Specjalizacje

Szeroki zakres dzia┼éalno┼Ťci

Kancelaria MGS zajmuje si─Ö przede wszystkim obs┼éug─ů podmiot├│w gospodarczych dzia┼éaj─ůcych w r├│┼╝nych sektorach rynku. Charakterystyk─Ö dzia┼éalno┼Ťci przedstawiamy w opisie poszczeg├│lnych specjalizacji.

Ochrona danych osobowych i cyberbezpiecze┼ästwo (RODO)

ÔÇó Doradztwo prawne w zakresie wdro┼╝enia w organizacji wymog├│w dotycz─ůcych ochrony danych osobowych (uwzgl─Ödniaj─ůce nowe przepisy og├│lnego rozporz─ůdzenia o danych osobowych ÔÇô RODO);
ÔÇó Obs┼éuga prawna administrator├│w danych i podmiot├│w przetwarzaj─ůcych, w szczeg├│lno┼Ťci weryfikacja zgodno┼Ťci z prawem przetwarzania danych, z uwzgl─Ödnieniem przekazywania danych do pa┼ästwa trzeciego;
ÔÇó Doradztwo w kontaktach administrator├│w z osobami, kt├│rych dane dotycz─ů w zakresie wniosk├│w, ┼╝─ůda┼ä i sprzeciw├│w sk┼éadanych do administrator├│w;
ÔÇó Sporz─ůdzanie wewn─Ötrznych regulacji i polityk przetwarzania danych osobowych;
ÔÇó Doradztwo w zakresie prowadzenia rejestr├│w przetwarzania danych osobowych;
ÔÇó Weryfikacja i tworzenie wzorc├│w zg├│d na przetwarzanie danych osobowych i tre┼Ťci informacji przekazywanych osobom, kt├│rych dane dotycz─ů;
ÔÇó Sporz─ůdzanie um├│w powierzenia przetwarzania danych, w tym aneks├│w dostosowuj─ůcych umowy do wymog├│w wynikaj─ůcych z RODO;
ÔÇó Doradztwo i zast─Öpstwo w post─Öpowaniach przed organem nadzorczym, w tym w zakresie raportowania przez administratora w┼éasnych narusze┼ä;
ÔÇó Obs┼éuga prawna w zakresie przetwarzania danych osobowych w grupach kapita┼éowych, z uwzgl─Ödnieniem kwestii wsp├│┼éadministrowania;
ÔÇó Doradztwo w zakresie tworzenia bran┼╝owych kodeks├│w post─Öpowania.

