Podsumowanie prawne miesi膮ca: lipiec 2016

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne miesi膮ca: lipiec 2016

W聽miesi膮cu lipcu PODSUMOWANIE PRAWNE MIESI膭CA obejmuje nast臋puj膮ce zagadnienia:

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Nowelizacja Prawa energetycznego z dnia 22 lipca 2016 roku
 • Od lipca stawka op艂aty OZE pojawia si臋 na fakturach za energi臋 elektryczn膮

PRAWO CYWILNE

 • Nowelizacja ustawy o ksi臋gach wieczystych i hipotece

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Prezes UOKiK wszcz膮艂 post臋powania wyja艣niaj膮ce w stosunku do operator贸w sieci kom贸rkowych
 • Decyzja UOKiK w sprawie Getin Noble Bank
 • Zawiadomienie UOKiK w sprawie opasek p艂atniczych podczas festiwalu Open鈥檈r.

PRZEGL膭D ORZECZNICTWA

 • Holender skazany na 30 dni aresztu za obraz臋 kr贸la Wilhelma Aleksandra
 • Wyrok s膮du w sprawie odmowy wykonania us艂ugi dla fundacji LGBT
 • Odpowiedzialno艣膰 pracownika za prywatne korzystanie z telefonu s艂u偶bowego.

 

PRAWO ENERGETYCZNE

 • Nowelizacja Prawa energetycznego z dnia 22 lipca 2016 roku

W dniu 2 sierpnia br. opublikowano nowelizacj臋 prawa energetycznego oraz kilku innych ustaw dotycz膮c膮 rynku paliw p艂ynnych. Nowe rozwi膮zania maj膮, zdaniem autor贸w projektu ustawy, m.in. zwi臋kszy膰 bezpiecze艅stwo energetyczne pa艅stwa i u艂atwi膰 walk臋 z szar膮 stref膮. W艣r贸d najwa偶niejszych zmian w ustawie znalaz艂 si臋 zapis, 偶e obowi膮zek utrzymywania zapas贸w gazu b臋d膮 mia艂y wszystkie handluj膮ce nim firmy. Ma si臋 te偶 zwi臋kszy膰 kontrola nad systemem zapas贸w interwencyjnych ropy naftowej i paliw p艂ynnych, uszczelniony b臋dzie system koncesyjny, przywr贸cony zostanie obowi膮zek posiadania koncesji na obr贸t benzyn膮 lotnicz膮. Nowelizacja wprowadza te偶 nowy rodzaj koncesji – na prze艂adunek paliw ciek艂ych. Ma te偶 powsta膰 jednolita baza infrastruktury paliw ciek艂ych, na przedsi臋biorstwa energetyczne i firmy przywo偶膮ce takie paliwa do Polski zostan膮 na艂o偶one nowe obowi膮zki sprawozdawcze. Wzmocniona zostanie rola prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki.

W ustawie jest te偶 kontrowersyjny – zdaniem opozycji i bran偶y – zapis dotycz膮cy przedsi臋biorstw wytwarzaj膮cych paliwa p艂ynne LPG oraz obracaj膮cych nimi za granic膮, kt贸re b臋d膮 mia艂y obowi膮zek z艂o偶enia zabezpieczenia maj膮tkowego w wysoko艣ci 10 mln z艂. Jak wyja艣niali podczas pracy nad projektem ustawy jej autorzy, w tym przypadku nie chodzi o to, by firma, ubiegaj膮c si臋 o koncesj臋 wp艂aci艂a 10 mln z艂. Musi uzyska膰 gwarancj臋 bankow膮, kt贸ra kosztuje od kilkunastu do kilkudziesi臋ciu tysi臋cy z艂otych.

Ustawa wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 30 dnia od dnia og艂oszenia; jednym z wyj膮tk贸w jest zapis o przesuni臋ciu o trzy miesi膮ce obowi膮zku przedstawiania koncesji – dotycz膮cy firm dzia艂aj膮cych na rynku LPG.

