Podsumowanie prawne stycznia 2019 r.

www.mgs-law.eu

Podsumowanie prawne stycznia 2019 r.

Podsumowanie prawne stycznia 2019┬ár. obejmuje nast─Öpuj─ůce zagadnienia:

ENERGETYKA

 • Projekt tzw. rozporz─ůdzenia taryfowego
 • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
 • Nowe ceny gazu dla odbiorc├│w w gospodarstwach domowych
 • Informacja Prezesa URE w sprawie og┼éoszenia ostatecznych wynik├│w aukcji g┼é├│wnej na rok dostaw 2023
 • Wykaz odbiorc├│w przemys┼éowych
 • Zawieszenie dzia┼éania witryny kalkulatora ofert/taryf energetycznych

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany umowy na sprzeda┼╝ energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w ┼Ťwietle ustawy ÔÇô Prawo zam├│wie┼ä publicznych

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT├ôW

 • Kara za niedozwolone klauzule we wzorcach um├│w
 • Nowy rejestr klauzul niedozwolonych

ORZECZNICTWO

 • Odpowiedzialno┼Ť─ç cz┼éonka zarz─ůdu sp├│┼éki z ograniczon─ů┬áodpowiedzialno┼Ťci─ů
 • Zwrot cz─Ö┼Ťci wk┼éadu wsp├│lnika a przysporzenie maj─ůtkowe
 • Windykacja a dobra osobiste
 • Trybuna┼é Konstytucyjny uzna┼é, ┼╝e pracownik w okresie przedemerytalnym, kt├│remu niezgodnie z prawem wypowiedziano umow─Ö terminow─ů, nie mo┼╝e by─ç traktowany gorzej ni┼╝ pracownik zatrudniony na czas nieokre┼Ťlony

– – –

 ENERGETYKA

 • Projekt tzw. rozporz─ůdzenia taryfowego

24 stycznia 2019 roku Ministerstwo Energii opublikowa┼éo projekt rozporz─ůdzenia Ministra Energii w sprawie szczeg├│┼éowych zasad kszta┼étowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze┼ä w obrocie energi─ů elektryczn─ů. Przedmiotem projektu z dnia 14 stycznia 2019 roku jest okre┼Ťlenie szczeg├│┼éowych zasad kszta┼étowania taryf dla energii elektrycznej, kalkulacji cen i stawek op┼éat a tak┼╝e rozlicze┼ä z odbiorcami oraz mi─Ödzy przedsi─Öbiorstwami energetycznymi. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania, swoje uwagi przedstawi┼é dotychczas Prezes URE. Zgodnie z za┼éo┼╝eniami przepis├│w przej┼Ťciowych i ko┼äcowych projektu do spraw wszcz─Ötych, a niezako┼äczonych przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie rozporz─ůdzenia, zastosowanie b─Öd─ů mia┼éy przepisy tego rozporz─ůdzenia. Planowany dzie┼ä wej┼Ťcia w ┼╝ycie rozporz─ůdzenia, to dzie┼ä nast─Öpuj─ůcy po dniu jego og┼éoszenia.

 • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

25 stycznia 2019 roku wejd─ů w ┼╝ycie przepisy ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ustawa ma prowadzi─ç do ograniczania niekorzystnych zjawisk ┼Ťrodowiskowych przy zapewnieniu bezpiecze┼ästwa dostaw ciep┼éa i energii elektrycznej. Przez rozw├│j wysokosprawnej kogeneracji ma r├│wnie┼╝ na celu popraw─Ö efektywno┼Ťci wykorzystania no┼Ťnik├│w energii.

Przewidywane przez ustaw─Ö wsparcie b─Ödzie realizowane za po┼Ťrednictwem premii dop┼éacanych wytw├│rcom do cen energii elektrycznej w nast─Öpuj─ůcych formach: (i) aukcyjnego systemu wsparcia, (ii) systemu wsparcia w formie premii gwarantowanej, (iii) systemu wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej, a tak┼╝e (iv) systemu wsparcia w postaci naboru.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodno┼Ťci pomocy publicznej przewidzianej w ustawie ze wsp├│lnym rynkiem albo decyzji stwierdzaj─ůcej, ┼╝e przewidywany w ustawie mechanizm wsparcia nie stanowi pomocy publicznej Prezes URE nie wydaje decyzji o dopuszczeniu do udzia┼éu w poszczeg├│lnych systemach wsparcia, jak r├│wnie┼╝ nie og┼éasza aukcji, ani naboru.

