋g臋 akcji prowadzi zarz膮d sp贸艂ki i to on zleca ewentualne prowadzenie ksi臋gi w formie elektronicznej, co niew膮tpliwie mo偶e prowadzi膰 do nadu偶y膰.聽 Po zmianach 艂atwiej b臋dzie te偶 zwo艂ywa膰 walne zgromadzenia, poniewa偶 w rejestrze b臋d膮 rejestrowane wszystkie akcje sp贸艂ki. Ka偶da akcja 鈥 bez wzgl臋du na to, czy jest na okaziciela czy te偶 imienn膮 鈥 b臋dzie mia艂a status rejestrowej, co umo偶liwi identyfikacj臋 akcjonariusza uprawnionego do praw z akcji na okaziciela.

Nowe obowi膮zki sp贸艂ek publicznych

Do dnia 10 czerwca 2019 r. Polska powinna wdro偶y膰 dyrektyw臋 w zakresie zach臋cania akcjonariuszy do d艂ugoterminowego zaanga偶owania (jest to tzw. dyrektywa w sprawie praw akcjonariuszy II. SRD II). Ma ona wzmocni膰 pozycj臋 akcjonariuszy sp贸艂ek gie艂dowych. Projekt przepis贸w w tej sprawie we wtorek przyj臋艂a Rad臋聽Ministr贸w. Chodzi o nowel臋 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument贸w finansowych, kt贸ry zmienia jeszcze 20 innych ustaw. Do projektu bardzo du偶o szczeg贸艂owych uwag wnios艂a Komisja Prawnicza. G艂贸wny kierunek zmian skupia si臋 na ochronie inwestor贸w i akcjonariuszy sp贸艂ek publicznych – takich, kt贸rych cho膰 jedna akcja jest notowana jest na gie艂dzie, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, dom贸w maklerskich oraz emitent贸w papier贸w warto艣ciowych. Nowe mechanizmy zwi臋kszy膰 maj膮 transparentno艣膰 funkcjonowania sp贸艂ek gie艂dowych i w d艂u偶szej perspektywie powinny przyczyni膰 si臋 do wzrostu zaufania w艣r贸d akcjonariuszy i inwestor贸w.

Emitenci papier贸w warto艣ciowych b臋d膮 musieli cz臋艣ciej ni偶 dotychczas sporz膮dza膰 memoranda informacyjne. Ponadto obligacje, listy zastawne i certyfikaty inwestycyjne emitowane przez niepubliczne fundusze inwestycyjne maj膮 by膰 obligatoryjnie rejestrowane聽 w depozycie papier贸w warto艣ciowych. Zgodnie z projektem, na 偶膮danie sp贸艂ki publicznej podmioty prowadz膮ce rachunki papier贸w warto艣ciowych – tak偶e te maj膮ce siedzib臋 poza krajami UE – obowi膮zane b臋d膮 udost臋pni膰 jej informacje umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 akcjonariuszy oraz liczb臋 posiadanych przez nich akcji.

Rada nadzorcza natomiast b臋dzie musia艂a wyrazi膰 zgod臋 na istotne transakcje z podmiotami powi膮zanymi w rozumieniu Mi臋dzynarodowych Standard贸w Rachunkowo艣ci. Za transakcj臋 istotn膮 uznaje si臋 transakcj臋, kt贸rej warto艣膰 przekracza 5 proc. sumy aktyw贸w sp贸艂ki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Obowi膮zek zatwierdzenia nie dotyczy transakcji zawartej na warunkach rynkowych. Rada nadzorcza powinna te偶 opracowa膰 procedur臋 okresowej oceny rynkowo艣ci transakcji. Ponadto, statut sp贸艂ki mo偶e przewidywa膰, 偶e zgod臋 na zawarcie istotnej transakcji mo偶e wyra偶a膰 walne zgromadzenie.

Projekt nowelizacji wprowadza ponadto m.in.: nowy rozdzia艂 4a, a w nim przepisy reguluj膮ce polityk臋 wynagrodze艅 w sp贸艂kach publicznych. Przewiduje on wdro偶enie dw贸ch nowych instrument贸w: polityki wynagrodze艅 i sprawozdania o wynagrodzeniach. Dodatkowo zak艂ada on stworzenie nowego, prostszego prospektu, tj. prospektu UE. B臋dzie on dost臋pny dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorc贸w, sp贸艂ek zatrudniaj膮cych do 499 os贸b oraz sp贸艂ek nienotowanych dokonuj膮cych niewielkich emisji.