Energetyka i Paliwa

ÔÇó Tworzenie um├│w na rynku energii, w tym wzorc├│w um├│w sprzeda┼╝y energii elektrycznej, um├│w kompleksowych, um├│w na rynku hurtowym (w tym ramowych i w standardzie EFET).
ÔÇó Tworzenie procedur windykacyjnych dla przedsi─Öbiorstw energetycznych.
ÔÇó Pe┼éne spektrum doradztwa prawnego na rynku energii, od wytwarzania a┼╝ do sprzeda┼╝y energii na rzecz odbiorcy ko┼äcowego ÔÇô w tym doradztwo w procesie zmiany sprzedawcy (TPA).
ÔÇó Obs┼éuga prawna w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i gazu.
ÔÇó Prowadzenie post─Öpowa┼ä przed regulatorami rynku energii elektrycznej, gazu i ciep┼éa (Urz─ůd Regulacji Energetyki, taryfy, koncesje, zezwolenia, spory, post─Öpowania przed UOKiK).
ÔÇó Doradztwo prawne dla podmiot├│w z segmentu wytwarzania energii, w tym energii konwencjonalnej, kogeneracji, OZE (w tym wiatr, woda, fotowoltaika oraz mikrogeneracja rozproszona).
ÔÇó Tworzenie um├│w i modeli prawnych na rynku obrotu gazem ziemnym oraz LNG.
ÔÇó Doradztwo prawne w zakresie obrotu prawami maj─ůtkowymi ze ┼Ťwiadectw pochodzenia na polskim rynku, w tym reprezentacja przed Prezesem URE w post─Öpowaniach o wydanie tych ┼Ťwiadectw.
ÔÇó Doradztwo w zakresie problematyki zwi─ůzanej z emisjami CO2, SOx i NOx, oraz systemem emisji (ETS).
ÔÇó Obs┼éuga prawna w obszarze ochrony ┼Ťrodowiska dla elektroenergetyki i bran┼╝y gazowej.
ÔÇó Tworzenie modeli prawnych dla przemys┼éu w zakresie wykorzystania infrastruktury energetycznej (wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja gazu oraz mikrogeneracja).
ÔÇó Doradztwo dotycz─ůce generacji rozproszonej, agregacji popytu/poda┼╝y (ADR/DR).
ÔÇó Projekty inwestycyjne (Prawo energetyczne, Prawo zam├│wie┼ä publicznych, Prawo ochrony ┼Ťrodowiska).
ÔÇó Biopaliwa, paliwa, doradztwo dla bran┼╝y rafineryjnej i chemicznej.
ÔÇó Szkolenia z prawa energetycznego dla bran┼╝y energetycznej oraz dla innych uczestnik├│w rynku, zainteresowanych t─ů tematyk─ů.
ÔÇó Doradztwo prawne w zakresie wytwarzania oraz obrotu energi─ů elektryczn─ů i gazem (w tym zar├│wno detalicznego, jak i hurtowego) dla najwi─Ökszych przedsi─Öbiorstw energetycznych w Polsce.
ÔÇó Us┼éugi dla bran┼╝y o┼Ťwietleniowej.
ÔÇó Realizacja projekt├│w o charakterze przekszta┼éceniowym dla r├│┼╝nych sektor├│w polskiej energetyki, we wszystkich jej segmentach (od wytwarzania, przez dystrybucj─Ö energii, po jej obr├│t).
ÔÇó Prace doradcze i analityczne zwi─ůzane z opracowaniem, a nast─Öpnie wdro┼╝eniem wszelkich zmian w obszarze regulacji energetycznej, w tym tzw. ÔÇ×ma┼éego tr├│jpakuÔÇŁ, a w p├│┼║niejszym okresie, ustawy o OZE.
ÔÇó Wsparcie prawne w zakresie wdro┼╝enia sprzeda┼╝y us┼éug obj─Ötych szeroko poj─Öt─ů efektywno┼Ťci─ů energetyczn─ů oraz zarz─ůdzaniem popytem i poda┼╝─ů energii elektrycznej (Demand Response ÔÇô DR/ADR) oraz dzia┼éa┼ä sp├│┼éek na rynku ESCO.
ÔÇó Wsp├│┼épraca przy stworzeniu jednej z pierwszych w Polsce koncepcji sprzeda┼╝y energii elektrycznej wytworzonej w OZE przez prosument├│w oraz analizy identyfikuj─ůcej i opisuj─ůcej bariery prawne w rozwoju energetyki prosumenckiej.

Zam├│wienia publiczne

ÔÇó Pomoc w przygotowaniu oferty z jednoczesn─ů analiz─ů dokumentacji przetargowej pod k─ůtem ryzyka dla wykonawcy
ÔÇó Sporz─ůdzanie wyja┼Ťnie┼ä dotycz─ůcych ra┼╝─ůco niskiej ceny
ÔÇó Sk┼éadanie odwo┼éa┼ä jak i przyst─Öpowa┼ä do Krajowej Izby Odwo┼éawczej i reprezentacja w post─Öpowaniach przed KIO
ÔÇó Sporz─ůdzanie opinii prawnych dotycz─ůcych zasadno┼Ťci i sposobu stosowania ustawy Prawo zam├│wie┼ä publicznych
ÔÇó Reprezentacja wykonawc├│w w post─Öpowaniach s─ůdowych przeciwko zamawiaj─ůcym z tytu┼éu zap┼éaty za roboty budowlane (w tym za roboty dodatkowe), doradztwo prawne w sprawach dotycz─ůcych roszcze┼ä z gwarancji i r─Ökojmi
ÔÇó Sporz─ůdzanie i negocjowanie um├│w z podwykonawcami, przygotowywanie um├│w konsorcjum
ÔÇó Reprezentacja wykonawc├│w w post─Öpowaniach dotycz─ůcych nieprawid┼éowo┼Ťci w przeprowadzaniu post─Öpowa┼ä przez zamawiaj─ůcych.

