Prawne podsumowanie 2017 roku

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje prezentowane Państwu przez Kancelarię MGS w 2017 roku: Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ADR – alternative dispute resolution) – nowa regulacja Ustawa znajduje zastosowanie do postępowań mających na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów krajowych i transgranicznych dotyczących zobowiązań wynikających z umów sprzedaży lub innych umów zawieranych z konsumentami mającymi miejsce zamieszkania w UE przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium RP. Postanowienia ustawy stosowane […]