Prosta sp贸艂ka akcyjna

W dniu 2 lipca Prezydent RP podpisa艂 ustaw臋 z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 鈥 Kodeks sp贸艂ek handlowych oraz niekt贸rych innych ustaw.

Wprowadza ona nowy typ sp贸艂ki kapita艂owej 鈥 prost膮 sp贸艂k臋 akcyjn膮, kt贸ra ma by膰 nowoczesn膮 form膮 niepublicznej sp贸艂ki kapita艂owej przeznaczonej dla innowacyjnych przedsi臋wzi臋膰.

Ten nowy typ sp贸艂ki jest form膮 艂膮cz膮c膮 cechy sp贸艂ki osobowej ze sp贸艂k膮 kapita艂ow膮. Jego cech膮 wsp贸ln膮 ze sp贸艂kami osobowymi jest przede wszystkim mo偶liwo艣膰 wnoszenia wk艂adu w postaci pracy lub us艂ug. Ze sp贸艂kami kapita艂owymi, a zw艂aszcza sp贸艂k膮 akcyjn膮, 艂膮czy go rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapita艂u w drodze emisji akcji.

Uchwalona ustawa przyjmuje, i偶 przepisy nowego dzia艂u Ia Tytu艂u III KSH (art. 3001鈥300134) okre艣laj膮 istot臋 prostej sp贸艂ki akcyjnej jako sp贸艂ki kapita艂owej zawi膮zanej w ka偶dym celu prawnie dopuszczalnym przez jedn膮 albo kilka os贸b, kt贸rzy nie odpowiadaj膮 za zobowi膮zania sp贸艂ki i kt贸rzy s膮 zobowi膮zani do wniesienia na pokrycie obejmowanych akcji wk艂ad贸w pieni臋偶nych lub wk艂ad贸w niepieni臋偶nych. Prosta sp贸艂ka akcyjna od chwili wpisu do rejestru uzyskuje osobowo艣膰 prawn膮 i dzia艂a przez swoje organy.

Ustawa wchodzi w 偶ycie z dniem 1 marca 2020 r.

PRAWO KARNE

Prokurator b臋dzie mia艂 prawo wstrzyma膰 decyzj臋 s膮du o zwolnieniu podejrzanego z tymczasowego aresztu po wp艂acie przez niego por臋czenia maj膮tkowego

Zgodnie z uchwalon膮 w dniu 19 lipca br. nowelizacj膮 kodeksu post臋powania karnego, prokurator b臋dzie mia艂 prawo wstrzyma膰 decyzj臋 s膮du, kt贸ra uzale偶nia zwolnienie z tymczasowego aresztu podejrzanego po wp艂aceniu przez niego por臋czenia maj膮tkowego.

Powy偶sze zaburza podstawowe zasady procesu karnego. S膮d jako gospodarz post臋powania karnego pe艂ni funkcj臋 w艂adcz膮 i zarz膮dcz膮. Trudno z t膮 rol膮 pogodzi膰 wyposa偶enie oskar偶yciela posi艂kowego
w uprawnienie w mo偶liwo艣膰 wstrzymania decyzji s膮du.

Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiedzia艂 interwencj臋 w tej sprawie do senackiej komisji.

ZMIANA USTAW O WYKONYWANIU ZAWOD脫W PRAWNICZYCH

14 sierpnia Prezydent RP podpisa艂 ustaw臋聽 z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy

鈥 Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

Ustawa przyznaje aplikantom, kt贸rzy nie przyst膮pili do egzaminu w tym terminie, ze spo艂ecznie wa偶nych powod贸w, prawo do ubiegania si臋 o mo偶liwo艣膰 zachowania przez dodatkowy okres jednego roku statusu aplikanta.

W razie podj臋cia uchwa艂y o przed艂u偶eniu statusu aplikanta, ustawa wyd艂u偶a do dw贸ch lat okres, w kt贸rym aplikanci ju偶 po zako艅czeniu aplikacji, mog膮 zast臋powa膰 adwokat贸w lub radc贸w prawnych przed s膮dami, organami 艣cigania, organami pa艅stwowymi, organami samorz膮dowymi i innymi instytucjami, a tak偶e w razie podj臋cia wskazanej uchwa艂y, ustawa wyd艂u偶a do dw贸ch lat okres, po up艂ywie kt贸rego nast臋puje skre艣lenie z listy aplikant贸w adwokackich i listy aplikant贸w radcowskich.

