Podsumowanie prawne listopada 2018 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne listopada 2018 r.

Podsumowanie prawne listopada 2018┬ár. obejmuje nast─Öpuj─ůce zagadnienia:

ZMIANY W PRAWIE

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
 • Ministerstwo Energii opublikowa┼éo projekt PEP2040

PRAWO GOSPODARCZE

 • Uproszczenia dla przedsi─Öbiorc├│w w prawie podatkowym i gospodarczym
 • Projektowane zmiany w zakresie sk┼éadania sprawozda┼ä w KRS

PRAWO PRACY

 • Zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT├ôW

 • Sprzeda┼╝ on-line ÔÇô bez geoblokady
 • Ubezpieczenia na ┼╝ycie ÔÇô zmiana og├│lnych warunk├│w ubezpieczenia PZU

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Umowa o zarz─ůdzanie PPK

ORZECZNICTWO

 • Osk┼éadkowanie napiwk├│w
 • Opinia bieg┼éego wymaga szczeg├│lnej kontroli s─ůdu orzekaj─ůcego

_ _ _

ZMIANY W PRAWIE

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

28 listopada 2018 roku do Sejmu wp┼éyn─ů┼é rz─ůdowy projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Podczas pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, w dniu 5 grudnia 2018 roku projekt zosta┼é skierowany do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Pa┼ästwa. Rz─ůdowy projekt ma na celu okre┼Ťlenie zasad udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w┬áwysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji oraz wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Projektowana ustawa stanowi odpowied┼║ na ko┼äcz─ůcy si─Ö w 2018 roku system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji oparty dotychczas o system ┼Ťwiadectw pochodzenia.

 • Ministerstwo Energii opublikowa┼éo projekt PEP2040

23 listopada br. na stronie internetowej Ministerstwa Energii ukaza┼é si─Ö projekt dokumentu ÔÇ×Polityka energetyczna Polski do 2040 r.ÔÇŁ (tzw. PEP2040).

Za┼éo┼╝eniem PEP2040 jest okre┼Ťlenie strategii pa┼ästwa w ramach sektora energetycznego na najbli┼╝sze dziesi─Öciolecia. Ministerstwo poinformowa┼éo, ┼╝e realizacja PEP2040 b─Ödzie przebiega─ç w o┼Ťmiu kierunkach, tj.:

 • optymalnego wykorzystania w┼éasnych zasob├│w energetycznych,
 • rozbudowy infrastruktury wytw├│rczej i sieciowej energii elektrycznej,
 • dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej,
 • rozwoju rynk├│w energii,
 • wdro┼╝enia energetyki j─ůdrowej,
 • rozwoju odnawialnych ┼║r├│de┼é energii,
 • rozwoju ciep┼éownictwa i kogeneracji,
 • poprawy efektywno┼Ťci energetycznej

i wedle przypisanych im szczeg├│┼éowych dzia┼éa┼ä wykonawczych.

PEP2040 przedstawiono jako jedn─ů z dziewi─Öciu strategii sektorowych, wynikaj─ůcych ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ministerstwo zapocz─ůtkowa┼éo jednocze┼Ťnie proces konsultacji PEP2040 i do 15 stycznia 2019 roku mo┼╝liwe jest zg┼éaszanie uwag do tre┼Ťci projektu.

PRAWO GOSPODARCZE

 • Uproszczenia dla przedsi─Öbiorc├│w w prawie podatkowym i gospodarczym

W ubieg┼éym miesi─ůcu ÔÇô 9 listopada 2018 r. ÔÇô uchwalona zosta┼éa nowa ustawa o zmianie niekt├│rych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze┼ä dla przedsi─Öbiorc├│w w prawie podatkowym i gospodarczym. Ustawa ta wprowadzi do prawa dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wiele istotnych zmian, w tym tak┼╝e zmian─Ö trybu potwierdzania czynno┼Ťci prawnych dokonanych w imieniu osoby prawnej przez nieumocowan─ů do tego osob─Ö (art. 39 Kodeksu cywilnego).

