Aktualności prawne

Projekt ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Do Sejmu trafił  projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. 

 

Zamrożenie cen energii

Zablokowanie w 2023 wzrostu cen energii elektrycznej z 2022 r. Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać :

 • do limitu 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
 • do limitu 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami
  z niepełnosprawnościami,
 • do limitu 3000 kWh rocznie dla rolników i gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny.

 

Po przekroczeniu limitu zużycia każda kolejno kWh rozliczana będzie według cen obowiązujących
w taryfie danego przedsiębiorstwa w 2023 r. lub według cen zwartych w umowie ze sprzedawcą (dotyczy ofert wolnorynkowych).

Z zamrożenia cen nie skorzystają odbiorcy z grupy taryfowej G, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej i zawarli z nimi umowy gwarantujące stałą cenę za obrót energią elektryczną w 2023 niezależnie od stawek taryfowych ustalonych przez Prezesa URE.

 

Upusty dla odbiorców w gospodarstwach domowych

 • obowiązek stosowania przez firmy energetyczne w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej G w 2024 r. upustu w sytuacji, gdy odbiorcy ci w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużyją nie więcej niż 90% ilości energii zużytej w okresie od 1 października 2021 r.
  do 31 grudnia 2022 r.,
 • wartość upustu -> 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę
  w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Taryfy

 • projekt ustawy zakłada, że dotychczas obowiązująca taryfa zatwierdzona przed dniem wejścia w życie przepisów traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r.,
 • brak rozpoznania wniosków o korekty taryf złożonych przez Eneę, Energę i Tauron przed dniem wejścia w życie ustawy spowoduje, że wnioski te staną się bezprzedmiotowe,
 • ochroną zostaną objęci także odbiorcy w grupie taryfowej G na terenie działania spółek obrotu E.ON oraz Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

 

Posłuchaj również najnowszego odcinka podcastu, gdzie gościem jest Michał Sznycer, radca prawny, partner MGS LAW, ekspert w dziedzinie prawa energetycznego:

PODCAST „Nocna zmiana w energetyce” 

Podcast energetyczny „Kontakt”

Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

 

Czytaj również: 

Nowe zasady na rynku bilansującym

 • wprowadzenie mechanizmu ustalania ceny maksymalnej cen ofertowych zgłaszanych przez składających ofertę bilansującą na rynku bilansującym,
 • ograniczenie ofert składanych do poziomu jednostkowych kosztów zmiennych, nie wyższych niż cena maksymalna – ceny w ofertach składanych na rynku bilansującym będą zbliżone do kosztów wytworzenia,
 • określenie ceny maksymalnej dla poszczególnych technologii,
 • zmiany wchodzą w życie 3 dni od dnia ogłoszenia.

 

www.mgs-law.eu (1)
Energetyka

Newsletter prawny MGS LAW – energetyka – maj 2024 r.

Aktualny newsletter MGS LAW obejmuje najnowsze informacje o zmianach w prawie energetycznym, o projektach i nowelizacjach kodeksów i ustaw.        PRAWO ENERGETYCZNE Projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym Wejście w życie rozporządzenia REMITII Zapowiedź Prawa wodorowego Plan ochrony infrastruktury energetycznej Zespół ds. wydzielenia

Czytaj więcej »
O Nas

Anna Miałkowska, aplikantka adwokacka MGS LAW

Z wielką przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Annę Miałkowską, aplikantkę adwokacką w Zespole MGS LAW.   Anna Miałkowska w MGS LAW zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i pozasądowych oraz czynnie wspiera działalność kancelarii. Anna Miałkowska ma doświadczenie w doradztwie osobom fizycznym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego

Czytaj więcej »
O Nas

Nowe biuro w Warszawie MGS LAW

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze stałym rozwojem Kancelarii, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, otworzyliśmy dla Państwa nowe biuro w Warszawie.   Nowa, dodatkowa lokalizacja MGS LAW w Warszawie będzie udogodnieniem przy obsłudze naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów ze stolicy i innych miejsc z Polski i zza granicy. Kancelaria MGS LAW w Warszawie, otwarta z początkiem

Czytaj więcej »