Prawne podsumowanie miesi膮ca: luty 2016

Prawne podsumowanie miesi膮ca: luty 2016

Przedstawiamy Pa艅stwu poni偶ej prawne podsumowanie miesi膮ca: luty 2016. A w nim:

PRAWO ENERGETYCZNE

 1. Ministerstwo Energii poinformowa艂o o planach nowelizacji ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach
 2. Nowe zadania Ministra Energii
 3. Projekt nowej ustawy o efektywno艣ci energetycznej

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

 1. Reklama powinna rzetelnie informowa膰 o ofercie
 2. Prezes UOKiK o zmowie przetargowej
 3. Prezes UOKiK ukara艂 Multimedia Polska w wysoko艣ci ponad 4,81 mln z艂 i zobowi膮za艂 do rekompensaty publicznej

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

Przyj臋cie ustawy o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci (tzw. ustawa 500+)

PRAWO KARNE

 1. Nowelizacje ustawy Prawo karne
 2. Przyj臋cie nowej ustawy Prawo o prokuraturze
 3. Nowelizacja ustawy o Policji

PRZEGL膭D ORZECZNICTWA

 1. Dopuszczalne jest skazanie przysi臋g艂ego, kt贸ry sprawdza艂 pods膮dnego w Internecie za obraz臋 s膮du
 2. Mo偶na zaskar偶y膰 wyrok Krajowej Izby Odwo艂awczej, je艣li sentencja jest niepe艂na
 3. Dopuszczalno艣膰 na艂o偶enia kary finansowej na operatora telefonii kom贸rkowej

PRAWO ENERGETYCZNE

1.Ministerstwo Energii poinformowa艂o o planach nowelizacji ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach

W wydanym w dniu 19 lutego 2016 roku komunikacie Ministerstwo Energii poinformowa艂o, 偶e przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii, w kt贸rym zostan膮 uregulowane przede wszystkim kwestie zwi膮zane z przesuni臋ciem wej艣cia w 偶ycie rozdzia艂u 4 tej ustawy, kt贸ry ma zacz膮膰 obowi膮zywa膰 od 1 lipca 2016 roku.

W za艂o偶eniu nowelizacja ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii ma obejmowa膰 m. in. zagadnienia zwi膮zane z wprowadzeniem wsparcia dla wytw贸rc贸w energii elektrycznej w mikroinstalacjach, a tak偶e wyra藕nie rozgraniczenie dzia艂alno艣ci obywateli skierowanej na w艂asne potrzeby oraz dzia艂alno艣ci gospodarczej nastawionej na dostarczanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Z kolei dla niepowi膮zanych przedsi臋biorc贸w eksploatuj膮cych indywidualne ma艂e i mikro instalacje Ministerstwo Energii rozwa偶a dopuszczenie wzorowanych na rozwi膮zaniach zagranicznych mechanizm贸w FIT, kt贸re umo偶liwia艂yby rozliczenia po zrycza艂towanej cenie, bez konieczno艣ci prowadzenia gry rynkowej. W takim przypadku cena powy偶ej 艣redniej ceny rynkowej mia艂aby charakter pomocy publicznej.

Ministerstwo Energii poinformowa艂o r贸wnie偶 o pracach nad now膮 koncepcj臋 odnosz膮c膮 si臋 do technologii odnawialnych 藕r贸de艂 energii, kt贸ra ma w za艂o偶eniu wp艂ywa膰 na promowanie przedsi臋biorczego i spo艂ecznego podej艣cia w grupach ludno艣ci zamieszkuj膮cych tereny wiejskie, przez kt贸re nale偶y rozumie膰 gminne mikroklastry energetyczne, kt贸re poprzez po艂膮czenie dzia艂a艅 z kilku obszar贸w gospodarki mog膮 zapewnia膰 lokaln膮 samowystarczalno艣膰 energetyczn膮. Z komunikatu wynika r贸wnie偶, 偶e Ministerstwo Energii prowadzi prace zwi膮zane z ocen膮 skutk贸w dotychczasowych regulacji dotycz膮cych ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii, w tym tak偶e wprowadzenia mechanizm贸w, kt贸re pozwol膮 unikn膮膰 upad艂o艣ci obecnie funkcjonuj膮cym biogazowniom rolniczym i zapewni膮 im mo偶liwo艣膰 dalszego rozwoju.