Prawo morskie

ÔÇó podatki marynarskie
ÔÇó bie┼╝─ůca obs┼éuga podmiot├│w ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi portowe i stoczniowe
ÔÇó doradztwo przy ┼Ťwiadczeniu kompleksowych us┼éug w zakresie prze┼éadunku i sk┼éadowania, w relacjach bezpo┼Ťrednich i z magazynowaniem produkt├│w p┼éynnych: petrochemicznych, chemicznych oraz pochodzenia ro┼Ťlinnego
ÔÇó spedycja i logistyka

Prawo w┼éasno┼Ťci intelektualnej

ÔÇó Doradztwo w zakresie ochrony prawnej i zabezpieczenia praw maj─ůtkowych i osobistych, ustanowionych na dobrach niematerialnych.
ÔÇó Doradztwo w zakresie przenoszenia maj─ůtkowych praw autorskich, praw do patent├│w, patent├│w, praw ochronnych i praw z rejestracji.
ÔÇó Doradztwo w zakresie sposob├│w zabezpieczenia i transferu wiedzy, know-how, tajemnicy przedsi─Öbiorstwa.
ÔÇó Opracowywanie oraz opiniowanie projekt├│w um├│w przeniesienia praw maj─ůtkowych do przedmiot├│w prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej, w tym utwor├│w, praw pokrewnych, patent├│w, wzor├│w przemys┼éowych oraz u┼╝ytkowych.
ÔÇó Opracowywanie oraz opiniowanie projekt├│w um├│w licencyjnych.
ÔÇó Reprezentowanie klient├│w w sprawach dotycz─ůcych naruszenia maj─ůtkowych lub osobistych praw autorskich i pokrewnych, praw w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej, know-how oraz innych przedmiot├│w prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej.
ÔÇó Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interes├│w i praw podmiot├│w prowadz─ůcych procesy R+D (Research & Development ÔÇô badania i rozw├│j).
ÔÇó Doradztwo w zakresie proces├│w wdro┼╝enia i komercjalizacji innowacji, w tym wynalazk├│w, wzor├│w przemys┼éowych i u┼╝ytkowych.
ÔÇó Doradztwo w zakresie um├│w IT (wdro┼╝enia, utrzymanie, hosting, strony internetowe, aplikacje i programy komputerowe itp.).
ÔÇó Doradztwo w zakresie um├│w wydawniczych.
ÔÇó Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interes├│w i praw tw├│rc├│w, producent├│w lub nadawc├│w utwor├│w audiowizualnych.
ÔÇó Pomoc prawna w zakresie rejestracji znak├│w towarowych, wynalazk├│w, wzor├│w u┼╝ytkowych i przemys┼éowych, oznacze┼ä geograficznych itp.
ÔÇó Zapewnienie reprezentacji rzecznika patentowego w post─Öpowaniach prowadzonych przed Urz─Ödem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
ÔÇó Doradztwo w zakresie prawa reklamy.
ÔÇó Prowadzenie szkole┼ä i warsztat├│w dotycz─ůcych prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej.

Obsługa projektów inwestycyjnych

ÔÇó Doradztwo w zakresie ochrony prawnej i zabezpieczenia praw maj─ůtkowych i osobistych, ustanowionych na dobrach niematerialnych.
ÔÇó Doradztwo w zakresie przenoszenia maj─ůtkowych praw autorskich, praw do patent├│w, patent├│w, praw ochronnych i praw z rejestracji.
ÔÇó Doradztwo w zakresie sposob├│w zabezpieczenia i transferu wiedzy, know-how, tajemnicy przedsi─Öbiorstwa.
ÔÇó Opracowywanie oraz opiniowanie projekt├│w um├│w przeniesienia praw maj─ůtkowych do przedmiot├│w prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej, w tym utwor├│w, praw pokrewnych, patent├│w, wzor├│w przemys┼éowych oraz u┼╝ytkowych.
ÔÇó Opracowywanie oraz opiniowanie projekt├│w um├│w licencyjnych.
ÔÇó Reprezentowanie klient├│w w sprawach dotycz─ůcych naruszenia maj─ůtkowych lub osobistych praw autorskich i pokrewnych, praw w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej, know-how oraz innych przedmiot├│w prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej.
ÔÇó Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interes├│w i praw podmiot├│w prowadz─ůcych procesy R+D (Research & Development ÔÇô badania i rozw├│j).
ÔÇó Doradztwo w zakresie proces├│w wdro┼╝enia i komercjalizacji innowacji, w tym wynalazk├│w, wzor├│w przemys┼éowych i u┼╝ytkowych.
ÔÇó Doradztwo w zakresie um├│w IT (wdro┼╝enia, utrzymanie, hosting, strony internetowe, aplikacje i programy komputerowe itp.).
ÔÇó Doradztwo w zakresie um├│w wydawniczych.
ÔÇó Doradztwo w zakresie zabezpieczenia interes├│w i praw tw├│rc├│w, producent├│w lub nadawc├│w utwor├│w audiowizualnych.
ÔÇó Pomoc prawna w zakresie rejestracji znak├│w towarowych, wynalazk├│w, wzor├│w u┼╝ytkowych i przemys┼éowych, oznacze┼ä geograficznych itp.
ÔÇó Zapewnienie reprezentacji rzecznika patentowego w post─Öpowaniach prowadzonych przed Urz─Ödem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
ÔÇó Doradztwo w zakresie prawa reklamy.
ÔÇó Prowadzenie szkole┼ä i warsztat├│w dotycz─ůcych prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej.