Dotychczas art. 39 Kodeksu cywilnego przewidywa┼é tylko sytuacj─Ö, w kt├│rej dana osoba podejmowa┼éa czynno┼Ť─ç prawn─ů jako organ osoby prawnej ponad zakres uprawnie┼ä tego organu albo w og├│le tym organem nie b─Öd─ůc i nie wskazywa┼é wyra┼║nie, ┼╝e czynno┼Ť─ç prawna podj─Öta w takich warunkach mo┼╝e zosta─ç potwierdzona przez sam─ů osob─Ö prawn─ů, ju┼╝ poprawnie reprezentowan─ů. W nowym brzmieniu ww. przepisu nie tylko stanowi ju┼╝ wyra┼║nie, ┼╝e osoba prawna mo┼╝e tak─ů czynno┼Ť─ç potwierdzi─ç i tym samym uczyni─ç j─ů wa┼╝n─ů, ale te┼╝, ┼╝e ÔÇ×Druga strona mo┼╝e wyznaczy─ç osobie prawnej, w kt├│rej imieniu umowa zosta┼éa zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje si─Ö wolna po bezskutecznym up┼éywie wyznaczonego terminuÔÇŁ. Dopiero potem konieczny jest zwrot tego, co zosta┼éo uzyskane w wyniku umowy i naprawienie szkody.

Poza tym w art. 39 k.c. pojawi si─Ö te┼╝ nowa regulacja odnosz─ůca si─Ö do samych czynno┼Ťci jednostronnych: ÔÇ×Jednostronna czynno┼Ť─ç prawna dokonana przez dzia┼éaj─ůcego jako organ osoby prawnej bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu jest niewa┼╝na. Jednak┼╝e, gdy ten, komu zosta┼éo z┼éo┼╝one o┼Ťwiadczenie woli w imieniu osoby prawnej, zgodzi┼é si─Ö na dzia┼éanie bez umocowania, stosuje si─Ö odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowaniaÔÇŁ. Je┼╝eli wi─Öc druga strona umowy wie, ┼╝e osoba sk┼éadaj─ůca jej o┼Ťwiadczenie woli nie jest uprawniona do reprezentowania danej osoby prawnej (np. osoba nieumocowana dokonuje w imieniu osoby prawnej odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y) i zgodzi si─Ö na to, to ta osoba prawna mo┼╝e potwierdzi─ç takie o┼Ťwiadczenie woli i w├│wczas odniesie ono skutek prawny. Je┼╝eli natomiast druga strona (odbiorca o┼Ťwiadczenia woli) nie wie, ┼╝e osoba je sk┼éadaj─ůc─ů nie mo┼╝e reprezentowa─ç danej osoby prawnej (ÔÇ×nadawcyÔÇŁ o┼Ťwiadczenia) i nie zgodzi┼éa si─Ö na takie rozwi─ůzanie, to takie o┼Ťwiadczenie jest bezwzgl─Ödnie niewa┼╝ne.

Ca┼éo┼Ť─ç ustawy co do zasady wchodzi w ┼╝ycie z dniem 1 stycznia 2019 roku, jednak wspomniany wy┼╝ej nowy art. 39 k.c. (oraz kilka innych artyku┼é├│w wyra┼║nie wskazanych w art. 54 tej ustawy) wejdzie w ┼╝ycie dopiero w lutym 2019 roku.

 • Projektowane zmiany w zakresie sk┼éadania sprawozda┼ä w KRS

W dniu 9 listopada 2018 roku Sejm uchwali┼é ustaw─Ö o Krajowym Rejestrze Zad┼éu┼╝onych, kt├│ra ma zmieni─ç ustaw─Ö o Krajowym Rejestrze S─ůdowym.

Przede wszystkim ma zosta─ç usuni─Öta luka prawna, powsta┼éa wskutek poprzedniej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze S─ůdowym.┬á Od 15 marca br. profesjonalni pe┼énomocnicy zostali pozbawieni m.in. mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania do KRS sprawozda┼ä finansowych w imieniu swoich mocodawc├│w. Regulacja zawarta w art. 19e ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze S─ůdowym w spos├│b wyra┼║ny okre┼Ťli┼éa kr─ůg os├│b legitymowanych do dokonywania zg┼éosze┼ä. Aktualnie zg┼éoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, kt├│rej numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisana jako cz┼éonek organu uprawnionego do reprezentowania, wsp├│lnik uprawniony do reprezentowania sp├│┼éki osobowej, syndyk albo likwidator.