 • Nowe ceny gazu dla odbiorc├│w w gospodarstwach domowych

W dniu 25 stycznia 2019 roku Prezes URE zatwierdzi┼é taryfy PGNiG Obr├│t Detaliczny oraz Polskiej Sp├│┼éki Gazownictwa (dalej jako ÔÇ×PSGÔÇŁ). Taryfy zosta┼éy zatwierdzone na okres do 31 grudnia 2019 roku. Dla PGNiG Obr├│t Detaliczny Prezes URE zatwierdzi┼é cen─Ö gazu podwy┼╝szon─ů o 2,5%. Dla PSG zatwierdzona taryfa jest ni┼╝sza o 5% dla wszystkich rodzaj├│w paliwa gazowego. O wej┼Ťciu w ┼╝ycie nowych cen decyduj─ů przedsi─Öbiorstwa, z uwzgl─Ödnieniem ram czasowych od 14 do 45 dni od dnia opublikowania decyzji Prezesa URE.

 • Informacja Prezesa URE w sprawie og┼éoszenia ostatecznych wynik├│w aukcji g┼é├│wnej na rok dostaw 2023

14 stycznia 2019 roku na stronie URE zosta┼éa opublikowana Informacja nr 10/2019, w kt├│rej, na podstawie przepis├│w ustawy o rynku mocy, Prezes URE og┼éosi┼é ostateczne wyniki aukcji g┼é├│wnej na rok dostaw 2023 przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2018 roku przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Aukcj─Ö g┼é├│wn─ů na rok dostaw 2023 wygra┼éy 94 oferty. Aukcja zako┼äczy┼éa si─Ö w rundzie 8 z cen─ů zamkni─Öcia w wysoko┼Ťci 202,99 z┼é/kW/rok.

 • Wykaz odbiorc├│w przemys┼éowych

11 stycznia 2019 roku Prezes URE opublikowa┼é Informacj─Ö zawieraj─ůc─ů jednolity wykaz odbiorc├│w przemys┼éowych, kt├│rzy z┼éo┼╝yli o┼Ťwiadczenia, o kt├│rym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych ┼║r├│d┼éach energii. Lista zawiera 272 odbiorc├│w przemys┼éowych.

 • Zawieszenie dzia┼éania witryny kalkulatora ofert/taryf energetycznych

W Informacji nr 4/2019 dnia 2 stycznia 2019 roku Prezes URE poinformowa┼é, i┼╝ w zwi─ůzku z wej┼Ťciem w ┼╝ycie przepis├│w ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niekt├│rych innych ustaw, do czasu przed┼éo┼╝enia przez przedsi─Öbiorstwa obrotu informacji o aktualnych ofertach sprzeda┼╝y energii elektrycznej skierowanych do odbiorc├│w w gospodarstwach domowych, funkcjonowanie witryny kalkulatora ofert/taryf energetycznych zosta┼éo zawieszone.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany umowy na sprzeda┼╝ energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w ┼Ťwietle ustawy ÔÇô Prawo zam├│wie┼ä publicznych

W zwi─ůzku z wej┼Ťciem w ┼╝ycie przepis├│w ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niekt├│rych innych ustaw istotne sta┼éo si─Ö wyja┼Ťnienie kwestii mo┼╝liwo┼Ťci dokonania zmian um├│w w sprawie zam├│wienia publicznego obejmuj─ůcych zakup energii elektrycznej, zawartych po dniu 30 czerwca 2018 r.