FMCG

ÔÇó opracowanie i realizacja kontrakt├│w handlowych (r├│wnie┼╝ w obrocie mi─Ödzynarodowym
ÔÇó ochrona brand├│w oraz trademark├│w
ÔÇó obs┼éuga prawna w zakresie obrotu konsumenckiego, w tym obs┼éudze reklamacji oraz prawnej oceny dzia┼éa┼ä marketingowych i ich konsekwencji

Upad┼éo┼Ťci i restrukturyzacje

ÔÇó obs┼éuga wierzyciela sk┼éadaj─ůcego wniosek o og┼éoszenie upad┼éo┼Ťci d┼éu┼╝nika
ÔÇó wsparcie dla wierzyciela po og┼éoszeniu upad┼éo┼Ťci w postaci: zg┼éoszenia wierzytelno┼Ťci, sk┼éadania wniosk├│w o wy┼é─ůczenie z masy, reprezentowania wierzyciela w Radzie Wierzycieli
ÔÇó tzw. restrukturyzacja kapita┼éowa poprzez: przekszta┼écenie, po┼é─ůczenie lub podzia┼é sp├│┼éek w rozumieniu Kodeksu sp├│┼éek handlowych, przekszta┼écenie przedsi─Öbiorc├│w prowadz─ůcych indywidualn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w sp├│┼éki kapita┼éowe, restrukturyzacja z uwzgl─Ödnieniem mechanizm├│w aportowych m.in. przedsi─Öbiorstwa lub jego zorganizowanej cz─Ö┼Ťci
ÔÇó doradzanie przy negocjacjach pomi─Ödzy d┼éu┼╝nikami a wierzycielami
ÔÇó przygotowywanie wniosk├│w o otwarcie post─Öpowania naprawczego i reprezentowanie klient├│w w tym post─Öpowaniu.

Prawo karne

ÔÇó obrona w procesach karnych, wykroczeniowych i karno-skarbowych,
ÔÇó reprezentowanie pokrzywdzonych i oskar┼╝ycieli posi┼ékowych,
ÔÇó prywatne akty oskar┼╝enia,
ÔÇó subsydiarne akty oskar┼╝enia.

Wsparcie prawne dla kredytobiorc├│w (CHF)
  • Analiza umowy kredytowej pod k─ůtem wyst─Öpowania klauzul niedozwolonych,
  • Wskazanie mo┼╝liwych strategii dzia┼éania, prowadz─ůcych np. do zmniejszenia salda kredytu i zwrotu nadp┼éaconych rat czy op┼éat z tytu┼éu ubezpieczenia niskiego wk┼éadu,
  • Przygotowanie niezb─Ödnych dokument├│w,
  • Reprezentacja klienta przed s─ůdem.
PRAWO SPÓŁEK, PRAWO KORPORACYJNE, M&A