Ustawa wesz艂a w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia, tj. dnia 28 sierpnia 2019.

PRAWO RODZINNE

S膮d nie uwzgl臋dnia obci膮偶enia hipotecznego nieruchomo艣ci szacuj膮c warto艣膰 maj膮tku wsp贸lnego ma艂偶onk贸w przy podziale tego maj膮tku

W czwartek 25 lipca 2019 roku S膮d Najwy偶szy w sprawie o sygnaturze III CZP 14/19, potwierdzi艂 stanowisko, 偶e w toku post臋powania o podzia艂 maj膮tku wsp贸lnego ma艂偶onk贸w nie bierze si臋 pod uwag臋 obci膮偶enia hipotecznego nieruchomo艣ci.

Dotychczas spiera艂y si臋 dwie teori臋. Pierwsza zak艂ada艂a uj臋cie warto艣ci kredytu w warto艣ci nieruchomo艣ci poprzez zmniejszenia warto艣ci nieruchomo艣ci o warto艣膰 obci膮偶enia kredytowego. Druga koncepcja zak艂ada艂a pomini臋cie obci膮偶enia kredytowego przy ustalaniu warto艣ci nieruchomo艣ci.

Podkre艣lenia wymaga, 偶e oba sposoby procedowania mia艂y swoje wady i zalety, jednak rozwi膮zanie uwzgl臋dniaj膮ce obci膮偶enie hipoteczne przy ustalaniu warto艣ci nieruchomo艣ci wydaje si臋 lepiej zabezpiecza膰 interesy stron.

PRAWO SPO呕YWCZE/FMCG

Nowa ustawa o przeciwdzia艂aniu marnowaniu 偶ywno艣ci

W lipcu uchwalono nowe przepisy, kt贸re maj膮 zapobiec zjawisku marnowania 偶ywno艣ci. Ustawa okre艣la zasady post臋powania z 偶ywno艣ci膮 oraz obowi膮zki sprzedawc贸w 偶ywno艣ci w celu przeciwdzia艂ania negatywnym skutkom spo艂ecznym, 艣rodowiskowym i gospodarczym marnowania 偶ywno艣ci. G艂贸wnym celem zmian jest w艂膮czenie dystrybutor贸w 偶ywno艣ci do funkcjonuj膮cych i wprowadzanych mechanizm贸w w zakresie przeciwdzia艂ania marnowaniu 偶ywno艣ci.

Ustawa przewiduje wprowadzenie obowi膮zku zawarcia przez sprzedawc臋 偶ywno艣ci umowy w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem niewa偶no艣ci z organizacj膮 pozarz膮dow膮, kt贸ra ureguluje zasady nieodp艂atnego przekazywania 偶ywno艣ci spe艂niaj膮cej wymogi prawa 偶ywno艣ciowego, nieprzeznaczonej do sprzeda偶y, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na wady wygl膮du tej 偶ywno艣ci albo jej opakowa艅. Obowi膮zek nie obejmie napoj贸w alkoholowych o zawarto艣ci alkoholu powy偶ej 1,2% oraz napoj贸w alkoholowych b臋d膮cych mieszanin膮 piwa i napoj贸w bezalkoholowych, w kt贸rych zawarto艣膰 alkoholu przekracza 0,5%.

Powy偶szy obowi膮zek zostanie na艂o偶ony na sprzedawc臋 偶ywno艣ci prowadz膮cego przedsi臋biorstwo spo偶ywcze w zakresie sprzeda偶y 偶ywno艣ci w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzeda偶y powy偶ej 250 m2, w kt贸rej przychody ze sprzeda偶y 偶ywno艣ci stanowi膮 co najmniej 50% przychod贸w ze sprzeda偶y wszystkich towar贸w.