G艂贸wnym celem zmian w ustawie o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii jest r贸wnie偶 uproszczenie procedur sprawozdawczych dla ma艂ych wytw贸rc贸w wsz臋dzie tam, gdzie dzi臋ki post臋powi techniki mo偶liwe jest wykorzystanie zdalnie odczytywanych urz膮dze艅.

Dlatego te偶 鈥 zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii – nowelizacja ustawy o odnawialnych 藕r贸d艂ach energii b臋dzie zsynchronizowana czasowo z nowelizacj膮 ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania koszt贸w powsta艂ych聽u wytw贸rc贸w w zwi膮zku z przedterminowym rozwi膮zaniem um贸w d艂ugoterminowych sprzeda偶y mocy i energii elektrycznej.

2.Nowe zadania Ministra Energii

W dniu 11 lutego 2016 roku Sejm przyj膮艂 nowelizacj臋 ustawy o dzia艂ach administracji rz膮dowej. Ustawa zosta艂a opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 2 marca 2016 roku聽i wejdzie 聽w 偶ycie co do zasady w dniu 17 marca 2016 roku.

Celem zmian jest umo偶liwienie Ministrowi Energii wykonywania sprawnego zarz膮du nad przebiegiem proces贸w energetycznych. Powy偶sze ma nast膮pi膰 przez przekazanie Ministrowi kompetencji przys艂uguj膮cych dotychczas Ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw gospodarki np.
w zakresie uprawnie艅 nadzorczych nad nast臋puj膮cymi sp贸艂kami energetycznymi: Enea S.A., Energa S.A., 聽Zesp贸艂 Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A., Grupa LOTOS S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie G贸rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Przedsi臋biorstwo Prze艂adunku Paliw P艂ynnych 鈥濶AFTOPORT鈥 Sp. z o.o., 鈥濻IARKOPOL鈥 Gda艅sk S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. oraz sp贸艂ki zale偶ne.

Minister Energii b臋dzie r贸wnie偶 nadzorowa艂 przedsi臋biorstwa g贸rnicze (z wyj膮tkiem Lubelskiego W臋gla 鈥濨ogdanka鈥 S.A.), sp贸艂ki od nich zale偶ne, CZW 鈥濿臋glozbyt鈥 S.A., 鈥濿臋glokoks鈥 S.A. w Katowicach, Centraln膮 Stacj臋 Ratownictwa G贸rniczego S.A., a tak偶e ich sp贸艂ki zale偶ne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce.

W nowelizacji wskazano r贸wnie偶, 偶e Pe艂nomocnik Rz膮du ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej b臋dzie wykonywa膰 uprawnienia Skarbu Pa艅stwa w stosunku do operatora systemu przesy艂owego elektroenergetycznego i operatora systemu przesy艂owego gazowego oraz Przedsi臋biorstwa Eksploatacji Ruroci膮g贸w Naftowych 鈥濸ERN鈥 Przyja藕艅 S.A.

3.Projekt nowej ustawy o efektywno艣ci energetycznej

Centrum Informacyjne Rz膮du poda艂o, 偶e Rada Ministr贸w przyj臋艂a projekt ustawy
o efektywno艣ci energetycznej.

W projekcie ustawy聽przewidziano stopniowe odchodzenie od uiszczania op艂aty zast臋pczej za mo偶liwo艣膰 niepodejmowania dzia艂a艅 inwestycyjnych na rzecz zwi臋kszania efektywno艣ci energetycznej.聽W 2016 roku op艂ata b臋dzie mog艂a obejmowa膰 jeszcze 30聽% zakresu na艂o偶onego obowi膮zku, w 2017 roku b臋dzie mo偶na ui艣ci膰 op艂at臋 w wysoko艣ci 20 %, a w 2018 roku przedsi臋biorca b臋dzie m贸g艂 ponie艣膰 jedynie 10 % op艂at臋.