ÔÇó Pe┼éne wsparcie w dziedzinie prawa handlowego.
ÔÇó Doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
ÔÇó Reprezentowanie Klient├│w przed w┼éa┼Ťciwymi s─ůdami i organami administracji.
ÔÇó Przygotowywanie um├│w, statut├│w, dokument├│w i formularzy.
ÔÇó Kompleksowe przygotowywanie i przeprowadzanie zmian struktury organizacyjnej i formy prawnej, obs┼éuga zgromadze┼ä wsp├│lnik├│w, walnego zgromadzenia akcjonariuszy, walnego zebrania cz┼éonk├│w stowarzyszenia, posiedze┼ä zarz─ůdu i rad nadzorczych sp├│┼éek kapita┼éowych.
ÔÇó Przeprowadzamy procesy przekszta┼éceniowe i konsolidacyjne sp├│┼éek osobowych oraz kapita┼éowych (w tym M&A) z uwzgl─Ödnieniem optymalizacji podatkowej, dostosowanej indywidualnie do specyfiki prowadzonej przez Klient├│w dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
ÔÇó Obs┼éuga prawna grup kapita┼éowych o z┼éo┼╝onej strukturze organizacyjnej i kapita┼éowej (grupy kapita┼éowe, koncerny, holdingi) r├│wnie┼╝ z udzia┼éem Skarbu Pa┼ästwa, w tym w zakresie um├│w o zarz─ůdzanie grupami kapita┼éowymi, zg├│d korporacyjnych, odpowiedzialno┼Ťci cz┼éonk├│w organ├│w zarz─ůdczych i nadzorczych.
ÔÇó Doradztwo przy wszelkich formach wsp├│┼épracy podejmowanej przez Klient├│w w celu prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej i realizacji przedsi─Öwzi─Ö─ç biznesowych wsp├│lnie z innymi podmiotami prawa (takimi jak m.in. konsorcja), z uwzgl─Ödnieniem specyfiki i wymaga┼ä prawa zam├│wie┼ä publicznych.
ÔÇó Pomoc w zakresie nabycia i zbycia przedsi─Öbiorstw lub ich zorganizowanej cz─Ö┼Ťci.
ÔÇó Obs┼éuga stowarzysze┼ä, fundacji, a tak┼╝e klub├│w sportowych.
ÔÇó Nadz├│r korporacyjny, porozumienia akcjonariuszy, reorganizacja korporacyjna, umowy handlowe, fuzje, projekty konsolidacyjne, konsorcja i wsp├│lne przedsi─Öwzi─Öcia, nabycia i zbycia przedsi─Öbiorstw oraz aktyw├│w.

PRAWO UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH

ÔÇó kwestie korporacyjne, podatkowe i regulacyjne zwi─ůzane z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci ubezpieczeniowej w Polsce przez krajowe i zagraniczne zak┼éady ubezpiecze┼ä oraz po┼Ťrednik├│w ubezpieczeniowych obejmuj─ůce m.in. modele organizacyjne systemu sprzeda┼╝y tworzone przez zak┼éady ubezpiecze┼ä, produkty ubezpieczeniowe, bancassurance, zasady wynagradzania i motywowania po┼Ťrednik├│w ubezpieczeniowych);
ÔÇó doradztwo przy tworzeniu produkt├│w ubezpieczeniowych;
ÔÇó przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie um├│w ubezpieczenia dotycz─ůcych ubezpiecze┼ä na ┼╝ycie, pozosta┼éych ubezpiecze┼ä osobowych oraz ubezpiecze┼ä maj─ůtkowych, w tym m.in. umowy ubezpieczenia OC; umowy ubezpieczenia kredyt├│w i innych ubezpiecze┼ä gospodarczych, umowy ubezpieczenia na ┼╝ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita┼éowym;
ÔÇó przygotowanie i opiniowanie og├│lnych warunk├│w ubezpiecze┼ä;
ÔÇó przygotowanie i opiniowanie um├│w reguluj─ůcych wsp├│┼éprac─Ö bank├│w z ubezpieczycielami (bancassurance);
ÔÇó kompleksowe badania zak┼éad├│w ubezpiecze┼ä (due diligence);
ÔÇó prowadzenie korespondencji z bankami i ubezpieczycielami, Komisj─ů Nadzoru Finansowego oraz Rzecznikiem Finansowym;
ÔÇó prowadzenie spor├│w ubezpieczeniowych.

Post─Öpowanie s─ůdowe i arbitra┼╝owe

ÔÇó Polubowne rozwi─ůzywanie konflikt├│w, w tym prowadzenie negocjacji, mediacji post─Öpowa┼ä polubownych.
ÔÇó Reprezentowanie klient├│w przed wszystkimi instancjami s─ůd├│w powszechnych i administracyjnych, przed S─ůdem Najwy┼╝szym, Naczelnym S─ůdem Administracyjnym, a tak┼╝e przed s─ůdami arbitra┼╝owymi.
ÔÇó Sporz─ůdzanie wszelkich pism procesowych oraz udzia┼é w rozprawach.