Co istotne, 偶ywno艣膰 b臋dzie mog艂a by膰 przekazana wy艂膮cznie do organizacji, kt贸rych celem statutowym jest wykonywanie zada艅 w sferze zada艅 publicznych w zakresie:

1) pomocy spo艂ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 偶yciowej oraz wyr贸wnywania szans tych rodzin i os贸b;

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zast臋pczej;

3) dzia艂alno艣ci charytatywnej, polegaj膮cej m.in. na przekazywaniu 偶ywno艣ci osobom potrzebuj膮cym lub prowadzeniu zak艂ad贸w 偶ywienia zbiorowego dla os贸b potrzebuj膮cych.

Ustawa nak艂ada na sprzedawc贸w 偶ywno艣ci dodatkowy obowi膮zek przeprowadzenia w jednostkach handlowych kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania 偶ywno艣ci膮 oraz przeciwdzia艂ania marnowaniu 偶ywno艣ci, a tak偶e przewiduje ponoszenie przez nich op艂aty za marnowanie 偶ywno艣ci.

Przepisy przewiduj膮 sankcje w postaci kar pieni臋偶nych za naruszenie obowi膮zk贸w ustawowych.

Ustawa wesz艂a w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia, tj. w dniu 18 wrze艣nia, z wyj膮tkiem przepis贸w odnosz膮cych si臋 do op艂aty za wytwarzanie odpad贸w oraz przepis贸w dotycz膮cych administracyjnych kar pieni臋偶nych, kt贸re wejd膮 w 偶ycie pierwszego dnia sz贸stego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu og艂oszenia ustawy.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w

Na pocz膮tku lipca zmianie uleg艂y przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w. Celem modyfikacji przepis贸w jest dostosowanie prawa krajowego do przepis贸w rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klient贸w ze wzgl臋du na przynale偶no艣膰 pa艅stwow膮, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia dzia艂alno艣ci na rynku wewn臋trznym oraz w sprawie zmiany rozporz膮dze艅 (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.

Przepisy Rozporz膮dzenia przewiduj膮 obowi膮zek wyznaczenia na gruncie przepis贸w krajowych organu, kt贸ry b臋dzie odpowiedzialny za egzekwowanie narusze艅 jego przepis贸w oraz okre艣lenie podmiotu powo艂anego do udzielania pomocy konsumentom w zakresie wynikaj膮cym ze stosowania tego rozporz膮dzenia. Organem tym b臋dzie Prezes Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w – w zakresie przeciwdzia艂ania praktykom ograniczaj膮cym konkurencj臋 oraz praktykom naruszaj膮cym zbiorowe interesy konsument贸w, w pozosta艂ym zakresie obowi膮zek ten b臋dzie spoczywa艂 na s膮dach powszechnych. Organem odpowiedzialnym za udzielanie konsumentom praktycznej pomocy w przypadku sporu pomi臋dzy konsumentem a przedsi臋biorc膮 b臋dzie dzia艂aj膮cy przy Prezesie UOKiK Punkt Kontaktowy ds. pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich oraz internetowego systemu rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich. Zmiany umo偶liwiaj膮 Prezesowi UOKiK dost臋p do tajemnicy skarbowej oraz tajemnicy bankowej na potrzeby prowadzonych post臋powa艅.

Zasadnicza cz臋艣膰 przepis贸w nowelizacji wchodzi w 偶ycie 17 wrze艣nia 2019 r.

RODO/GDPR

U偶ycie wtyczki 鈥濴ubi臋 to鈥 prowadzi do wsp贸艂administrowania danymi osobowymi z Facebookiem

Podmiot, kt贸ry zamieszcza wtyczk臋 鈥濴ubi臋 to鈥 na swojej stronie internetowej oraz jej dostawca – Facebook s膮 administratorami danych osobowych os贸b korzystaj膮cych z takiej witryny. Takie stanowisko zaprezentowano w wyroku Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 roku wydanego w sprawie C-40/17* Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV.

Zgodnie ze wskazanym wyrokiem w przypadkach, w kt贸rych przetwarzanie jest konieczne do realizacji uzasadnionych interes贸w, ka偶dy ze wsp贸艂administrator贸w danych musi w ramach gromadzenia i przekazywania danych uzasadni膰, dlaczego te operacj臋 s膮 w jego dzia艂alno艣ci potrzebne. Nale偶y tak偶e mie膰 na uwadze, 偶e zgodnie z przepisami RODO wsp贸艂administratorzy powinni w przejrzysty spos贸b okre艣li膰 odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialno艣ci dotycz膮cej wype艂niania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w tego rozporz膮dzenia.