Zgodnie z projektowan─ů zmian─ů, zg┼éoszenia b─Ödzie m├│g┼é dokona─ç tak┼╝e adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, kt├│rych dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radc├│w Prawnych udost─Öpni┼éa s─ůdom i Ministrowi Sprawiedliwo┼Ťci za po┼Ťrednictwem systemu teleinformatycznego, o kt├│rym w ustawach tych samorz─ůd├│w, o ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i s─ů oni umocowani do dokonania zg┼éoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny b─Ödzie m├│g┼é powo┼éuj─ůc si─Ö na udzielone mu pe┼énomocnictwo podpisa─ç zg┼éoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Zmiany ma wej┼Ť─ç w ┼╝ycie 1 kwietnia 2019 roku.

PRAWO PRACY

 • Zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od dnia 1 stycznia 2019 roku pracodawca b─Ödzie zobowi─ůzany prowadzi─ç i przechowywa─ç w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacj─Ö w sprawach zwi─ůzanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownik├│w. Dokumentacj─Ö nale┼╝y przechowywa─ç w spos├│b gwarantuj─ůcy zachowanie jej poufno┼Ťci, integralno┼Ťci, kompletno┼Ťci oraz dost─Öpno┼Ťci, w warunkach niegro┼╝─ůcych uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a tak┼╝e przez okres 10 lat (a nie jak dotychczas 50 lat), licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w kt├│rym stosunek pracy uleg┼é rozwi─ůzaniu lub wygas┼é, chyba ┼╝e odr─Öbne przepisy przewiduj─ů d┼éu┼╝szy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Okres 10-letni pracodawca b─Ödzie m├│g┼é zastosowa─ç dla wszystkich pracownik├│w zatrudnionych po dniu wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, tj. po dniu 1 stycznia 2019 roku. W przypadku pracownik├│w zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 roku a przed dniem 1 stycznia 2019 roku czas przechowywania dokumentacji mo┼╝e ulec skr├│ceniu do 10 lat pod warunkiem, ┼╝e pracodawca przeka┼╝e do ZUS raporty informacyjne za pracownik├│w, w kt├│rych zawarte zostan─ů informacje do ustalenia ┼Ťwiadcze┼ä oraz do ustalenia ich wysoko┼Ťci. Z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia o zamiarze przekazania raport├│w informacyjnych skutkuje obowi─ůzkiem przekazania raport├│w informacyjnych za wszystkich ubezpieczonych. W przypadku nieprzekazania raport├│w informacyjnych, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej pozostaje bez zmian i wynosi 50 lat.

Ponadto, pracodawca b─Ödzie mia┼é mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany postaci, w kt├│rej prowadzi i przechowuje dokumentacj─Ö pracownicz─ů. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczn─ů nast─Öpuje przez sporz─ůdzenie odwzorowania cyfrowego, w szczeg├│lno┼Ťci skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowan─ů piecz─Öci─ů elektroniczn─ů pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upowa┼╝nionej przez pracodawc─Ö osoby, potwierdzaj─ůcym zgodno┼Ť─ç odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym. Dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci elektronicznej jest r├│wnowa┼╝na z dokumentacj─ů pracownicz─ů prowadzon─ů i przechowywan─ů w postaci papierowej. Nale┼╝y tylko pami─Öta─ç, ┼╝e pracodawca b─Ödzie zobowi─ůzany do poinformowania pracownik├│w w spos├│b u niego przyj─Öty o:

1) zmianie postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;

2) mo┼╝liwo┼Ťci odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o kt├│rej mowa w pkt 1.

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT├ôW

 • Sprzeda┼╝ on-line ÔÇô bez geoblokady

Kilka dni temu, 3 grudnia, wesz┼éo w ┼╝ycie uchwalone w lutym br. unijne rozporz─ůdzenie w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klient├│w ze wzgl─Ödu na przynale┼╝no┼Ť─ç┬ápa┼ästwow─ů, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci na rynku wewn─Ötrznym.