HR, PRAWO PRACY, RELACJE SPOŁECZNE, ZWIĄZKI ZAWODOWE

ÔÇó Tworzenie projekt├│w akt├│w prawa wewn─ůtrzzak┼éadowego (regulaminy pracy, wynagradzania, zak┼éadowe i ponadzak┼éadowe uk┼éady zbiorowe prawa pracy).
ÔÇóProwadzenie negocjacji ze zwi─ůzkami zawodowymi w ramach procedury wdra┼╝ania akt├│w prawa wewn─ůtrzzak┼éadowego.
ÔÇó Wsparcie w ramach relacji spo┼éecznych pracodawca ╠ zwi─ůzki zawodowe, w tym prowadzenie negocjacji, rokowa┼ä, konsultacji, r├│wnie┼╝ w ramach procedury spor├│w zbiorowych.
ÔÇó Wsparcie dzia┼é├│w HR w sp├│┼ékach kapita┼éowych.
ÔÇó Opiniowanie i opracowywanie projekt├│w pism w ramach indywidualnych i zbiorowych stosunk├│w prawa pracy.
ÔÇó Doradztwo w zakresie obowi─ůzk├│w pracodawcy zwi─ůzanych z ubezpieczeniami spo┼éecznymi, z uwzgl─Ödnieniem obowi─ůzk├│w podatkowych.
ÔÇó Tworzenie regulamin├│w i nadz├│r nad funkcjonowaniem Zak┼éadowych Funduszy ┼Üwiadcze┼ä Socjalnych.
ÔÇó Optymalizacja zatrudnienia z uwzgl─Ödnieniem mo┼╝liwo┼Ťci outsourcingu zada┼ä organizacyjnych.
ÔÇó Kompleksowa obs┼éuga procesu przej─Öcia zak┼éadu pracy lub jego cz─Ö┼Ťci zgodnie z art. 23[1] Kodeksu pracy.
ÔÇó Zast─Öpstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy.
ÔÇó Obs┼éuga dochodzenia roszcze┼ä pracodawcy z tytu┼éu szk├│d wyrz─ůdzonych przez pracownik├│w w zwi─ůzku z wykonywan─ů prac─ů.
ÔÇó Dochodzenie roszcze┼ä zwi─ůzanych z bezpodstawnym/niezgodnym z prawem rozwi─ůzaniem um├│w o prac─Ö.

Prawo Podatkowe

ÔÇó Bie┼╝─ůce doradztwo podatkowe w ramach dzia┼éalno┼Ťci inwestycyjnej i operacyjnej Klienta.
ÔÇó Analiza i sporz─ůdzanie projekt├│w um├│w pod k─ůtem optymalizacji ich skutk├│w prawno-podatkowych.
ÔÇó Doradztwo w zakresie cen transferowych, w tym pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powi─ůzanymi oraz podmiotami maj─ůcymi siedzib─Ö w krajach stosuj─ůcych szkodliw─ů konkurencj─Ö podatkow─ů.
ÔÇó Doradztwo podatkowe w zakresie transakcji zawieranych z podmiotami zagranicznymi.
ÔÇó Doradztwo w zakresie skutk├│w podatkowych podejmowanych dzia┼éa┼ä restrukturyzacyjnych.
ÔÇó Analizy podatkowe dokonywanych i planowanych transakcji gospodarczych.
ÔÇó Wydawanie opinii podatkowych i udzielanie rekomendacji.
ÔÇó Reprezentacja w post─Öpowaniach kontrolnych, podatkowych i karno-skarbowych.
ÔÇó Reprezentacja w post─Öpowaniach s─ůdowo-administracyjnych.

Dochodzenie nale┼╝no┼Ťci

ÔÇó Monitoring stanu zad┼éu┼╝enia.
ÔÇó Negocjacje z d┼éu┼╝nikami.
ÔÇó Wyst─Öpowanie z roszczeniami na drog─Ö s─ůdow─ů.
ÔÇó Prowadzenie egzekucji komorniczej.
ÔÇó Windykacja masowa na obszarze ca┼éego kraju.

Prawo rodzinne

ÔÇó rozwody,
ÔÇó regulowanie kontakt├│w rodzic├│w z dzie─çmi,
ÔÇó alimenty,
ÔÇó miejsce pobytu dziecka,
ÔÇó w┼éadza rodzicielska,
ÔÇó podzia┼é maj─ůtku.

Prawo spadkowe

ÔÇó testamenty,
ÔÇó stwierdzenia nabycia spadku,
ÔÇó dzia┼é spadku,
ÔÇó zachowek,
ÔÇó umowy dotycz─ůce dziedziczenia.