W szczeg├│lno┼Ťci, wprowadzone ww. ustaw─ů regulacje oddzia┼éowuj─ů na wysoko┼Ť─ç wynagrodzenia wykonawc├│w, kt├│re w zwi─ůzku z realizacj─ů tych um├│w instytucje zamawiaj─ůce (odbiorcy) s─ů zobowi─ůzani zap┼éaci─ç. Przedsi─Öbiorstwa energetyczne wykonuj─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w zakresie obrotu energi─ů elektryczn─ů, kt├│re po dniu 30 czerwca 2018 r. zawar┼éo umowy sprzeda┼╝y energii elektrycznej lub umowy kompleksowe:

 1. z cen─ů lub stawk─ů op┼éaty wy┼╝sz─ů od ceny lub stawki op┼éaty wynikaj─ůcej ostatnio obowi─ůzuj─ůcej umowy, albo
 2. po raz pierwszy z odbiorc─ů ko┼äcowym, z cen─ů lub stawk─ů op┼éaty wy┼╝sz─ů ni┼╝ cena lub stawka op┼éaty wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej,

– jest obowi─ůzane do zmiany warunk├│w tej umowy nie p├│┼║niej ni┼╝ do dnia 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. W tym przypadku zmiana warunk├│w umowy nast─Öpuje poprzez zmian─Ö ceny energii elektrycznej na cen─Ö nie wy┼╝sz─ů ni┼╝ wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Oznacza to, ┼╝e zmiana umowy sprzeda┼╝y energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej w trybie przewidzianym ustaw─ů PZP nast─ůpi─ç mo┼╝e zgodnie z regulacj─ů art. 144 ustawy PZP.

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENT├ôW

 • Kara za niedozwolone klauzule we wzorcach um├│w

Prezes UOKiK na┼éo┼╝y┼é na Deutsche Bank Polska kar─Ö w wysoko┼Ťci ok. 7 mln z┼é za stosowanie we wzorcach um├│w, aneksach, regulaminach nieprecyzyjnych i niejednoznacznych klauzul.

Zakwestionowane klauzule dotyczy┼éy wyliczania wysoko┼Ťci kurs├│w walut i zasad wykonywania um├│w kredytu przez konsument├│w. Przyk┼éadowo odwo┼éanie w postanowieniu umownym do rynku forex nie wskazywa┼éo konsumentom, gdzie mog─ů znale┼║─ç dane z tego rynku.

Kolejny zarzut UOKiK dotyczy┼é zmiany kurs├│w walut obcych, tj. sytuacji, w kt├│rej bank by┼é uprawniony do zmiany wysoko┼Ťci spreadu walutowego raz w miesi─ůcu i gdy wyst─ůpi─ů okre┼Ťlone czynniki. Brak by┼éo jednak okre┼Ťlenia do jakiej wysoko┼Ťci, a konsument nie mia┼é mo┼╝liwo┼Ťci weryfikacji czy rzeczywi┼Ťcie zmieni┼éy si─Ö┬áokre┼Ťlone przez bank parametry.

Decyzja nie jest prawomocna.

 • Nowy rejestr klauzul niedozwolonych

Na stronie internetowej Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w dzia┼éa nowy rejestr klauzul niedozwolonych: ┬áwww.rejestr.uokik.gov.pl W rejestrze znajduj─ů si─Ö klauzule ze spraw wniesionych do S─ůdu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w przed 17 kwietnia 2016 roku. Strona ma nowe funkcjonalno┼Ťci i znacznie ┼éatwiej mo┼╝na wyszuka─ç konkretne postanowienie.

ORZECZNICTWO

 • Odpowiedzialno┼Ť─ç cz┼éonka zarz─ůdu sp├│┼éki z ograniczon─ů┬áodpowiedzialno┼Ťci─ů

W dniu 30 stycznia 2019 r. S─ůd Najwy┼╝szy podj─ů┼é uchwa┼é─Ö dotycz─ůc─ů zakresu odpowiedzialno┼Ťci cz┼éonka Zarz─ůdu sp├│┼éki z o.o. za jej zobowi─ůzania. Mowa tu oczywi┼Ťcie o odpowiedzialno┼Ťci subsydiarnej takiego cz┼éonka Zarz─ůdu, opartej na art. 299 kodeksu sp├│┼éek handlowych, gdy┼╝ w pierwszym rz─Ödzie sp├│┼éka z o.o. ÔÇô jako samoistna osoba prawna ÔÇô odpowiada za swoje zobowi─ůzania samodzielnie. W tre┼Ťci art. 299 ┬ž2 k.s.h. wskazano, ┼╝e cz┼éonek zarz─ůdu mo┼╝e si─Ö uwolni─ç od powy┼╝szej odpowiedzialno┼Ťci mi─Ödzy innymi w├│wczas gdy ÔÇ×wyka┼╝e, ┼╝e we w┼éa┼Ťciwym czasie zg┼éoszono wniosek o og┼éoszenie upad┼éo┼Ťci (ÔÇŽ) albo ┼╝e niezg┼éoszenie wniosku o og┼éoszenie upad┼éo┼Ťci nast─ůpi┼éo nie z jego winyÔÇŁ. Zg┼éoszenie wniosku o og┼éoszenie odpowiedzialno┼Ťci zdaje si─Ö wi─Öc by─ç pewnego rodzaju dat─ů granicz─ů dla odpowiedzialno┼Ťci za zobowi─ůzania sp├│┼éki.