 

 • Od lipca stawka op艂aty OZE pojawia si臋 na fakturach za energi臋 elektryczn膮

Op艂ata OZE wynosi 2,51 z艂 za MWh zu偶ytej energii. Wynika ona z mechanizm贸w i instrument贸w wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii oraz biogazu rolniczego i ciep艂a w instalacjach OZE, kt贸re zosta艂y wprowadzone ustaw膮 o OZE. Op艂ata ta jest zwi膮zana z zapewnieniem dost臋pno艣ci energii ze 藕r贸de艂 odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym i jest pobierana przez operator贸w system贸w dystrybucyjnych. Op艂aty te dystrybutorzy zacz臋li pobiera膰 od 1 lipca 2016 roku, tj. od dnia wej艣cia w 偶ycie rozdzia艂u 4 ustawy o OZE. Op艂ata OZE zosta艂a uwzgl臋dniona w taryfach tych przedsi臋biorstw energetycznych na 2016 rok.

殴r贸d艂o: http://www.ure.gov.pl

 

PRAWO CYWILNE

 • Nowelizacja ustawy o ksi臋gach wieczystych i hipotece

Od 1 lipca 2016 roku wchodzi w 偶ycie nowelizacja ustawy o ksi臋gach wieczystych i hipotece. Nowe przepisy stanowi膮, 偶e ksi臋gi wieczyste s膮 zak艂adane i prowadzone w systemie teleinformatycznym. Elektroniczne post臋powanie wieczystoksi臋gowe ma zapewni膰 艂atwiejszy i szybszy dost臋p do s膮du, a tak偶e sprawniejsze za艂atwianie spraw.

Nowelizacja wprowadzi艂a do polskiej procedury cywilnej elektroniczne post臋powanie wieczystoksi臋gowe poprzez dodanie dodatkowych przepis贸w do istniej膮cego obecnie rozdzia艂u Kodeksu post臋powania cywilnego reguluj膮cego 鈥瀟radycyjne鈥 post臋powanie wieczystoksi臋gowe.

Nowe przepisy przewiduj膮 obowi膮zek sk艂adania za po艣rednictwem systemu teleinformatycznego wniosk贸w o wpis do ksi臋gi wieczystej oraz wniosk贸w o za艂o偶enie ksi臋gi wieczystej, co ma umo偶liwi膰 automatyczne przetwarzanie danych zawartych w tre艣ci wniosku do struktury ksi臋gi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym, po zweryfikowaniu tych danych przez s臋dziego lub referendarza s膮dowego. Sk艂adane w ten spos贸b wnioski o wpis do ksi臋gi wieczystej maj膮 pozwoli膰 na automatyczne zamieszczanie wzmianek wy艂膮czaj膮cych r臋kojmi臋 wiary publicznej ksi膮g wieczystych niezw艂ocznie po sporz膮dzeniu aktu notarialnego, co ma m.in. przyczyni膰 si臋 do dalszego zwi臋kszenia bezpiecze艅stwa obrotu nieruchomo艣ciami. Celem szczeg贸艂owym ustawy nowelizacyjnej jest za艣 zwi臋kszenie i u艂atwienie dost臋pu obywatelom i uprawnionym podmiotom do ksi膮g wieczystych poprzez udost臋pnienie drog膮 elektroniczn膮 informacji zawartych w centralnej bazie danych ksi膮g wieczystych.

 

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 • Prezes UOKiK wszcz膮艂 post臋powania wyja艣niaj膮ce w stosunku do operator贸w sieci kom贸rkowych

Prezes UOKiK wszcz膮艂 post臋powania wyja艣niaj膮ce wobec Polkomtel, Orange Polska oraz T-Mobile Polska. Urz膮d sprawdzi zakres i spos贸b udost臋pniania przez operator贸w nagra艅 rozm贸w sprzeda偶owych.