W nowych przepisach聽zrezygnowano z obowi膮zku przeprowadzania przetargu, na podstawie kt贸rego Prezes URE dokonywa艂 wyboru przedsi臋wzi臋膰 s艂u偶膮cych poprawie efektywno艣ci energetycznej, za kt贸re mo偶na by艂o uzyska膰 艣wiadectwa efektywno艣ci energetycznej. Rozwi膮zanie to ma znacznie przyspieszy膰 wydawanie bia艂ych certyfikat贸w. Jednocze艣nie 艣wiadectwa efektywno艣ci energetycznej nie b臋d膮 ju偶 wydawane na przedsi臋wzi臋cia, kt贸rych realizacj臋 zako艅czono.

Pojawi艂 si臋 r贸wnie偶 nowy rozdzia艂: 鈥瀂asady przeprowadzania audytu energetycznego przedsi臋biorstwa鈥.聽Do zlecenia lub przeprowadzenia audytu energetycznego 鈥 co 4 lata 鈥 b臋dzie zobowi膮zany przedsi臋biorca, okre艣lony w聽ustawie o聽swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej, z wyj膮tkiem mikro, ma艂ego i 艣redniego przedsi臋biorcy.聽Z tego obowi膮zku zostanie zwolniony przedsi臋biorca posiadaj膮cy system zarz膮dzania energi膮 (okre艣lony we w艂a艣ciwych normach) lub maj膮cy system zarz膮dzania 艣rodowiskowego 鈥 je偶eli w ramach tych system贸w przeprowadzono audyt energetyczny przedsi臋biorstwa.聽Audyt b臋dzie przeprowadza艂 podmiot niezale偶ny od audytowanego przedsi臋biorcy, maj膮cy odpowiedni膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie zawodowe w tej dziedzinie.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENT脫W

1.Prezes UOKiK przypomina, 偶e reklama powinna rzetelnie informowa膰 o ofercie

Prezes UOKiK stwierdzi艂, 偶e reklamy sp贸艂ki Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, zgodnie z kt贸rymi konsument otrzyma po偶yczk臋聽w15 minut, wprowadza艂y w b艂膮d, gdy偶 nie informowa艂y rzetelnie o ofercie tego przedsi臋biorcy.

Sp贸艂ka Vivus Finance Sp. z o.o. z to instytucja pozabankowa zajmuj膮ca si臋 udzielaniem po偶yczek. W toku post臋powania Prezes UOKiK dokona艂 analizy reklam tego przedsi臋biorcy (m.in. telewizyjnych,聽 internetowych, ulotek), kt贸re by艂y emitowane od 1 listopada 2014 roku do 15 grudnia 2014 roku i ustali艂, 偶e materia艂y reklamowe co prawda zawiera艂y obietnic臋, 偶e klient otrzyma pieni膮dze w ci膮gu 15 minut jednak nie informowa艂y, 偶e czas ten jest liczony od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie po偶yczki.

W ocenie Prezesa UOKiK reklama zawieraj膮ca takiego rodzaju zapewnienia powinna precyzyjnie wskazywa膰 od jakiego momentu po偶yczkodawca deklaruje dostarczenie pieni臋dzy na konto konsumenta. Pomini臋cie istotnej informacji o ofercie mo偶e wprowadza膰 konsument贸w w b艂膮d i sk艂ania膰 ich do podj臋cia decyzji o zawarciu umowy, czego nie zrobiliby dysponuj膮c rzeteln膮 i pe艂n膮 wiedz膮 w zakresie czasu, w kt贸rym otrzymaj膮 po偶yczk臋.

W rezultacie powy偶szego, Prezes UOKiK uzna艂, 偶e sp贸艂ka naruszy艂a zbiorowe interesy konsument贸w i nakaza艂 jej publikacj臋 o艣wiadczenia informuj膮cego o decyzji Prezesa UOKiK聽na stronie internetowej sp贸艂ki oraz w jednym wydaniu papierowym i wydaniu internetowym trzech dziennik贸w og贸lnopolskich o nak艂adzie co najmniej 100 tys. egzemplarzy.