Geoblokada to dyskryminuj─ůca praktyka, kt├│ra uniemo┼╝liwia┼éa klientom dost─Öpu w sieci do produkt├│w i us┼éug i ich zakupu poprzez stron─Ö znajduj─ůc─ů si─Ö w innym pa┼ästwie cz┼éonkowskim. Dyskryminacja mog┼éa dotyczy─ç┬ácen, sprzeda┼╝y i warunk├│w p┼éatno┼Ťci.

Nowe przepisy maj─ů┬ána celu usuni─Öcie barier w e-handlu. Sprzedawcy nie mog─ů oferowa─ç klientom dyskryminacyjnych warunk├│w w trzech przypadkach:

 1. sprzedaj─ů towary, a te zostaj─ů dor─Öczone do pa┼ästwa cz┼éonkowskiego, do kt├│rego sprzedawcy oferuj─ů dostaw─Ö, lub zostaj─ů odebrane w miejscu, kt├│re uzgodnili z klientem,
 2. oferuj─ů us┼éugi dostarczane elektronicznie, np. us┼éugi w chmurze, us┼éugi hurtowni danych, web hosting i zapory sieciowe,
 3. ┼Ťwiadcz─ů us┼éugi, z kt├│rych klient korzysta w kraju prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci przez sprzedawc─Ö, np. us┼éugi hotelowe, wydarzenia sportowe, wynajem samochod├│w oraz bilety wst─Öpu na festiwale muzyczne czy do park├│w rozrywki.

Przepisy zakazuj─ů┬ánieuzasadnionej dyskryminacji klient├│w ze wzgl─Ödu na metod─Ö p┼éatno┼Ťci.

Z zakresu rozporz─ůdzenia wy┼é─ůczone s─ů m. in. e-booki, gry internetowe, oprogramowanie czy us┼éugi finansowe, audiowizualne, transportowe, zdrowotne i spo┼éeczne.

 • Ubezpieczenia na ┼╝ycie ÔÇô zmiana og├│lnych warunk├│w ubezpieczenia PZU

Urz─ůd Ochrony Konkurencji i Konsument├│w przeprowadzi┼é post─Öpowanie wyja┼Ťniaj─ůce w sprawie Powszechnego Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä na ┼╗ycie w┬áczerwcu 2017 r. po zawiadomieniu Rzecznika Finansowego, do kt├│rego dociera┼éy skargi klient├│w.

Jak ustalono, PZU stosowa┼éo klauzule, na podstawie kt├│rych odmawiano wyp┼éaty ┼Ťwiadczenia, z uwagi na wcze┼Ťniejsz─ů chorob─Ö ubezpieczonego, nawet je┼╝eli nie mia┼éa zwi─ůzku ze ┼Ťmierci─ů, specjalistycznym leczeniem czy niezdolno┼Ťci─ů do pracy ubezpieczonego. UOKiK zarzuci┼é postanowieniom zamieszczonym w umowach zbytni─ů┬áog├│lnikowo┼Ť─ç, przez co klient nie by┼é w stanie oceni─ç┬áczy jakakolwiek zdiagnozowana w przesz┼éo┼Ťci choroba nie spowoduje odmowy wyp┼éaty ┼Ťwiadczenia.

W toku post─Öpowania ubezpieczyciel zmieni┼é stosowane klauzule, w kt├│rych konkretnie i wyra┼║nie okre┼Ťlono, ┼╝e nie dojdzie do wyp┼éaty ┼Ťwiadczenia, gdy ┼Ťmier─ç, operacja, czy niezdolno┼Ť─ç do pracy b─Öd─ů wynika┼éy z wcze┼Ťniejszej choroby, kt├│ra faktycznie spowodowa┼éa to nieszcz─Ö┼Ťliwe zdarzenie. Wskazano r├│wnie┼╝ katalog chor├│b.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Umowa o zarz─ůdzanie PPK

W dniu┬á1 stycznia 2019 r.┬áwchodz─ů w ┼╝ycie zmiany w przepisach ustawy – Prawo zam├│wie┼ä publicznych, wprowadzone ustaw─ů o pracowniczych planach kapita┼éowych (PPK).