Tymczasem w odpowiedzi na postawione S─ůdowi Najwy┼╝szemu pytanie o to, czy odpowiedzialno┼Ť─ç cz┼éonk├│w zarz─ůdu sp├│┼éki z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů rozci─ůga si─Ö tak┼╝e na zobowi─ůzania sp├│┼éki powsta┼ée po og┼éoszeniu upad┼éo┼Ťci w sytuacji umorzenia post─Öpowania upad┼éo┼Ťciowego z uwagi na brak ┼Ťrodk├│w na pokrycie koszt├│w tego post─Öpowania, S─ůd ten odpowiedzia┼é twierdz─ůco (sygn. akt III CZP 78/18). Je┼╝eli wi─Öc ju┼╝ po z┼éo┼╝eniu wniosku o og┼éoszenie upad┼éo┼Ťci powstan─ů nowe zobowi─ůzania sp├│┼éki z o.o. a nast─Öpnie post─Öpowanie to zostanie umorzone z uwagi na niemo┼╝liwo┼Ť─ç pokrycia jego koszt├│w przez sp├│┼ék─Ö, takie zobowi─ůzania b─Öd─ů obj─Öte odpowiedzialno┼Ťci─ů Zarz─ůdu ÔÇ×je┼╝eli pozostaj─ů w zwi─ůzku ze stosunkiem prawnym istniej─ůcym w chwili z┼éo┼╝enia wniosku o og┼éoszenie upad┼éo┼ŤciÔÇŁ. Istotny jest zatem fakt, kiedy zosta┼é zawi─ůzany stosunek prawny, z kt├│rego takie koszty wynikaj─ů. Zobowi─ůzania wskazane przez S─ůd Najwy┼╝szy mog─ů obejmowa─ç np. koszty s─ůdowe zas─ůdzone w sprawie prowadzonej przeciwko syndykowi upad┼éej sp├│┼éki.

 • Zwrot cz─Ö┼Ťci wk┼éadu wsp├│lnika a przysporzenie maj─ůtkowe

ÔÇ×Zwrot cz─Ö┼Ťci wk┼éadu nie powoduje u wsp├│lnika przysporzenia maj─ůtkowego, o kt├│rym mowa w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. Skoro wniesienie wk┼éadu i jego zwrot s─ů neutralne podatkowo, to nie spos├│b uzna─ç, ┼╝e zwrot cz─Ö┼Ťci wk┼éadu stanowi─ç ma przych├│d w rozumieniu art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f.ÔÇŁ┬á┬áTak orzek┼é Wojew├│dzki S─ůd Administracyjny w Gda┼äsku, w wyroku z dnia 23 stycznia 2019 roku, ws. o sygn. akt I SA/Gd 1042/18.

Powy┼╝szy wyrok zapad┼é wskutek skargi na interpretacj─Ö indywidualn─ů Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od os├│b fizycznych, kt├│ry uzna┼é, ┼╝e wobec ustawowej luki dotycz─ůcej skutk├│w podatkowych obni┼╝enia wk┼éadu wsp├│lnika sp├│┼éki osobowej, stosowa─ç nale┼╝y re┼╝im prawny odnosz─ůcy si─Ö do wyst─ůpienia wsp├│lnika ze sp├│┼éki z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od os├│b fizycznych (u.p.d.o.f.) tj. uznanie zwrotu wk┼éadu z przych├│d wsp├│lnika.