2.Prezes UOKiK o zmowie przetargowej 鈥 dostawa pieczywa

Prezes UOKiK wyda艂 decyzj臋, w kt贸rej stwierdzi艂 zawarcie niedozwolonego porozumienia przez dw贸ch przedsi臋biorc贸w Firm臋 Produkcyjno Us艂ugow膮 Natex z siedzib膮 Z艂otnikach (woj. podkarpackie) oraz M艂yn Malinia Dziewit z Malinia (woj. podkarpackie), kt贸rzy od 2013 roku wsp贸lnie wp艂yn臋li na wyniki o艣miu przetarg贸w na dostawy pieczywa.Za udzia艂
w porozumieniu ograniczaj膮cym konkurencj臋 na przedsi臋biorc贸w zosta艂y na艂o偶one kary finansowe w wysoko艣ci ponad 130 tysi臋cy z艂otych.

Prezes UOKiK ustali艂, 偶e ww. przedsi臋biorcy wsp贸lnie uzgadniali swoje oferty w przetargach na dostawy pieczywa. Je艣li by艂y one dwiema najkorzystniejszymi, w贸wczas zwyci臋zca rezygnowa艂 z zawarcia umowy z us艂ugodawc膮, co wi膮za艂o si臋 w wybraniem oferty drugiego z uczestnik贸w zmowy, kt贸ra by艂a dro偶sza od wybranej pierwotnie. Po og艂oszeniu wynik贸w przetargu zwyci臋zca nie kontaktowa艂 si臋 z organizatorem lub podawa艂 lakoniczne i og贸lnikowe powody odmowy podpisania umowy. W ten spos贸b przedsi臋biorcy wp艂yn臋li na wyniki o艣miu post臋powa艅 o zam贸wienia publiczne organizowanych m.in. przez domy pomocy spo艂ecznej i jednostk臋 wojskow膮. W efekcie zmowy organizatorzy przetarg贸w tracili od kilku do kilkudziesi臋ciu tysi臋cy z艂otych.

W opinii Prezesa UOKiK o wsp贸lnym dzia艂aniu 艣wiadczy m.in. fakt podpisywania w niekt贸rych przypadkach ofert obu przedsi臋biorc贸w przez t臋 sam膮 osob臋, te same b艂臋dy w dokumentach, brak okre艣lonych za艂膮cznik贸w, czy wysy艂anie ofert w tym samym czasie w jednej plac贸wce pocztowej.

3.Prezes UOKiK ukara艂 Multimedia Polska w wysoko艣ci ponad 4,81 mln z艂 i zobowi膮za艂 do rekompensaty publicznej聽

Prezes UOKiK stwierdzi艂, 偶e Multimedia Polska S.A. stosowa艂a praktyk臋 naruszaj膮c膮 zbiorowe interesy konsumenta polegaj膮c膮 na 艣wiadczeniu konsumentom us艂ugi telewizji kablowej, w ramach kt贸rej gwarantuje jedynie liczb臋 program贸w telewizyjnych sk艂adaj膮c膮 si臋 na wybrany pakiet us艂ugi, nie okre艣laj膮c w umowie warto艣ci programowej pakietu us艂ugi, a zmiana w zakresie poszczeg贸lnych program贸w telewizyjnych (w ramach gwarantowanej liczby program贸w sk艂adaj膮cych si臋 na pakiet) nie stanowi zmiany umowy.

Najnowsza decyzja Prezesa UOKiK nak艂ada na operatora telewizji kablowej obowi膮zek umo偶liwienia konsumentom obj臋tym zmianami programowymi wypowiedzenie umowy w przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych przez operatora, zwrotu bezprawnie pobranych kar od konsument贸w, kt贸rzy wypowiedzieli umowy z powodu braku akceptacji zmian programowych, skierowania do konsument贸w informacji o przys艂uguj膮cych im prawach, kt贸re zosta艂y naruszone, a tak偶e publikacj臋 decyzji na stronie internetowej.