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy PPK wprowadzenie zmiany w art. 4 pkt 4 ustawy Pzp wynika st─ůd, ┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç zawarcia umowy o zarz─ůdzanie PPK jest ┼Ťci┼Ťle zwi─ůzana z umow─ů o prac─Ö, poniewa┼╝ nie mo┼╝na jej zawrze─ç bez istniej─ůcego zatrudnienia ÔÇô zgodnie z projektem ustawy o PPK podmiot zatrudniaj─ůcy mo┼╝e zawrze─ç umow─Ö o zarz─ůdzanie PPK, je┼Ťli zatrudnia co najmniej jedn─ů osob─Ö. Dodatkowo gromadzenie ┼Ťrodk├│w w PPK nast─Öpuje jedynie podczas trwania zatrudnienia, a wi─Öc tylko wtedy ┼Ťrodki trafiaj─ů do instytucji finansowej wybranej przez podmiot zatrudniaj─ůcy. Przy wyborze instytucji finansowej zarz─ůdzaj─ůcej PPK zamawiaj─ůcy, na kt├│rych zosta┼é na┼éo┼╝ony powy┼╝szy obowi─ůzek nie b─Öd─ů mieli┬áobowi─ůzku stosowania przepis├│w ustawy Pzp.

ORZECZNICTWO

 • Osk┼éadkowanie napiwk├│w

W wyrok S─ůdu Najwy┼╝szego z dnia 13 wrze┼Ťnia 2018 r., sygn. akt II UK 343/17 s─ůd ten stwierdzi┼é, ┼╝e osk┼éadkowaniu podlegaj─ů tak┼╝e przychody pracownika z tytu┼éu otrzymanych napiwk├│w.

W stanie faktycznym sprawy sp├│┼éka nie zadeklarowa┼éa sk┼éadek na ubezpieczenia spo┼éeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych ┼Üwiadcze┼ä Pracowniczych od otrzymanych przez pracownik├│w kasyna napiwk├│w. W kasynie skrupulatnie by┼éy prowadzone rejestry napiwk├│w, zawieraj─ůce podpisy os├│b, kt├│rym je wyp┼éacano. Pracownicy sporz─ůdzali raz w miesi─ůcu list─Ö napiwk├│w, na podstawie kt├│rej ksi─Ögowo┼Ť─ç oblicza┼éa i odprowadza┼éa zaliczki na poczet podatku dochodowego od os├│b fizycznych. Napiwki ujmowane by┼éy przez pracodawc─Ö jako przych├│d pracownika w rocznych rozliczeniach podatkowych PIT 8 i 11.

Zdaniem S─ůdu Najwy┼╝szego poj─Öcie wynagrodzenia za prac─Ö, o kt├│rym mowa w art. 78 ┬ž 2 Kodeksu pracy, ma charakter w─Ö┼╝szy ni┼╝ poj─Öcie przychod├│w ze stosunku pracy, kt├│re s─ů zdefiniowane w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od os├│b fizycznych. Definicja przychodu zawarta w tym ostatnim przepisie jest zakre┼Ťlona szeroko, obejmuj─ůc „wszelkiego rodzaju wyp┼éaty pieni─Ö┼╝ne” i to bez wzgl─Ödu na ┼║r├│d┼éo finansowania tych ┼Ťrodk├│w. Zestawiaj─ůc zatem art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpiecze┼ä spo┼éecznych z poj─Öciem przychodu z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os├│b fizycznych, nale┼╝y doj┼Ť─ç do wniosku, ┼╝e osk┼éadkowaniu podlegaj─ů tak┼╝e przychody pracownika z tytu┼éu otrzymanych napiwk├│w.