Jednym z najcz臋艣ciej wybieranych przez konsument贸w kana艂贸w komunikacji z operatorem jest infolinia. Podczas rozmowy z konsultantem, mo偶na uzyska膰 informacje na temat 艣wiadczonych us艂ug oraz dokona膰 zmiany obowi膮zuj膮cej umowy lub ustali膰 warunki nowej umowy o 艣wiadczenie us艂ug telekomunikacyjnych. Rozmowy z infolini膮 s膮 zazwyczaj nagrywane, o czym konsumenci s膮 informowani przez operator贸w.聽 Zgodnie z informacjami docieraj膮cymi do UOKiK, konsumenci bardzo cz臋sto nie maj膮 dost臋pu do nagrywanych rozm贸w, w szczeg贸lno艣ci w toku trwaj膮cego post臋powania reklamacyjnego. Operatorzy telekomunikacyjni w odpowiedziach na reklamacje pos艂uguj膮 si臋 argumentem przeprowadzenia weryfikacji prawid艂owo艣ci procesu zawierania czy zmiany umowy w oparciu o ods艂uchanie zapisu rozmowy sprzeda偶owej.

Zdaniem Prezesa UOKiK, brak mo偶liwo艣ci weryfikacji nagrania ze strony konsumenta mo偶e w znaczny spos贸b narusza膰 jego prawa. Operator bowiem, posiadaj膮c dost臋p do zapisu nagrania rozmowy sprzeda偶owej, na jej podstawie dokonuje jednostronnej interpretacji ustale艅, co pozostaje poza kontrol膮 drugiej strony umowy.

W zwi膮zku z wymienionymi nieprawid艂owo艣ciami na rynku us艂ug telekomunikacyjnych Prezes UOKiK wszcz膮艂 post臋powania wyja艣niaj膮ce wobec Polkomtel, Orange Polska oraz T-Mobile Polska sprawdzaj膮ce zakres i spos贸b udost臋pniania nagra艅 rozm贸w sprzeda偶owych prowadz膮cych, przede wszystkim, do zawarcia umowy. Urz膮d analizowa艂 tak偶e dzia艂ania operatora sieci Play, P4, kt贸ry w wyniku tzw. mi臋kkiego wyst膮pienia skierowanego przez Urz膮d, dobrowolnie zmieni艂 swoj膮 praktyk臋 i udost臋pnia konsumentom nagrane rozmowy, w trakcie kt贸rych ustalono warunki nowej umowy o 艣wiadczenie us艂ug telekomunikacyjnych.

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym przedsi臋biorca ma obowi膮zek przechowywania i udost臋pniania tre艣ci nagrania, w trakcie kt贸rego dosz艂o do zmiany warunk贸w umowy. Dostawca us艂ug powinien utrwali膰 o艣wiadczenie abonenta z艂o偶one za pomoc膮 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 w szczeg贸lno艣ci telefonicznie. Nagranie powinno by膰 przechowywane do ko艅ca umowy, a jego tre艣膰 udost臋pniona przede wszystkim w trakcie post臋powania reklamacyjnego.

殴r贸d艂o: https://uokik.gov.pl

 

 • Decyzja UOKiK w sprawie Getin Noble Bank

Getin Noble Bank odda 100 z艂 klientom, kt贸rym nie rozpatrzy艂 reklamacji w terminie 鈥 to wynik decyzji Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w. Prezes Urz臋du przyj膮艂 zobowi膮zanie przedsi臋biorcy zawieraj膮ce rekompensat臋 publiczn膮, aby usun膮膰 skutki niekorzystnej praktyki. Post臋powanie przeciwko Getin Noble Bankowi zosta艂o wszcz臋te pod koniec grudnia 2014 roku. Urz膮d sprawdzi艂 procedury zwi膮zane z rozpatrywaniem przez bank reklamacji oraz terminy udzielania odpowiedzi. Jak wykaza艂o post臋powanie UOKiK, bank przekracza艂 czas na rozpatrzenie reklamacji.