W toku post臋powania analizowano skargi konsument贸w i organizacji konsumenckich, oferty i regulaminy stosowane przez przedsi臋biorc臋, a tak偶e nagrania telefonicznych rozm贸w. Ustalono, 偶e operator w spos贸b jednostronny wprowadza艂 zmiany w pakietach program贸w obj臋tych umowami z abonentami. Polega艂y one – obok rozszerzania oferty programowej – r贸wnie偶 na wy艂膮czaniu niekt贸rych kana艂贸w i zast臋powaniu ich innymi.

Tymczasem, gdy zmienia si臋 zawarto艣膰 programowa pakietu, konsument ma prawo nie zgodzi膰 si臋 na proponowan膮 zmian臋 i wypowiedzie膰 umow臋 bez konieczno艣ci zwrotu ulgi przyznanej przy podpisaniu umowy. Przedsi臋biorca ukszta艂towa艂 swoj膮 ofert臋 w spos贸b, kt贸ry pozwala艂 jej na niestosowanie si臋 do tej zasady i obej艣cie w tym zakresie przepis贸w prawa. Multimedia Polska S.A. zastrzega艂a sobie prawo do takiego dzia艂ania, nie okre艣laj膮c w umowach z konsumentami gwarantowanej zawarto艣ci programowej pakiet贸w, a jedynie liczb臋 kana艂贸w. Na tej podstawie rozpatrywa艂a te偶 negatywnie skargi swoich klient贸w.

Post臋powanie UOKiK wykaza艂o, 偶e sp贸艂ka nie tylko nie przyznawa艂a abonentom prawa do niezaakceptowania zmian programowych i wypowiedzenia umowy bez ponoszenia koszt贸w, ale nawet nie gwarantowa艂a, 偶e nowe kana艂y wprowadzane w miejsce program贸w wycofywanych b臋d膮 o podobnej tematyce. Ze skarg konsument贸w wynika艂o bowiem, 偶e m.in. kana艂 informacyjny zosta艂 zast膮piony kana艂em rozrywkowym, a program emituj膮cy programy dokumentalne – kana艂em filmowym. W dodatku operator nie zawsze informowa艂 abonent贸w o zmianach programowych w formie pisemnej.

Prezes UOKiK zdecydowa艂 tak偶e o zastosowaniu 艣rodk贸w zmierzaj膮cych do usuni臋cia trwaj膮cych skutk贸w praktyki. W ramach rekompensaty publicznej byli abonenci, kt贸rzy w zwi膮zku ze zmianami programowymi rozwi膮zali umow臋 i zwr贸cili ulg臋 przyznan膮 za zawarcie umowy na czas okre艣lony otrzymaj膮 zwrot pobranych kwot. Aktualni abonenci dotkni臋ci zmianami programowymi zostan膮 poinformowani za po艣rednictwem list贸w poleconych oraz strony internetowej operatora o przys艂uguj膮cym im prawie do rozwi膮zania umowy bez ponoszenia koszt贸w, gdy operator jednostronnie zmienia ofert臋 programow膮.

Na przedsi臋biorc臋 zosta艂a na艂o偶ona kara finansowa w wysoko艣ci ponad 4,81 mln z艂.

Po uprawomocnieniu, decyzja Prezesa UOKiK b臋dzie stanowi膰 prejudykat dla dochodzenia przez konsument贸w roszcze艅 indywidualnych. W takim wypadku s膮d w post臋powaniu dowodowym b臋dzie zobowi膮zany uwzgl臋dni膰 stan faktyczny opisany w decyzji.

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

Przyj臋cie ustawy o pomocy pa艅stwa w wychowywaniu dzieci (tzw. ustawa 500+)

W dniu 17 lutego 2015 roku Prezydent podpisa艂 ustaw臋 o pomocy pa艅stwa w wychowaniu dzieci. W tym samym dniu ustawa zosta艂a opublikowana w Dzienniku Ustaw. W wi臋kszo艣ci ustawa wejdzie w 偶ycie w dniu 1 kwietnia 2016 roku.

