Aktualności prawne

Projekt ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Do Sejmu trafił  projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. 

 

Zamrożenie cen energii

Zablokowanie w 2023 wzrostu cen energii elektrycznej z 2022 r. Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać :

 • do limitu 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
 • do limitu 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami
  z niepełnosprawnościami,
 • do limitu 3000 kWh rocznie dla rolników i gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny.

 

Po przekroczeniu limitu zużycia każda kolejno kWh rozliczana będzie według cen obowiązujących
w taryfie danego przedsiębiorstwa w 2023 r. lub według cen zwartych w umowie ze sprzedawcą (dotyczy ofert wolnorynkowych).

Z zamrożenia cen nie skorzystają odbiorcy z grupy taryfowej G, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej i zawarli z nimi umowy gwarantujące stałą cenę za obrót energią elektryczną w 2023 niezależnie od stawek taryfowych ustalonych przez Prezesa URE.

 

Upusty dla odbiorców w gospodarstwach domowych

 • obowiązek stosowania przez firmy energetyczne w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej G w 2024 r. upustu w sytuacji, gdy odbiorcy ci w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużyją nie więcej niż 90% ilości energii zużytej w okresie od 1 października 2021 r.
  do 31 grudnia 2022 r.,
 • wartość upustu -> 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę
  w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Taryfy

 • projekt ustawy zakłada, że dotychczas obowiązująca taryfa zatwierdzona przed dniem wejścia w życie przepisów traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r.,
 • brak rozpoznania wniosków o korekty taryf złożonych przez Eneę, Energę i Tauron przed dniem wejścia w życie ustawy spowoduje, że wnioski te staną się bezprzedmiotowe,
 • ochroną zostaną objęci także odbiorcy w grupie taryfowej G na terenie działania spółek obrotu E.ON oraz Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

 

Posłuchaj również najnowszego odcinka podcastu, gdzie gościem jest Michał Sznycer, radca prawny, partner MGS LAW, ekspert w dziedzinie prawa energetycznego:

PODCAST „Nocna zmiana w energetyce” 

Podcast energetyczny „Kontakt”

Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

 

Czytaj również: 

Nowe zasady na rynku bilansującym

 • wprowadzenie mechanizmu ustalania ceny maksymalnej cen ofertowych zgłaszanych przez składających ofertę bilansującą na rynku bilansującym,
 • ograniczenie ofert składanych do poziomu jednostkowych kosztów zmiennych, nie wyższych niż cena maksymalna – ceny w ofertach składanych na rynku bilansującym będą zbliżone do kosztów wytworzenia,
 • określenie ceny maksymalnej dla poszczególnych technologii,
 • zmiany wchodzą w życie 3 dni od dnia ogłoszenia.

 

www.mgs-law.eu (1)
RODO

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL

Od 17 listopada istnieje możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL, co może zapobiec wykorzystaniu takich danych do działalności przestępczej,  jak np.: zaciągnięcie na fałszywe dane kredytów czy pożyczek.    Wraz z dniem 17 listopada 2023r. wchodzą w życie przepisy ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Czytaj więcej »
Sprawy frankowe

Kolejne sukcesy Kancelarii w sporach frankowych

Kancelaria MGS LAW, reprezentowana przez mec. Annę Piwakowską-Rowińską, osiągnęła kolejne sukcesy w sporach frankowych. Wygraną frankowiczów zakończyło się postępowanie sądowe z BPH S.A. o ustalenie nieważności umowy.  Anna Piwakowska-Rowińska, radca prawny, młodszy partner MGS LAW uzyskała również od Sądu postanowienia o  zabezpieczeniach w kilku kolejnych sprawach frankowych. W wyniku postanowień Sądu kredytobiorcy

Czytaj więcej »
Energetyka

Czym są „Taryfy Dynamiczne”? – wyjaśnia M. Sznycer w publikacji Stowarzyszenia z energią o prawie

Taryfy dynamiczne – aktywne uczestnictwo odbiorcy na rynku energii – na stronie Stowarzyszenia z energią o prawie zagadnienie omawia Michał Sznycer, partner MGS LAW, radca prawny.  7 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Jest to duża zmiana (w środowisku branżowym i prawnym

Czytaj więcej »