Zdaniem Prezesa UOKiK d艂ugotrwa艂e rozpatrywanie reklamacji narusza dobre obyczaje. Zar贸wno Kodeks Etyki Bankowej, jak i 聽postanowienia w zawieranych przez bank umowach wyra藕nie wskazywa艂y, 偶e czas na udzielenie odpowiedzi na reklamacj臋 nie powinien przekroczy膰 30 dni. Bank聽 nie dotrzymywa艂 tych termin贸w.

Getin Noble Bank zobowi膮za艂 si臋 do zmiany praktyki i zrekompensowania strat konsumentom. Przedsi臋biorca odda 100 z艂 tym klientom, kt贸rym nie udzieli艂 w terminie odpowiedzi na z艂o偶on膮 reklamacj臋 w latach 2012-2014.

Urz膮d przeanalizowa艂 praktyk臋 banku w latach 2012-2014. Od 5 sierpnia 2015 roku obowi膮zuje ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, reguluj膮ca zasady reklamacji.

殴r贸d艂o: https://uokik.gov.pl

 

 • Zawiadomienie UOKiK w sprawie opasek p艂atniczych podczas festiwalu Open鈥檈r.

Do UOKiK zosta艂o z艂o偶one zawiadomienie w sprawie ewentualnego wprowadzenia聽 w b艂膮d os贸b, kt贸re podczas tegorocznego聽 festiwalu Open鈥檈r korzysta艂y z opasek p艂atniczych.

System p艂atniczy opiera艂 si臋 na opaskach na r臋k臋, kt贸re mo偶na by艂o do艂adowa膰 dowoln膮, jednak nie mniejsz膮 ni偶 30 z艂 kwot膮. Rozdawany wraz z opaskami regulamin, napisany drobn膮 czcionk膮 informowa艂, 偶e zarejestrowanie opaski jest jednoznaczne z podpisaniem trzyletniej umowy z firm膮 Intercash zarejestrowan膮 na wyspie Man. Jak si臋 okaza艂o, skorzystanie z mo偶liwo艣ci p艂acenia opask膮 wi膮za艂o si臋 ze zobowi膮zaniem do p艂acenia co miesi膮c 1 z艂 za jej posiadanie, 15 z艂 za wyp艂at臋 z bankomatu oraz 30 z艂 za rozwi膮zanie umowy.

Tymczasem organizator festiwalu na swojej stronie internetowej zapewnia艂, 偶e korzystanie z opasek jest bezp艂atne i zach臋ca艂 do ich rejestracji, co wi膮za膰 si臋 mia艂o z dodatkowymi korzy艣ciami.

殴r贸d艂o: http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci

 

PRZEGL膭D ORZECZNICTWA

 • Holender skazany na 30 dni aresztu za obraz臋 kr贸la Wilhelma Aleksandra

Na 30 dni wi臋zienia zosta艂 skazany przez s膮d w Amsterdamie pewien Holender za zniewa偶enie kr贸la Wilhelma Aleksandra. M臋偶czyzn臋 skazano na podstawie rzadko u偶ywanego w Holandii prawa z XIX wieku.

Holender na Facebooku w kwietniu 2015 roku nazwa艂 kr贸la morderc膮, gwa艂cicielem, prze艣ladowc膮 i z艂odziejem. „Pozwany naruszy艂 godno艣膰 kr贸la. Takie zachowanie nie jest akceptowane w naszym spo艂ecze艅stwie” – napisa艂a s臋dzia Sylvia Taalman w uzasadnieniu wyroku.

Wielu Holendr贸w uwa偶a, 偶e prawo dotycz膮ce obrazy majestatu jest archaiczne i powinno zosta膰 zniesione. Przest臋pstwo to jest zagro偶one kar膮 do pi臋ciu lat wi臋zienia i grzywn膮 20 tysi臋cy euro. Jego internetowy wpis zwr贸ci艂 uwag臋 w艂adz, gdy偶 dokona艂 go kr贸tko przed wizyt膮 kr贸la w s膮siednim mie艣cie Zwolle.