Ustawa wprowadza do systemu prawnego nowe 艣wiadczenie, kt贸re kierowane jest do rodzin maj膮cych na utrzymaniu dzieci. Celem tego 艣wiadczenia jest przede wszystkim cz臋艣ciowe pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z zaspokojeniem potrzeb 偶yciowych i wychowywaniem dzieci. W ocenie ustawodawcy ustawa pozwoli zmniejszy膰 istniej膮ce obecnie ekonomiczne ograniczenia, w szczeg贸lno艣ci w艣r贸d m艂odych ludzi decyduj膮cych si臋 na posiadanie potomstwa, zw艂aszcza drugiego i kolejnego dziecka.

Ustawa przewiduje, 偶e 艣wiadczenie wychowawcze na drugie i ka偶de kolejne dziecko przys艂ugiwa膰 b臋dzie bez wzgl臋du na osi膮gany przez rodzin臋 doch贸d, za艣 艣wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przys艂ugiwa膰 b臋dzie w贸wczas, gdy doch贸d rodziny nie przekroczy kwoty 800 z艂 na osob臋 w rodzinie (w przypadku gdy w rodzinie znajduje si臋 dziecko niepe艂nosprawne – kwoty 1200 z艂).

PRAWO KARNE

1.Nowelizacje ustawy Prawo karne

W dniu 13 lutego 2016 roku wesz艂a w 偶ycie nowelizacja ustawy Prawo karne, kt贸ra zmienia regulacje dotycz膮ce 艣cigania przest臋pstwa finansowania terroryzmu oraz prania i fa艂szowania pieni臋dzy. Celem wprowadzonych zmian jest wykonanie mi臋dzynarodowych zobowi膮za艅 Polski w zakresie prawa karnego, wynikaj膮cych z cz艂onkostwa w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Nowelizacja zmienia art. 165a k.k. pozbawiaj膮c przest臋pstwo finansowania terroryzmu wymogu zamiaru kierunkowego i przewiduj膮c jego dokonanie tak偶e w zamiarze ewentualnym oraz penalizuje przekazanie 艣rodk贸w organizacji terrorystycznej lub cz艂onkowi takiej organizacji w jakimkolwiek celu. Zmiany dotycz膮 r贸wnie偶 przest臋pstwa stypizowanego w art. 299 k.k. dotycz膮cego prania pieni臋dzy. Odt膮d zabronione b臋dzie r贸wnie偶 posiadanie, u偶ywanie, przekazywanie, ukrywanie, transfer lub konwersj臋 mi臋dzy innymi pieni臋dzy, dewiz, praw maj膮tkowych, papier贸w warto艣ciowych w celu udaremnienia lub utrudnienia stwierdzenia ich przest臋pnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia.

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo karne, kt贸ra wyd艂u偶a do 10 lat terminy przedawnienia wszystkich przest臋pstw 艣ciganych z oskar偶enia publicznego, wejdzie w 偶ycie w dniu 1 marca 2016 roku. Co do przest臋pstw pope艂nionych przed wej艣ciem w 偶ycie tej ustawy nowelizuj膮cej, b臋dzie stosowane nowe rozwi膮zanie, chyba 偶e termin przedawnienia ju偶 up艂yn膮艂.

2. Przyj臋cie nowej ustawy Prawo o prokuraturze

W dniu 12 lutego 2016 roku Prezydent podpisa艂 now膮 ustaw臋 Prawo o prokuraturze, kt贸ra zosta艂a opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 15 lutego 2015 roku. Nowe przepisy maj膮 wej艣膰 w 偶ycie co do zasady w dniu 4 marca 2016 roku, w pozosta艂ej za艣 cz臋艣ci w dniu
4 kwietnia 2016 roku.

Ustawa zak艂ada powr贸t do unii personalnej Ministra Sprawiedliwo艣ci i Prokuratora Generalnego, co w za艂o偶eniu ma na celu doprowadzi膰 do odzyskania przez osob臋 kieruj膮c膮 prokuratur膮 silnej pozycji, zar贸wno wobec podleg艂ych prokurator贸w jak i organ贸w zewn臋trznych, co stanowi niezb臋dny element聽 w艂a艣ciwej realizacji zada艅 na艂o偶onych przez ustawodawc臋 na t臋 instytucje.