Co wi─Öcej S─ůd uzna┼é, i┼╝ ┼╝e wyk┼éadnia art. 18 ust. 1 w zwi─ůzku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpiecze┼ä spo┼éecznych oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os├│b fizycznych prowadzi do konkluzji, i┼╝ napiwki organizowane, obliczane, przechowywane w depozycie pracodawcy i wyp┼éacane przez upowa┼╝nionych pracownik├│w pracodawcy stanowi─ů podstaw─Ö obliczania sk┼éadek na ubezpieczenia spo┼éeczne i zdrowotne wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy. Jak podkre┼Ťli┼é S─ůd, intencj─ů os├│b wr─Öczaj─ůcych napiwki jest, aby ca┼éa kwota tych napiwk├│w trafi┼éa do dyspozycji konkretnego pracownika lub zespo┼éu pracownik├│w.

 • Opinia bieg┼éego wymaga szczeg├│lnej kontroli s─ůdu orzekaj─ůcego

┬áS─ůd nie mo┼╝e oprze─ç swojego przekonania o istnieniu lub braku okoliczno┼Ťci, kt├│rych zbadanie wymaga wiadomo┼Ťci specjalnych, wy┼é─ůcznie na podstawie konkluzji opinii bieg┼éego, ale powinien sprawdzi─ç poprawno┼Ť─ç poszczeg├│lnych element├│w opinii sk┼éadaj─ůcych si─Ö na trafno┼Ťci jej wniosk├│w ko┼äcowych, niezale┼╝nie od zarzut├│w podnoszonych przez strony. Kontroli s─ůdu podlega r├│wnie┼╝ materia┼é, kt├│ry by┼é podstaw─ů wydania opinii, gdy┼╝ determinuje on miarodajno┼Ť─ç opinii.ÔÇŁ┬á Tak orzek┼é S─ůd Apelacyjny w Gda┼äsku, w wyroku z dnia 24 kwietnia 2018 roku, w sprawie o sygnaturze akt V ACa 128/17.

Uzasadniaj─ůc swoje stanowisko, S─ůd Apelacyjny w Gda┼äsku wskaza┼é, ┼╝e opinia bieg┼éego podlega ocenie s─ůdu w zakresie jej zgodno┼Ťci z formalnymi wymaganiami oraz co do jej mocy przekonuj─ůcej, na tych samych zasadach co inne dowody przeprowadzone w toku post─Öpowania. Dalej S─ůd Apelacyjny wskaza┼é, ┼╝e podstaw─ů do poczynienia ustale┼ä faktycznych w sprawie, mo┼╝e by─ç jedynie opinia pe┼éna, logiczna oraz zgodna ze zgromadzonym w sprawie materia┼éem dowodowym.

W przypadku, kiedy wydana w sprawie opinia budzi w─ůtpliwo┼Ťci s─ůdu orzekaj─ůcego, jest wewn─Ötrznie sprzeczna i niejasna, s─ůd ten powinien, co istotne, bez wzgl─Ödu na to jakie stanowiska w zakresie wydanej opinii zajmuj─ů strony procesu, podj─ů─ç czynno┼Ťci do uzupe┼énienia opinii przez bieg┼éego w formie ustnych wyja┼Ťnie┼ä z┼éo┼╝onych na rozprawie, a w skrajnych przypadkach zleci─ç wydanie opinii innemu bieg┼éemu.

Powy┼╝sze stanowisko S─ůdu Apelacyjnego co do powinno┼Ťci s─ůdu orzekaj─ůcego w zakresie oceny opinii bieg┼éego, zdaje si─Ö by─ç istotne przede wszystkim dla stron proces├│w s─ůdowych niereprezentowanych przez profesjonalnych pe┼énomocnik├│w. Wskaza─ç bowiem nale┼╝y, ┼╝e niezale┼╝nie od tego, czy strona kwestionuje wydan─ů opini─Ö czy te┼╝ nie, s─ůd orzekaj─ůcy ma obowi─ůzek dokonania oceny opinii jako ca┼éo┼Ťci, a nie jedynie przyj─Öcia wniosk├│w ko┼äcowych opinii jako podstawy merytorycznego rozpoznania sprawy. Powy┼╝sze w istocie sprowadza si─Ö do zapewnienia stronom procesu wydania orzeczenia opartego na pe┼énym i zgodnym z wymaganiami formalnymi stawianymi przez prawo procesowe, materiale dowodowym, co z kolei przek┼éada si─Ö na konstytucyjne prawo strony do sprawiedliwego procesu.