Przedsi臋biorstwo w spadku

Przedsi臋biorstwo w spadku

Ustawa o zarz膮dzie sukcesyjnym przedsi臋biorstwem osoby fizycznej ma na celu zapewnienie przedsi臋biorcom b臋d膮cym osobami fizycznymi warunk贸w do zachowania ci膮g艂o艣ci funkcjonowania przedsi臋biorstwa po ich 艣mierci. Ustawa zawiera rozwi膮zania, kt贸re umo偶liwi膮 funkcjonowanie przedsi臋biorstwa na analogicznych zasadach jak za 偶ycia przedsi臋biorcy, w okresie – co do zasady – od otwarcia spadku do jego dzia艂u. Kontynuacja funkcjonowania przedsi臋biorstwa oznacza, 偶e b臋dzie mog艂o ono w dalszym ci膮gu generowa膰 przychody i zyski, zachowane zostan膮 miejsca pracy, regulowane b臋d膮 zobowi膮zania wobec pracownik贸w i kontrahent贸w oraz zobowi膮zania publicznoprawne.

Do systemu prawnego wprowadza si臋聽instytucj臋 zarz膮du sukcesyjnego i zarz膮dcy sukcesyjnego. Zarz膮dca sukcesyjny b臋dzie zarz膮dza艂 wyodr臋bnion膮 cz臋艣ci膮 maj膮tku, stanowi膮c膮 przedsi臋biorstwo, w imieniu w艂asnym, lecz na rachunek nast臋pc贸w prawnych przedsi臋biorcy i ze skutkiem w ich maj膮tku i b臋dzie zobowi膮zany do prowadzenia przedsi臋biorstwa w spadku oraz umocowany do czynno艣ci s膮dowych i pozas膮dowych zwi膮zanych z prowadzeniem przedsi臋biorstwa w spadku. W sprawach wynikaj膮cych
z prowadzenia przedsi臋biorstwa w spadku zarz膮dca sukcesyjny b臋dzie si臋 pos艂ugiwa膰 dotychczasow膮 firm膮 przedsi臋biorcy z dodaniem oznaczenia 鈥瀢 spadku鈥. Zarz膮d sukcesyjny nie mo偶e by膰 przeniesiony, natomiast zarz膮dca sukcesyjny mo偶e ustanowi膰 pe艂nomocnika.

Zarz膮dc臋聽b臋dzie m贸g艂 powo艂a膰 za swojego 偶ycia przedsi臋biorca, a w przypadku niedokonania wyboru – ma艂偶onek przedsi臋biorcy, kt贸remu przys艂uguje udzia艂 w przedsi臋biorstwie, spadkobierca ustawowy przedsi臋biorcy oraz spadkobierca testamentowy albo zapisobierca windykacyjny, o ile przyj臋li spadek albo zapis. Przy czym uprawnienie do powo艂ania zarz膮dcy sukcesyjnego wygasa z up艂ywem dw贸ch miesi臋cy od dnia 艣mierci przedsi臋biorcy. Zarz膮d sukcesyjny wygasa maksymalnie z up艂ywem dw贸ch lat od dnia 艣mierci przedsi臋biorcy.

Instytucja zarz膮du sukcesyjnego umo偶liwi tak偶e nast臋pcom prawnym przedsi臋biorcy dalsze korzystanie z przyznanej zmar艂emu pomocy publicznej.

Ustawodawca wprowadzi艂 r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 przeniesienia na nast臋pc贸w prawnych przedsi臋biorcy praw i obowi膮zk贸w administracyjnych, wynikaj膮cych z koncesji, zezwole艅 licencji i pozwole艅, zwi膮zanych z przedsi臋biorstwem albo ich tymczasowego wykonywania przez zarz膮dc臋 sukcesyjnego.

W zakresie prawa pracy przyj臋to rozwi膮zanie, w my艣l kt贸rego w przypadku gdy zarz膮d sukcesyjny b臋dzie ustanowiony z chwil膮 艣mierci przedsi臋biorcy – stosunki pracy zostan膮 zachowane, natomiast w przypadku gdy zarz膮d sukcesyjny zostanie ustanowiony po pewnym czasie od otwarcia spadku – stosunki pracy wygasn膮 z up艂ywem 30 dni od dnia 艣mierci pracodawcy, lecz pracownikom b臋dzie przys艂ugiwa艂o pierwsze艅stwo w zatrudnieniu
w przypadku ponownego zatrudniania w przedsi臋biorstwie pracownik贸w w tej samej grupie zawodowej (w okresie przej艣ciowym od dnia 艣mierci przedsi臋biorcy do dnia ustanowienia zarz膮du sukcesyjnego b臋dzie mo偶liwe zawarcie porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach). Zarz膮dca sukcesyjny b臋dzie dokonywa艂 czynno艣ci zwi膮zanych z zatrudnieniem. P艂atnikiem sk艂adek z tytu艂u ubezpieczenia spo艂ecznego b臋dzie natomiast przedsi臋biorstwo w spadku.

Ustawodawca wprowadza nowy rodzaj podatnika niekt贸rych podatk贸w (PIT, VAT, akcyza, podatek od gier, podatek tona偶owy i okr臋towy), tj. przedsi臋biorstwo w spadku. Wprowadza si臋 r贸wnie偶 szereg regulacji zapewniaj膮cych ci膮g艂o艣膰 rozlicze艅 podatkowych w zakresie podatk贸w zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, tj. w szczeg贸lno艣ci VAT, PIT i akcyza. Przedsi臋biorstwo w spadku b臋dzie mog艂o pos艂ugiwa膰 si臋 numerem NIP zmar艂ego przedsi臋biorcy. Przedsi臋biorstwo w spadku b臋dzie mog艂o korzysta膰 tak偶e z interpretacji podatkowych wydanych wobec zmar艂ego przedsi臋biorcy. Prawodawca rozszerza katalog zwolnie艅 od podatku od spadk贸w w przypadku nabycia przedsi臋biorstwa, pod warunkiem prowadzenia przedsi臋biorstwa przez co najmniej 2 lata od dnia nabycia.

W ustawie wprowadzono r贸wnie偶 regulacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci dalszego funkcjonowania sp贸艂ki cywilnej po 艣mierci przedsi臋biorcy na dotychczasowych zasadach w zwi膮zku
z ustanowieniem zarz膮du sukcesyjnego. W ustawie reguluje si臋 r贸wnie偶 problematyk臋 odpowiedzialno艣ci za zobowi膮zania podatkowe oraz okre艣la zasady prowadzenia ewidencji w zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 przedsi臋biorstwa w okresie od 艣mierci przedsi臋biorcy do wyga艣ni臋cia zarz膮du sukcesyjnego.

Ustaw臋聽podpisa艂 Prezydent RP w dniu 25 lipca br. i wejdzie ona w 偶ycie po up艂ywie 3 miesi臋cy od dnia og艂oszenia. Przepisy ustawy stosuje si臋, je偶eli 艣mier膰 przedsi臋biorcy nast膮pi艂a po dniu poprzedzaj膮cym dzie艅 wej艣cia w 偶ycie uchwalonej ustawy.