Zmiany dotykaj膮 r贸wnie偶 prokuratury wojskowej, kt贸ra stanie si臋 cz臋艣ci膮 prokuratury powszechnej z聽zachowaniem pewnej odr臋bno艣ci poprzez stworzenie stanowiska Zast臋pcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, na poziomie Prokuratury Krajowej 鈥 Departamentu do Spraw Wojskowych oraz na poziomie prokuratur okr臋gowych i聽rejonowych odpowiednio wydzia艂贸w i聽dzia艂贸w do spraw wojskowych.

W rezultacie ustawa wprowadza r贸wnie偶 dodatkowe stanowiska tj. Zast臋pc臋 Prokuratora Generalnego do Spraw Przest臋pczo艣ci Zorganizowanej i聽Korupcji oraz Zast臋pc臋 Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, kt贸rzy b臋d膮 bezpo艣rednio kierowali tymi pionami prokuratury powszechnej.

W miejsce Prokuratury Generalnej stworzona zostanie Prokuratura Krajowa b臋d膮ca centralnym organem prokuratury, kt贸rej zadaniem opr贸cz zapewnienia obs艂ugi zada艅 Prokuratora Generalnego b臋dzie prowadzenie poprzez Wydzia艂y Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przest臋pczo艣ci Zorganizowanej i聽Korupcji post臋powa艅 przygotowawczych w聽sprawach 艣cigania przest臋pczo艣ci zorganizowanej i聽najpowa偶niejszej przest臋pczo艣ci korupcyjnej oraz przest臋pczo艣ci o聽charakterze terrorystycznym, a聽tak偶e wykonywanie funkcji oskar偶yciela publicznego w聽tych sprawach przed s膮dem. Celem powy偶szego jest stworzenie sprawnych, scentralizowanych wydzia艂贸w nastawionych na specjalizacj臋 prokurator贸w w celu skutecznego 艣ci膮gania najpowa偶niejszych przest臋pstw o charakterze terrorystycznym, korupcyjnym, w zakresie przest臋pczo艣ci zorganizowanej, najpowa偶niejszej przest臋pczo艣ci skarbowej czy gospodarczo-finansowej.

Dodatkowo w Prokuraturze Krajowej funkcjonowa膰 b臋dzie Wydzia艂 Spraw Wewn臋trznych, kt贸rego zadaniem b臋dzie prowadzenie post臋powa艅 przygotowawczych w聽sprawach najpowa偶niejszych czyn贸w przest臋pnych pope艂nionych przez s臋dzi贸w,聽prokurator贸w i asesor贸w, a聽tak偶e wykonywanie funkcji oskar偶yciela publicznego w聽tych sprawach przed s膮dem. Z za艂o偶enia b臋dzie to wydzia艂 powo艂any do 艣cigania przest臋pstw o szczeg贸lnie wysokim stopniu spo艂ecznej szkodliwo艣ci z uwagi na znamiona podmiotowe czyn贸w tj. z uwagi na osoby ewentualnych sprawc贸w, kt贸rych g艂贸wnym zadaniem winno by膰 strze偶enie praworz膮dno艣ci a wi臋c s臋dzi贸w, prokurator贸w i asesor贸w.

Kolejn膮 zmian膮 jest zast膮pienie dotychczas istniej膮cych prokuratur apelacyjnych prokuraturami regionalnymi.

3. Nowelizacja ustawy o Policji

W dniu 7 lutego 2016 roku wesz艂a w 偶ycie nowelizacja ustawy o Policji. Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie obecnego systemu do wyroku Trybuna艂u Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 roku, sygn. akt sygn. akt K 23/11.