Wilhelm Aleksander zasiad艂 na tronie w kwietniu 2013 roku po abdykacji matki, kr贸lowej Beatrix. Kr贸lewska rodzina jest popularna w艣r贸d Holendr贸w, cho膰 49-letni kr贸l – jak pisze Reuters – nie jest tak szanowany jak jego matka, kt贸ra panowa艂a 33 lata, i jak jego 偶ona, urodzona w Argentynie kr贸lowa Maxima.

殴r贸d艂o: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul

 

 • Wyrok s膮du w sprawie odmowy wykonania us艂ugi dla fundacji LGBT

S膮d Rejonowy dla 艁odzi Widzewa uzna艂, 偶e pracownik drukarni odmawiaj膮c wykonania tzw. roll up鈥檜 z grafik膮 Fundacji LGBT Business Forum pope艂ni艂 wykroczenie. Wskutek skutecznie wniesionego sprzeciwu przygotowanego przez prawnik贸w Ordo Iuris, wyrok ten utraci艂 moc.

Pracownik jednej z drukarni odmawiaj膮c wykonania zlecenia w mailu napisa艂 鈥濶ie przyczyniamy si臋 do promocji ruch贸w LGBT nasz膮 prac膮”.

Z uwagi na brak mo偶liwo艣ci polubownego rozwi膮zania sporu Fundacja z艂o偶y艂a zawiadomienie o podejrzeniu pope艂nienia wykroczenia, a nast臋pnie samodzielny wniosek o ukaranie.

S膮d Rejonowy dla 艁odzi Widzewa uzna艂 odmow臋 pracownika drukarni za wykroczenie z art. 138 Kodeksu wykrocze艅, zgodnie z kt贸rym je偶eli podmiot zawodowo zajmuj膮cy si臋 艣wiadczeniem us艂ug umy艣lnie i bez uzasadnionej przyczyny odmawia 艣wiadczenia, do kt贸rego jest obowi膮zany, to podlega karze grzywny. S膮d nakaza艂 jednocze艣nie pracownikowi zap艂at臋 grzywny w wysoko艣ci 200 z艂.

殴r贸d艂o: http://www.rp.pl/Prawo-karne

 

 • Odpowiedzialno艣膰 pracownika za prywatne korzystanie z telefonu s艂u偶bowego

Zgodnie z wyrokiem S膮du Najwy偶szego z dnia 22 marca 2016 roku (sygn. akt II PK 31/15): 鈥濨ezpodstawne jest przerzucanie na pracodawc臋 ryzyka ponoszenia koszt贸w pozas艂u偶bowych po艂膮cze艅 telefoniczno-internetowych wykonanych w prywatnym interesie pracownika, poniewa偶 wyrz膮dzenie pracodawcy szkody przez samowolne u偶ywanie s艂u偶bowego telefonu do cel贸w lub potrzeb prywatnych nie jest dzia艂aniem ani w granicach ryzyka pracodawcy, ani w granicach dopuszczalnego ryzyka pracownika.鈥

Sp贸r mia艂 nast臋puj膮cy przebieg: pracodawca rozwi膮za艂 umow臋 o prac臋 w trybie dyscyplinarnym (art. 52 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy) z pracownikiem, kt贸ry u偶ywa艂 telefonu s艂u偶bowego w celach prywatnych wyrz膮dzaj膮c w ten spos贸b szkod臋 w wysoko艣ci 37 tys. z艂otych (tylko w czerwcu 2011 r.) i wyst膮pi艂 o odszkodowanie.

S膮d Najwy偶szy badaj膮cy skarg臋 kasacyjn膮 pracodawcy uzna艂, 偶e obarczenie pracodawcy ryzykiem i kosztami samowolnego korzystania ze s艂u偶bowego telefonu w prywatnych celach pracownika jest nieracjonalne 鈥 zw艂aszcza, 偶e pozwany pracownik u偶ywa艂 go z pe艂n膮 艣wiadomo艣ci膮 wyrz膮dzenia szkody, po godzinach pracy, przewiduj膮c, 偶e rachunek mo偶e by膰 wy偶szy 鈥 i b臋d膮c gotowym na uregulowanie nadwy偶ki.