Wojew├│dzki S─ůd Administracyjny w Gda┼äsku uwzgl─Ödniaj─ůc skarg─Ö podatnika na w/w interpretacj─Ö indywidualn─ů podzieli┼é w pe┼éni stanowisko Naczelnego S─ůdu Administracyjnego w Warszawie wyra┼╝one w wyroku z dnia 26 czerwca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt II FSK 1721/16. W wyroku tym NSA uzna┼é, ┼╝e zwrot cz─Ö┼Ťci wk┼éadu na rzecz wsp├│lnika sp├│┼éki nieb─Öd─ůcej osob─ů prawn─ů w czasie trwania sp├│┼éki, nie odpowiada hipotezie ┼╝adnej normy, w tym dotycz─ůcej likwidacji sp├│┼éki i wyst─ůpienia z niej wsp├│lnika.

S─ůd uzna┼é, ┼╝e zwrot cz─Ö┼Ťci wk┼éadu nie powoduje przysporzenia maj─ůtkowego po stronie wsp├│lnika w rozumieniu art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. bowiem zwrot cz─Ö┼Ťci wk┼éadu powoduje jedynie odzyskanie cz─Ö┼Ťci maj─ůtku wsp├│lnika, wniesionego wcze┼Ťniej do sp├│┼éki, pomniejszaj─ůc jednocze┼Ťnie udzia┼é kapita┼éowy wsp├│lnika w sp├│┼éce, zatem po stronie wsp├│lnika nie mo┼╝na m├│wi─ç o powstaniu przychodu z tego tytu┼éu.

Powy┼╝sze rozstrzygni─Öcie jest potwierdzeniem dotychczasowej linii orzeczniczej s─ůd├│w administracyjnych. Jednak┼╝e zaznaczy─ç jednak nale┼╝y, ┼╝e linia ta nie jest jednolita. Naczelny S─ůd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 grudnia 2016 roku, sygn. akt II FSK 3440/14, wyrazi┼é pogl─ůd odmienny wskazuj─ůc, ┼╝e wsp├│lnik sp├│┼éki nieb─Öd─ůcej osoba prawn─ů uzyskuj─ůc zwrot cz─Ö┼Ťci wk┼éadu w pieni─ůdzu, powinien rozpozna─ç przych├│d z tego tytu┼éu.

 • Windykacja a dobra osobiste

S─ůd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 pa┼║dziernika 2018 r. sygn. akt I ACa 387/18 uzna┼é, i┼╝ dzia┼éania windykacyjne mog─ů narusza─ç dobra osobiste┬á w postaci wolno┼Ťci i prywatno┼Ťci (art. 23 Kodeksu cywilnego) ÔÇô gdy nosz─ů cechy uporczywego n─Ökania, tj. dzia┼éania polegaj─ůcego na wzbudzaniu poczucia zagro┼╝enia sfery wolno┼Ťci i prywatno┼Ťci, niezgodnie z zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego, dobrymi obyczajami, w szczeg├│lno┼Ťci gdy roszczenie nie istnieje a jest wynikiem b┼é─Ödu.

W uzasadnieniu S─ůd Apelacyjny wyja┼Ťni┼é, i┼╝ „n─Ökaj─ůc─ů windykacj─Ö” definiuje si─Ö jako dzia┼éania nadmierne, nakierowane na zastraszenie d┼éu┼╝nika i wywieraj─ůce siln─ů presj─Ö psychiczn─ů, zak┼é├│caj─ůce spok├│j, zmierzaj─ůce do wywo┼éania u d┼éu┼╝nika uzasadnionej obawy o mir domowy, realizowane w oparciu o zasad─Ö „cel u┼Ťwi─Öca ┼Ťrodki”. Bezprawno┼Ť─ç tego rodzaju dzia┼éa┼ä nale┼╝y rozumie─ç szeroko, nie tylko jako sprzeczno┼Ť─ç z konkretn─ů norm─ů prawn─ů, lecz r├│wnie┼╝ z zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego czy nawet zwyczajami przyj─Ötymi w obrocie.

O przekroczeniu przez wierzyciela granic dozwolonych prawem dzia┼éa┼ä w celu zaspokojenia nale┼╝no┼Ťci ┼Ťwiadcz─ů: wizyty tzw. „windykator├│w terenowych” w miejscu zamieszkania d┼éu┼╝nika, kierowane do kontrahenta informacje o potrzebie pobrania od niego pr├│bek pisma do ekspertyzy grafologicznej, czy o konieczno┼Ťci przeprowadzenia „lustracji” jego mieszkania, ujawnienie informacji o zad┼éu┼╝eniu osobom trzecim, podejmowanie czynno┼Ťci windykacyjnych w porze nocnej albo w dniach wolnych od pracy, a tak┼╝e intensywno┼Ť─ç i tre┼Ť─ç komunikat├│w kierowanych do d┼éu┼╝nika w formie pisemnej lub elektronicznej.