W ww. orzeczeniu Trybuna艂 Konstytucyjny nakaza艂 wprowadzi膰 m.in. niezale偶n膮 kontrol臋 udost臋pniania s艂u偶bom danych telekomunikacyjnych, udost臋pnianie s艂u偶bom danych telekomunikacyjnych os贸b zobowi膮zanych do ochrony tajemnicy tylko za uprzedni膮 zgod膮 s膮du, niezw艂ocznie, komisyjnie i protokolarnie niszczy膰 materia艂y z inwigilacji zawieraj膮ce tajemnice zawodowe co do kt贸rych s膮d nie uchyli艂 tajemnicy zawodowej, niezw艂ocznie niszczy膰 dane niemaj膮ce znaczenia dla prowadzonego post臋powania, doprecyzowa膰, kiedy mo偶na inwigilowa膰 (w jakim celu i zakresie), zawiadamia膰 inwigilowanego po zamkni臋ciu sprawy, 偶e by艂 inwigilowany oraz wprowadzi膰 maksymalny mo偶liwy czas trwania kontroli operacyjnej.

PRZEGL膭D ORZECZNICTWA

1.Dopuszczalne jest skazanie przysi臋g艂ego, kt贸ry sprawdza艂 pods膮dnego w Internecie za obraz臋 s膮du

Orzeczenie zosta艂o wydane w nast臋pstwie wniesienia skargi przez obywatelk臋 Wielkiej Brytanii, kt贸ra bra艂a udzia艂 w procesie karnym w charakterze przysi臋g艂ej. Skar偶膮ca, w czasie post臋powania s膮dowego, w kt贸rym by艂a przysi臋g艂膮 poinformowa艂a sk艂ad orzekaj膮cy, i偶 z informacji internetowych dowiedzia艂a si臋 o tym, 偶e pods膮dny by艂 wcze艣niej karany. Przed pe艂nieniem funkcji jako przysi臋g艂ych s膮d poinformowa艂 ich o znaczeniu ich bezstronnego os膮du oraz o zakazie szukania informacji o sprawie w Internecie. Wobec ujawnienia ww. okoliczno艣ci proces zosta艂 przerwany, a skar偶膮ca zosta艂a skazana za obraz臋 s膮du.

Skar偶膮ca zarzuci艂a, i偶 orzeczenie naruszy艂o zakaz karania bez wystarczaj膮cej podstawy prawnej, przewidziany w art. 7 Konwencji Praw Cz艂owieka i Podstawowych Wolno艣ci. Trybuna艂 nie zgodzi艂 si臋 z t膮 argumentacj膮 i nie stwierdzi艂 naruszenia Konwencji. Trybuna艂 przypomnia艂, i偶 art. 7 musi by膰 interpretowany w spos贸b zapewniaj膮cy skuteczne gwarancje przeciwko arbitralnemu oskar偶eniu, skazaniu i ukaraniu. Nie mo偶e by膰 jednak interpretowany w spos贸b wykluczaj膮cy klaryfikacj臋 norm prawnych w orzecznictwie s膮d贸w krajowych, zw艂aszcza w krajach prawa zwyczajowego.

Orzeczenie zosta艂o wydane przez Europejski Trybuna艂 Praw Cz艂owieka w dniu 11 lutego 2016 roku, sprawa Dallas przeciwko Zjednoczonemu Kr贸lestwu, skarga nr 38395/12.

2.Mo偶na zaskar偶y膰 wyrok Krajowej Izby Odwo艂awczej, je艣li sentencja jest niepe艂na

W podj臋tej uchwale w dniu 17 lutego 2016 roku o sygn. akt III CZP 111/15 S膮d Najwy偶szy stwierdzi艂, 偶e dopuszczalna jest skarga do s膮du od wyroku Krajowej Izby Odwo艂awczej dotycz膮ca zarzut贸w oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia, a nierozstrzygni臋tych w sentencji.

3.Dopuszczalno艣膰 na艂o偶enia kary finansowej na operatora telefonii kom贸rkowej

W wyroku z dnia 17 lutego 2016 roku o sygn. III SZP 7/15 S膮d Najwy偶szy potwierdzi艂, 偶e Prezes Urz臋du Telekomunikacji Elektronicznej mo偶e na艂o偶y膰 kar臋 finansow膮 na operatora telefonii kom贸rkowej, kt贸ry nie uzyska艂 zgody na przekazanie numer贸w swoich u偶ytkownik贸w innemu podmiotowi w celach marketingowych, a mimo to je przekaza艂.