REMIT – kolejne kroki do realizacji nowych obowi膮zk贸w sprawozdawczych uczestnik贸w rynku energii

www.mgs-law.eu

REMIT – kolejne kroki do realizacji nowych obowi膮zk贸w sprawozdawczych uczestnik贸w rynku energii

REMIT (Rozporz膮dzenie w sprawie integralno艣ci i przejrzysto艣ci hurtowego rynku energii) 鈥 kolejne kroki do realizacji nowych obowi膮zk贸w sprawozdawczych uczestnik贸w rynku energii

Ju偶 w tym roku Agencja ds. Wsp贸艂pracy Organ贸w Regulacji Energetyki (ACER) rozpocznie regularne monitorowanie hurtowych rynk贸w energii w Unii Europejskiej w celu skutecznego wykrywania nadu偶y膰. W dniu 8 stycznia 2015 roku wesz艂o bowiem w 偶ycie Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 1348/2014聽 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przekazywania danych wdra偶aj膮ce art. 8 ust. 2 i 6 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralno艣ci i przejrzysto艣ci hurtowego rynku energii. Najp贸藕niej z dniem 17 marca bie偶膮cego roku powinien za艣 zosta膰 utworzony krajowy rejestr uczestnik贸w rynku przy Prezesie Urz臋du Regulacji Energetyki. Powy偶sze dzia艂ania stanowi膮 kolejny krok do rozpocz臋cia realizacji obowi膮zk贸w sprawozdawczych na艂o偶onych przez REMIT. Proces rejestracji wi膮za膰 si臋 b臋dzie z uzyskaniem unikalnego identyfikatora, wsp贸lnego dla europejskiego oraz krajowego rejestru.

Z kolei 7 pa藕dziernika bie偶膮cego roku ka偶da osoba, kt贸ra przeprowadza transakcje obejmuj膮ce sk艂adanie zlece艅 na co najmniej jednym rynku hurtowym energii w obr臋bie Unii Europejskiej, na kt贸rym prowadzony jest obr贸t produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, b臋dzie mia艂a obowi膮zek bie偶膮cego i mo偶liwie szybkiego raportowania, mi臋dzy innymi kontrakt贸w na dostaw臋 energii elektrycznej lub gazu ziemnego (kontrakty dnia bie偶膮cego, 艣r贸ddzienne, na nast臋pny dzie艅, z dwudniowym wyprzedzeniem, weekendowe, przypadaj膮ce na dzie艅 po realizacji dostawy, inne z okresem d艂u偶szym ni偶 dwa dni, dla pojedynczej jednostki odbiorczej), opcji, kontrakt贸w terminowych typu futures, swap i wszystkich innych instrument贸w pochodnych, dotycz膮cych kontrakt贸w odnosz膮cych si臋 do energii elektrycznej lub gazu ziemnego wytwarzanych, sprzedawanych lub dostarczanych w Unii Europejskiej. Ponadto na 偶膮danie obowi膮zkiem sprawozdawczym obj臋te b臋d膮 kontrakty wewn膮trzgrupowe, kontrakty na fizyczn膮 dostaw臋 energii elektrycznej lub gazu, a tak偶e kontrakty na us艂ugi bilansuj膮ce. Przekazywanie danych b臋dzie musia艂o odbywa膰 si臋 z zapewnieniem bezpiecze艅stwa, poufno艣ci i kompletno艣ci tych informacji, tym bardziej, 偶e udost臋pniane informacje zawiera膰 b臋d膮 warunki handlowe stanowi膮ce tajemnic臋 przedsi臋biorstwa.

W zwi膮zku z powy偶szymi zmianami powstaje konieczno艣膰 dostosowania prowadzonej przez polskich przedsi臋biorc贸w funkcjonuj膮cych na rynku energetycznym dzia艂alno艣ci. W szczeg贸lno艣ci za艣 dotyczy to stworzenia wewn臋trznych procedur b膮d藕 ich aktualizacji celem zabezpieczenia skuteczno艣ci i ci膮g艂o艣ci raportowania.