W efekcie S─ůd Apelacyjny zas─ůdzi┼é od formy windykacyjnej odszkodowanie oraz stosown─ů kwot─Ö pieni─Ö┼╝n─ů na cel spo┼éeczny.

 • Trybuna┼é Konstytucyjny uzna┼é, ┼╝e pracownik w okresie przedemerytalnym, kt├│remu niezgodnie z prawem wypowiedziano umow─Ö terminow─ů, nie mo┼╝e by─ç traktowany gorzej ni┼╝ pracownik zatrudniony na czas nieokre┼Ťlony

Zgodnie z obowi─ůzuj─ůc─ů regulacj─ů, pracownik obj─Öty ochron─ů przedemerytaln─ů na podstawie art. 39 kodeksu pracy, zatrudniony na podstawie umowy o prac─Ö na czas nieokre┼Ťlony, w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prac─Ö, mo┼╝e ┼╝─ůda─ç stwierdzenia bezskuteczno┼Ťci wypowiedzenia, a je┼╝eli umowa uleg┼éa ju┼╝ rozwi─ůzaniu – przywr├│cenia do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowania (art. 45┬ž 1 Kodeksu pracy). Z kolei pracownik obj─Öty ochron─ů przedemerytaln─ů, ale zatrudniony na podstawie umowy o prac─Ö na czas okre┼Ťlony, w takiej sytuacji mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wy┼é─ůcznie odszkodowania (art. 50┬ž 3 Kodeksu pracy).

Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2018 roku (sygn. akt P 133/15), Trybuna┼é Konstytucyjny orzek┼é, ┼╝e art. 50 ┬ž 3 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim nie przyznaje pracownikowi obj─Ötemu ochron─ů przedemerytaln─ů wynikaj─ůc─ů z art. 39 tej ustawy, kt├│remu umow─Ö o prac─Ö zawart─ů na czas okre┼Ťlony wypowiedziano z naruszeniem przepis├│w o wypowiadaniu takiej umowy, prawa ┼╝─ůdania orzeczenia przez s─ůd bezskuteczno┼Ťci wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwi─ůzania ÔÇô przywr├│cenia do pracy na poprzednich warunkach, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Trybuna┼éu prawo ┼╝─ůdania przywr├│cenia do pracy w takiej sytuacji nie mo┼╝e by─ç uzale┼╝nione od rodzaju umowy, a obowi─ůzuj─ůce przepisy naruszaj─ů konstytucyjn─ů zasad─Ö r├│wno┼Ťci. Szczeg├│lna ochrona trwa┼éo┼Ťci stosunku pracy oraz warunk├│w pracy i p┼éacy staje si─Ö w zasadzie iluzoryczna. Dotychczas bowiem konsekwencj─ů pracodawcy, wypowiadaj─ůcemu pracownikowi obj─Ötemu ochron─ů przedemerytaln─ů i zatrudnionemu na czas okre┼Ťlony, umow─Ö o prac─Ö z naruszeniem przepis├│w, mog┼éa by─ç jedynie konieczno┼Ť─ç wyp┼éaty odszkodowania, kt├│rego wysoko┼Ť─ç nie mo┼╝e przekroczy─ç wysoko┼Ťci┬á3-miesi─Öcznego wynagrodzenia. Skutkuje to tym, i┼╝ okres pozostawania bez pracy zostanie temu pracownikowi wliczony do okresu zatrudnienia, ale w zakresie nie wi─Ökszym ni┼╝ odpowiadaj─ůcy okresowi, za jaki przyznano odszkodowanie, a wi─Öc do 3 miesi─Öcy.

Reasumuj─ůc, pracownicy obj─Öci ochron─ů przedemerytaln─ů, kt├│rym wr─Öczono wypowiedzenie z naruszeniem przepis├│w, mog─ů ┼╝─ůda─ç r├│wnie┼╝ przywr├│cenia do pracy, a nie jak dotychczas – wy┼é─ůcznie odszkodowania.